Also read Pisces Horoscope in : English | Hindi

Pisces/Meenam Rasi Palan This Week - மீனம் ராசிபலன்

மீனம்
(19 Feb-20 Mar)

Sunday, 15 May 2022 to Saturday, 21 May 2022

காதலை நோக்கிய உங்களின் சாதாரண மனோபாவம் உங்கள் காதலருக்கு உங்களை நோக்கிய கவர்ச்சியை குறைக்கும்.உங்களின் பொறுமை, மனப்பாங்கு, ஒப்பந்தம், மற்றும் எதிர்நோக்கும் குணம் உங்களின் மற்றும் உங்களை சார்ந்த மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க எளிமையை ஏற்படுத்தும்.உங்கள் கணிப்பான அதிகமான வருமானங்களுக்கான கருத்துகளை செயல்படுத்துவதில் எதிர்மறையான நோக்கங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் திட்டத்தை செயல்படுத்துபவர்களுக்கும் ஏற்படலாம்.உங்கள் பெரும் உணர்வின் மூலம் நீங்கள் உங்களுக்குள் தீவிர உணர்ச்சி மற்றும் வெறித்தனமான அன்பு மற்றும் ஏக்கத்தை காண்பீர்கள்.சுய புலம்பலில் புரள வேண்டாம். உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றிய உங்கள் கவலைகள் நீண்ட காலம் தொடர போவதில்லை. இந்த நிலைமை மிகவும் தாமதம் இல்லாமல் மாறும், என எப்பொழுதும் நன்மையையே நம்புங்கள்.எந்த சூழ்நிலைகளிலும் உங்களின் சரியான மதிப்பீடு நாளுக்கு நாள் வாழ்க்கையில் மற்றவர்களை விட உங்களையே உயர்த்தி காட்டுகிறது.உங்களின் துணை உதவியாளர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு மூத்த அனுபவமுள்ளவர்கள் உங்களின் புதிய திட்டங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துவதால் அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு சாதகமான இருக்கும்.சில நேரங்களில் நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படுவதால் அனுமதிக்கக்கூடிய அன்பு மற்றும் சந்தோசமான ஆடம்பரங்களை நீங்கள் மறந்துவிடுவீர். உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அவர்களின் சந்தோசமான வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் எதிராக இருப்பதாக எண்ணினால் அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை.உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் மற்றும் நெருங்கியவர்களுடன் நீங்கள் செல்லும் ஒரு பயணம் உங்களுக்கு சில பரபரப்பான தருணங்களை தரும். இதை அனுபவியுங்கள், இது எப்பொழுதும் உங்களுக்கு கிடைப்பது இல்லை.நீங்கள் புதிய திட்ட முயற்சிகளில் இடைபடும் முன் ஏற்படும் குழப்பங்களில் உங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டல் வழங்கும் புதிய நபரை காண்பீர்கள்.
Our horoscope predictions are trusted by more than 100 million users worldwide. Try it now!
Get Free Horoscope Now
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

Fill the form below to get your Free Horoscope

User reviews
Average rating: 4.8 ★
1314 reviews
prathibha
★★★★★
Good report
anoop nair
★★★★
I have taken indepth horoscope Gem prediction
sithra devi karuppiah
★★★★★
Exactly accurate and just that it will be more better if they explain about horoscope chart well in detail .Overall is excellence
vinay
★★★★★
Nice
somanathan kv
★★★★★
Your report is excellent and easy to follow and understanding observation etc.
vivek yadav
★★★★
Certain predictions which are about my past can very much relate to .
lugendra pillai k
★★★★
The report is comprehensive in nature and well captured our charactor and attributes. The predictions is also mentioned in the report based on the Graha and Hora stages. But predictions require more specific in career a.path.
pankaj yadav
★★★★★
It's easy to understand and predictions are accurate
rishika khare
★★★★★
I loved the way it was presented seperately as numerology report , gemstone prediction and horrorscope . It had covered almost all the aspect so I loved it .
anusha n
★★★★★
It's good horoscope report
shivkumar subramanian
★★★★★
Good Analysis of horoscope with relevant stress on doshas
navjot
★★★★★
I loved the service!
pranav ghosh
★★★★★
I am highly obliged and indebted to your service regarding my detailed horoscope analysis and insightful remedies which proved beneficial for me in the long run. I recommended your service even to my friends and kins and all had the same worthful experience with you. Thanks a lot.
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
nitish bharadwaj r
★★★★★
Pretty helpful and motivating.
raghvendra upadhyaya
★★★★★
Help to know our past, present and future also
shweta
★★★★★
Tamil astrology needs the services of a premier in the field like Clickastro. It will do so much to get the attention of millennials into this ancient science. I would like to thank Clickastro management for this service to Tamil language and culture.
rakesh
★★★★
I had lost my original horoscope and therefore wanted to get one online. I preferred Telugu jathakam which suits our cultural style. I came across the free Telugu Jathakam on Clickastro and was amazed by the result. The horoscope was just as per my requirement and I have been greatly benefited thanks to the positivity reflected in my Telugu jathakam by Clickastro. I would recommend it to all my Telugu friends.
suman
★★★★★
I am someone who always looks up the daily horoscope. I am just curious to know how my day would unfold. Among all the ones that I refer, I personally prefer Clickastro's daily horoscope which exactly matches my day's events and activities. The lucky numbers, colors, etc. all have helped me whenever I had an important event or meeting. I am extremely pleased to recommend this site for all those who are like me.
shreya
★★★★★
Trying out Clickastro's Free kundli matching service felt natural. The detail and accuracy was impressive. But I think way too much of it has been covered. It is almost frustrating. If a little more could be offered, it would be good.
varun
★★★★
Checking out the Clickastro free horoscope compatibility was an interesting experience. It made me aware of the depth and detail that a paid compatibility report would cover. I have already purchased the premium report. It is awesome. ?
arya
★★★★★
I tried the free kundli just for fun. It was simple, easy. It almost makes you feel sad when you realize how unique you really are. It felt like someone really wanted me to know myself. Clickastro has very attractive offers for their detailed reports.
nishal
★★★★
I got the free career horoscope from Clickastro and was quite surprised at its preciseness in predictions. I am happy that I have been able to pursue a career of my choice. Thanks Clickastro! Keep up the good work
dilip
★★★★★
I purchased the report three months ago. Already predictions in the horoscope have proven to be accurate. My friend suggested Clickastro to me. I am glad he did. The glowing reviews I found on the web further enticed me. To me astrology is Clickastro.
sujoy samanta
★★★★★
Predictions by Acharya Anandji were very accurate. It gave me indepth knowledge of my life as a whole. I could figure out my shortcomings as well as strengths. He guided me on my future goals and steps to be taken to achieve them.Acharyaji also analyzed the horoscopes of my family. Overall I was told and guided in totality.
aarav
★★★★★
I have to say I expected a bit more free content in free marriage predictions. What is on offer is nice though. Maybe I will indeed buy a full report. Keep going, Clickastro ?
rajesh
★★★★
Free Kundli report by Clickastro is nice. It felt as if a dedicated effort has been made to make me realize the virtues of having a full report. I'm thinking of buying one now.
abhi
★★★★★
It was fun checking out the free horoscope compatibility page of Clickastro. It is really easy to use and hugely informative as well. Now, I am seriously thinking about purchasing a full compatibility horoscope. It should be fun.
priya
★★★★★
When I was really confused as to which career would best suit me, Clickastro's free career horoscope just provided me the best way forward. I am greatly satisfied by the results and now I am pursuing a career which best suits me and I am happy. Thank you Clickastro!

Read Full Horoscope Reviews

What others are reading
left-arrow
Which zodiac sign should you marry, based on your sign?
Horoscope is an astrological record of an individual's character, personality traits and destiny. An in-depth analysis of the horoscopes of two individuals helps in studying their inter-personal compatibility. Thus, with a horoscope com...
December 2021 horoscope: Monthly predictions for all sun signs
It is the last month of 2021, and we are just waiting to welcome the New Year with new hopes and resolutions. But it is still important to close 2021 with a bang. So here is the December 2021 Horoscope for all zodiac signs. Aries Decem...
Free astrology services: Where do you get them?
Ever heard about free astrology services? Sounds surprising, right? Well, the digital world is now abuzz with various astrology service providers introducing apps and websites that provide free astrology services. Several well-known dig...
November horoscope 2021: Zodiac predictions for all
November is here, and we are two months away from the New Year. For those still wanting to make the best of 2021, they still have time. So read the November horoscope 2021 zodiac predictions and plan your moves. May the force be with yo...
Yearly horoscope 2022: Zodiac predictions for the coming year
What have you planned for 2022? Are you looking to change your career in 2022? Or are you taking up new projects at work? What about education or plans to study abroad? You can plan your year with the help of our horoscope 2022 based on...
Monthly Horoscope October 2021 for all Zodiac Signs
October is almost here, and it is time to plan your month. Keep from troubles at the workplace, in relationships, and anywhere else that you are involved. This forecast will help you plan your day-to-day activities and help you identify...
Monthly Horoscope September 2021 for all Zodiac Signs
Aries: The results will be mixed. There will be an increase in income. There will be profits in many aspects of life. Money due to you will be repaid. You may also receive money in the form of inheritance. Your career will remain stable...
Monthly Horoscope August 2021 for all Zodiac Signs
Monthly Horoscope August 2021 Monthly Horoscope August 2021 - Aries: Favourable times are expected. There will be general success profession-wise. You will work hard and be smart. Others, especially those above you, may come to trust y...
Gifting Ideas Suitable for Each Zodiac Signs
..continues from Part 1 Libra (September 23 – October 23) Librans are the most interesting, charming, and well-balanced people to be with. They are fair-minded, clever, and have a good sense of humanity, making them excellent comp...
Gifting Ideas For All Zodiac Signs
Gifting is not just about money. It displays more important and intangible qualities such as love, care and gratefulness. While gifting, we let the other person know our feelings for them and, at the same time, make them happy and let t...
right-arrow
Today's offer
Gift box