మీ పూర్తి జాతకం, తెలుగులో ఉచితంగా పొందండి*

ఒక బటన్ క్లిక్ తో, మీ ఉచిత తెలుగు జాతకం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. మీ పూర్తి జాతకం లోతుగా చదవడం ద్వారా, గ్రహ స్థానాలు (మీ పుట్టిన సమయం, తేదీ మరియు ప్రదేశం) మీ జీవితంలోని వివిధ దశలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ఆస్ట్రో తెలుగు జ్యోతిషం రిపోర్ట్ లో భాగంగా, మీ రూపం, వ్యక్తిత్వం, వివాహం / వృత్తి వృద్ధికి అనుకూలమైన కాలాలు, సంపద మరియు భవిష్యత్ సంపద గురించి వివరణాత్మక విషయాలు, విశ్లేషణలు మరియు ఖచ్చితమైన అంచనాలను మీరు పొందుతారు. ఇది రాశి మార్పు / గ్రహాల మార్పిడి కూడా వివరంగా అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు మీ జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొనే అవరోధాలు మరియు వాటికి పరిష్కారాల గురించి మీకు తెలియజేస్తుంది.

Telugu Jathakam / తెలుగు జాతకం

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in the premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya
Average Rating:
Reviews:
You can read your detailed Jathakam in Telugu for your detailed life predictions!
Detailed Predictions & Remedies for 25 years of life.
Bhava Predictions - Predictions on all aspects of life.
Panchanga Predictions – your basic features.
Your nature, status and various character traits.
Predictions on wealth, land, properties, business etc.
Your education, career and marriage.
Analysis of your Dasa - Apahara periods.
Your Yogas and its peculiarities.
Favourable periods for marriage, house construction & career growth.
Transit forecasts – changes in the near future
Doshas and its remedies.
Detailed jathaka charts and tables.
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

ఉచిత తెలుగు జాతకం పొందడానికి ఫారమ్ నింపండి!

User reviews
Average rating: 4.8 ★
897 reviews
purnima sharma
★★★★★
Excellent reading.
gopal krishna pattnayak
★★★★★
It was excellent.I like the astro that you made. I am so much greatful to you.Many things are there to read .May be it t
vittaldas rajagopal achar
★★★★★
Thanks for response and received
hazel
★★★★★
Great service.i recieved the kundali on time as mentioned also happy as the first link i had forwarded was wrong in tim
george elias
★★★★★
Accurate results : I have noticed that almost all incidents/periods in my life is correct.
chetan patle
★★★★
Received detailed report which is very good. Most of the things written in the report, I can just correlate with. Only o
priya
★★★★★
Great report, very detailed.
rg
★★★★★
Good website
shantanu chaudhary
★★★★★
Good report
sulochana
★★★★★
excellent for jathaga porutham
mohan
★★★★★
I got my horoscope in hindi can I get in English language . please email my horoscope in English language
rohini giri
★★★★★
Totaly satisfied.realy this astro has very clearity n helps me being like god n family support..thank you very much clic
vasanth.
★★★★
Good
asim kumar parai
★★★★
Absolutely satisfied and convey my regards to the Guru
venugopal
★★★★★
Accurate predictions. Simple suggestions and remedies. Utmost sincerity and dedication.
shukant saurabha
★★★★★
All the facts and predictions are good
reshmi
★★★★★
Great app
e fernando
★★★★★
I have paid money online in quarantine situation but Mr.Aneesh provided me a good customer service with the updates on t
tarun
★★★★★
In my indeed horoscope birth month is December not November. Please check Thanks
sunita singh
★★★★
Overall it is gud but i want to know exact timing of my marriage
kamalesh paul
★★★★★
Vry vry vry good prediction..I like your prediction... Am very happy..thanks☺️
dip
★★★★★
Accurate
sudip deb
★★★★★
Its wonderful, very accurate and written with all minute details and the most important ,its matching to the original li
ramaswamy p. iyer
★★★★★
You are a good Astrological bureau
anurag sharma
★★★★★
I viewed my horoscope through the basic package and it was so accurate as. Highly recommend it.
tushank poswal
★★★★★
Mostly accurate
balraj kaur
★★★★★
Hi, I would like to thank for a detailed study shared by. Wanted to request, if possible can I get my review translated
naagish
★★★★★
Good
t.srmoorthy
★★★★
exelent
mamata
★★★★
Very helpful

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Clickastro Free Telugu Jathakam

Frequently Asked Questions

Can I interpret my Telugu horoscope myself?

Yes, you can easily generate your Telugu horoscope yourself and interpret it based on the simple insights. Since it is in your mother tongue ‘Telugu’, you can also request elders in the family or your family astrologer to interpret it for you.

What’s included in this jyothisham report?

We offer our Telugu poorthi jathakam free with insights on the next 25 years of your life. With our report, you can get detailed predictions on your wealth, business, career, education, and more. We create your Telugu astrology chart by date of birth by analyzing your Dasa-Apahara periods, transit forecasts, etc. to give you an accurate reading on the most favourable periods of your life, the doshas and their remedies along with detailed jataka charts and tables.

What is a Jathakam and what information is needed to generate it?

Your jathakam/horoscope is one of the most vital documents that act as a snapshot of your life and is based on Vedic astrology concepts. It consists of 12 houses/bhavas with specific planetary positions that are unique to your time and place of birth. Your jathakam by date of birth in Telugu contains insights on the favourable and unfavourable periods in your life and helps you make decisions in your career, business, or relationships to remedy any negative planetary influences.

Can I trust online Telugu jathakam as compared to traditional astrology?

The creation of your horoscope chart or astrology report in Telugu requires a complete understanding of Vedic concepts. An astrologer while developing your horoscope report needs to study the planetary placements and perform a lot of complex astrological calculations. Even a minor calculation mistake during the process can affect the entire prediction report. So, by relying on software, you can obtain error-free predictions.

What if I find Doshas in my Telugu Jyothisham report?

Doshas occur due to the presence of malefic planets in your jathakam. As per the Vedic astrology, Mangal/Kuja dosha and “Rahu-Ketu dosha” are the most prominent ones. The presence of any of these doshas can cast a negative influence on your life leading to problems like delay in marriage, financial losses, etc. Our free astrology chart in Telugu helps you learn about the likely presence of these doshas and suggest remedies to minimize their impact.

Are there any significant benefits of reading my horoscope in Telugu?

Yes, there are numerous benefits of reading your Telugu jathakam online. With the report having detailed insights, it gets easier for you to know the ins and outs of your life. You can easily learn your strong points and the weak points, and get insights w.r.t your career, finances, education, personal life, etc. Also, in case you are encountering difficulties in your life, you can find workable solutions through this report.

Why should I read my jathakam?

We recommend you to carefully read your online Telugu jathakam to know yourself as an individual. It lets you know the unknown features of your life & character and guide you to tackle unwanted problems or difficulties arising in your life. The analysis will also help you plan your future in a better way and the scope of fulfilling your dreams.

How to read my Telugu Jathaka?

The basis of your jataka is the birth chart. To read this, you should have an understanding of how to read the planets, bhavas/houses & rasis and their significance in your life. At Clickastro, we give you an error-free Telugu jathaka report that’s easier to read and understand and covers every aspect of your life.

Can I download my Telugu jatakam from ClickAstro?

As part of the free BASIC plan, you can only view your Telugu jathakam predictions online. Your astrology report will give you partial insights related to your Graha dosha analysis, Transit forecasts, yogas, etc. It will also tell you about the likely presence of doshas but will not be including the remedies for the same. To download and share your jatakam you can upgrade to the premium report.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Today's offer
Gift box