FREE TAMIL JATHAGAM • தமிழ் ஜாதகம்

ClickAstro இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

It’s time that you stop relying on traditional methods of finding and visiting an astrologer, in person, to find out what your future holds. We live in the digital era, and now with the help of software, you can gain analysis of your horoscope in Tamil, online. You can receive your free Tamil jathagam by visiting ClickAstro.com

Show More

GET FREE TAMIL JATHAGAM

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya Gujarati
Average Rating:
Reviews:
உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எல்லா செயல்களின் விரிவான ஜாதக கணிப்புகளை பெற இந்த அறிக்கையைப் பெறவும். மேலும், உங்கள் வாழ்வின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான ஒட்டு மொத்த தீர்வுகளை இங்கு கண்டறியலாம்.
பாவ பலன்கள் ,அதன் விளக்கப்படம்
ஆளுமை மதிப்பீடு - பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்
கல்வி, தொழில், செல்வம் முதலியன
திருமணம் மற்றும் உறவுகள்
சுகாதார அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகள்
உங்கள் கனவு வீடு கட்ட மற்றும் வியாபாரத்திற்கான சாதகமான காலம்
trust-badge

Fill the form below to get In-depth Horoscope

Name
Email ID
Gender
Place Of Birth

Date Of Birth
Time Of Birth
Language
Chart Style
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
User reviews
Average rating: 4.8 ★
67 reviews
gopi rajan
★★★★
25-09-2020
Super
arul murugan
★★★★★
24-09-2020
Nice
aathinarayanan nadar
★★★★★
24-09-2020
சுப்பர்
praba kar
★★★★★
24-09-2020
Very usfull aplications
எல்.கௌதமன். எல். கௌத
★★★★★
24-09-2020
அருமை
palani mani
★★★★★
23-09-2020
Really predicting the exact issue and giving clear inputs on issues
gunasekaran c
★★★★★
23-09-2020
SUPER APP
antony tony
★★★★★
20-09-2020
so many things about me was right. tamil jathagam is Good 👍👍👍
muthuramalingam s
★★★★★
19-09-2020
Very useful
ganga tharan
★★★★★
19-09-2020
very super best tamil horoscope. thank you.
ganeshparanthaman krishnan
★★★★★
19-09-2020
Very very clear and good tamil jathagam predictions for all the time..thanks.....
ramthan maideen
★★★★★
19-09-2020
Thankyou very much. The tamil astrology report is Good.
vijesh
★★★★★
18-09-2020
Great prediction in free tamil jathagam. Thank You clickastro team
jeeva nathan
★★★★★
17-09-2020
👍👍👍👍👍
subbu raja
★★★★★
16-09-2020
Very super app
gaja gaja
★★★★★
16-09-2020
Free Tamil Jathagam is good and very accurate. most of the predictions are matching with my life. thank you so much
mani kandan
★★★★★
14-09-2020
Its very good. actually, i have tried a couple of other tamil jathagam. but this tamil horoscope online gives a clear id
t srinivasan t srinivasan
★★★★★
12-09-2020
Useful to know the future ,helpful accordingly Throughout life. thanks for providing this accurate tamil horoscope.
t pandi
★★★★★
12-09-2020
Good👌
anand kongunad
★★★★★
09-09-2020
Exelent..
ravi kumar
★★★★★
16-07-2020
Very good
t.srmoorthy
★★★★
10-03-2020
exelent
s.manivannan
★★★★★
28-02-2020
Thank u verymuch Guruji for quick
aarthi
★★★★★
19-02-2020
Very helpful to me
kannan kannan
★★★★★
19-12-2019
Suppar
ravi
★★★★★
27-11-2019
gud
murali mohan
★★★★★
15-11-2019
Correct
bakiyawathy
★★★★★
14-11-2019
Very excellent and true too..am excited
ravi
★★★★★
12-10-2019
super
p.venkateshwarlu
★★★★
14-09-2019
Super

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Free Tamil Jathagam (இலவச தமிழ் ஜாதகம்) Features

Clickastro Free Tamil Jathagam • தமிழ் ஜாதகம்

ClickAstro இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது. ClickAstro இன் இலவச தமிழ் ஜாதக அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் விரிவான நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவீர்கள். அறிக்கையில் உங்கள் தன்மை, கல்வி, நிலை, தொழில், திருமணம் மற்றும் உறவுகள், உடல்நலம், தோஷங்கள் (ஏதேனும் இருந்தால்), வாழ்க்கையில் சாதகமான காலங்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றிய கணிப்புகள் உள்ளன.

Free Tamil Astrology Predictions Online: Get a snapshot of your life

It’s time that you stop relying on traditional methods of finding and visiting an astrologer, in person, to find out what your future holds. We live in the digital era, and now with the help of software, you can gain analysis of your horoscope in Tamil, online. You can receive your free Tamil jathagam by visiting ClickAstro.com. All you have to do is provide a few basic birth details, and you’ll receive your free horoscope in Tamil.

It’s understandable if you feel sceptical about using an online tool to find out about horoscope, but the results provided by ClickAstro are reliable and quick. To gain access to your Tamil astrology online free, you will have to start by feeding in your birth details (date of birth, place, and time). Once the tool analyzes your details, you will receive your horoscope within a second; the chart will be 100% accurate, as well.

Your Tamil jathagam: An Overview

Astrologers rely on birth charts and horoscopes to study and analyze your personality, this process helps them predict your future. When it comes to predicting horoscope in Tamil, the various positions of celestial bodies have an impact on your future and affect various parts of your life. Your horoscope will provide you with an insight into the impact.

Each horoscope will follow the celestial elements given below:

Houses: There are 12 houses in each Tamil jathagam, and each house is 30 degrees. Each house represents a particular zodiac symbol and it defines a particular aspect of your life like love, career, family, personality, and so on.

Zodiac signs: Your horoscope in Tamil states that there are 12 zodiac signs they start from Aries and end at Pisces. Each zodiac sign is categorized by a specific personality trait and it can be observed in a person. Along with the zodiac sign, which is considered as a sun sign, even the rising and moon signs have an influence on a person’s personality.

Planets: When you look at astrology in Tamil by date of birth, it will tell you about the nine planets including the sun and moon, and explain their significance as per the astrology books.

Tamil Jathagam: How can it help?

Tamil astrology is one of the most ancient forms of astrology. The predictions that are made by following jathagam kattam from date of birth in Tamil and its concepts can reveal a lot about a person’s life. Accurate astrology in Tamil by date of birth can provide you with specific details about various parts of your life like career, general well-being, health, financial status, relationships, marriage, and so on. The horoscope predictions will provide you with a blueprint of your life and it will help the astrologers understand your qualities, behaviour, and dominant personality traits.

The house and zodiac signs shown in your horoscopes play an important role in determining the positive and negative experiences in your life. Once you receive insight from your free horoscope in Tamil, into the future based on the planet’s influences, it can help you avoid disaster and overcome any obstacles as well.

Download In-Depth Horoscope report about your life in Tamil

Benefits of Tamil jathagam analysis:

When you go for a prediction of your horoscope in Tamil, it will accurately highlight your likes/dislikes, along with your personal traits.

• Astrologers can predict the highs and lows of a person based on their date of birth

• An accurate horoscope chart will help you pick the right path that you can follow to achieve your dreams.

• It will help you with sound decision making, whether it’s your career, personal, or professional growth

You can check out your Tamil jathagam online free by using ClickAstro’s free online report feature. It will help you analyze your Tamil jathagam and provide you with detailed insights about your life. ClickAstro’s free Tamil horoscope report will provide information on your career, financial status, property, and other physical assets while analyzing your Tamil jathagam. The report will check for negative influences and suggest remedies that are practical and will help you overcome any obstacles as well. It observes the planetary transits (regarding their positions) and provides you with reports on how they will influence your future.

Online Tamil Jathagam: Is it accurate?

In Tamil astrology, Jathagam refers to Kundli or birth chart which is prepared by calculating the position of the navagrahas or nine planets during the time of one’s birth. The Jathagam is also known as Janam Patrika that contains all the astrological information about the native and his life by date of birth and time. It helps to find out how the Lagna or ascendant, Rasi or zodiac, and the movement of the planets in the horoscope affect an individual.

ClickAstro offers Jathagam Kattam from date of birth in Tamil after analyzing all the planets, their position in different houses, mutual aspects and conjunctions. All the calculations are performed on our astrological software that has been vetted by a panel of experienced astrologers. Hence the predictions and remedies suggested are accurate. You get your free Tamil Jathagam along with the Rasi chart, Navamsa chart, and Jathagam Palangal in our horoscope report.

Tamil Jathagam: Why should you download this report?

Your Jathagam is calculated according to your exact date, time and place of birth, and is, therefore, personal and unique to you. It can help you to foresee upcoming events in your life so that you can be prepared to face them. If your birth chart has certain Doshas in it, ClickAstro can suggest measures, pujas, and mantras to remedy them.

With the help of Jathagam, you can find solutions to all your issues in the following aspects of your life

• Job opportunities

• Family life

• Marriage

• Life partner

• Health

• Business success

• Doshas, and many more

In addition, you can also find out about your monthly and 2020 yearly horoscope in Tamil, get a complete analysis of important life events, dasa bhukthi periods, and astrology notes that are based on Thirukanitha panchangam and Lahiri ayanamsam calculations.

Frequently Asked Questions On Tamil Jathagam

What information do I need to get my free astrology report in Tamil language?

You need to know your birth time, place of birth and the date to help us determine the exact planetary positions unique to you. Based on the birth details you share; we perform complex astrological calculations using our software to create your horoscope chart with 100% accuracy.

What is included in this free horoscope report?

As a part of your free horoscope in Tamil, we provide you with a detailed analysis of the next 25 years of life. You get to know about all aspects of your life like your career, education, wealth status, your personality, etc. In this report, you get a complete list of Dasha-Apahara periods of your life, the other twists and turns, and whether you have any doshas in your jothidam or not.

Why should I opt for Tamil horoscope online rather than traditional astrology?

At ClickAstro, you get a detailed insight on various aspects of your life like information about your Dasa- Apahara periods, your favourable periods for marriage, career, family, character & personality, status, etc. To date, we have served more than 110 million customers worldwide, more than 170 countries and nearly 1000+ astrologers endorse us, making us the most preferred online astrology platform for free horoscopes and insights. As astrology involves complex calculations, it’s always possible for humans to make mistakes. Our software has been honed over time in consultation with top astrology experts, making it more reliable and error-free.

What’s the importance of jathagam?

A horoscope is usually prepared by capturing the planetary positions unique to the specific time, date and place of your birth. By analyzing your Tamil jathagam, you can easily understand a lot about your personality, character traits, and the general course of life. By carefully analyzing your astrology chart in Tamil by date of birth, you can learn your strengths, your weak points, foresee your future and plan it the right way.

Can my jathagam predict everything about my future & resolve my life issues?

Yes, your jathagam holds the key to every aspect of your life and can help you plan your future in a better way. Using ClickAstro’s free report, you can get insights on your favourable and unfavourable periods of life allowing you to make the best periods count. The problems you encounter in your life mostly arise due to the presence of malefic planets in your jathagam. The presence of these inauspicious planets (Mars, Saturn) gives rise to doshas like “Rahu-Ketu” or “Mangal/Kuja dosha” wherein each dosha has its significance and impacts your life differently. By analyzing your birth chart in Tamil, we at ClickAstro can help you identify these doshas and suggest remedial solutions to lessen their impact.

How to get jathagam kattam in Tamil?

The basic part of a horoscope is the birth chart or jathagam kattam which holds the basic astrological data of your life. You can get your accurate birth chart made from the Clickastro jothidam report. Our jathagam software analyses the astrological data contained in your birth chart and gives you a detailed insight into your life. If you do possess knowledge about Rashis, Grahas, planetary positions, etc. then you can easily interpret your jathagam kattam. However, if not, then ClickAstro can help you here and offer you the insights in your mother tongue “Tamil”.

Why is jathagam prediction important?

Jathagam is the study of the planet’s influence on every human’s life. By analyzing your jathagam online, you can create your accurate birth chart (natal chart) and using it, you can further identify and resolve your Lagna problems for marriage and other kundali problems.

What are the different types of doshas and how do they impact my life?

In Vedic astrology, the term “doshas” is used to indicate the unfavourable and bad conditions in your birth chart. The term has different meanings across astrology, but as per the Vedic concept, it occurs when the planetary bodies aren’t aligned properly and aren't in favourable conditions as per the birth chart.

There are different types of doshas present in the Vedic astrology, i.e., Mangal/Kuja Dosha, Rahu-Ketu Dosha, Nadi Dosha, Pitra dosha, etc. and each has its significance. The presence of malefic planets (Mars, Saturn, Sun, etc.) can create different doshas in your life depending on their position in your birth chart and can affect different facets of your life.

Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Today's offer
Gift box