மகர இராசிக்கு குரு பெயர்ச்சியடைகிறது

சூரிய மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய கிரகம் வியாழன். குருவின் செல்வாக்கு ஒரு நபரின் பொருளாதார நிலை, கல்வி, தொழில், உடைமைகள், வாரிசுகள் மற்றும் சமூக அந்தஸ்தில் கூட மாற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். நவம்பர் 20, 2020 அன்று குரு தனுசில் இருந்து மகரத்திற்கு பயணம் செய்தார். ஒவ்வொரு ராசி அடையாளத்திற்கும் இந்த விளைவு வேறுபட்டது. கருவுக்கான விவரங்கள் பின்வருமாறு.

• மகர இராசியில் 20ஆம் தேதி நவம்பர் 2020 முதல் 6ஆம் தேதி ஏப்ரல் 2021 வரை குரு தங்கும்.
• குரு 6ஆம் தேதி ஏப்ரல் 2021 முதல் 20ஆம் தேதி ஜூன் 2021 வரை கும்ப இராசியில் தங்கும்.
• 20ஆம் தேதி ஜூன் 2021 முதல் 14ஆம் தேதி செப்டம்பர் 2021 வரை குரு கும்ப இராசியில் வக்கிர நிலை அடைகிறது
• மகர இராசியில் 14ஆம் தேதி செப்டம்பர் 2021 முதல் 18ஆம் தேதி அக்டோபர் 2021 வரை குரு வக்கிர நிலை அடைகிறது.
• 18ஆம் தேதி அக்டோபர் 2021 முதல் 20ஆம் தேதி நவம்பர் 2021 வரை மகர இராசியில் குரு தங்கும்.
• 20ஆம் தேதி நவம்பர் 2021 முதல் 13ஆம் தேதி ஏப்ரல் 2022 வரை குரு கும்ப இராசியில் தங்கும்

குருப்பெயர்ச்சி 2020 / GURU PEYARCHI

jupiter-transit-predictions
Number of pages:
More than 12 pages in premium report
Available in languages:
English Tamil Hindi Kannada Marathi Telugu
Average Rating:
Reviews:
குரு வாழ்க்கையில் அதிக நேர்மறை மாற்றங்களை ஏற்டுத்தும். குரு அல்லது வியாழன் என்பது விரிவாக்கம் மற்றும் முன்னேற்றத்தை குறிக்கும் கிரகம். அது தனுசு இராசியிலிருந்து மகர இராசிக்கு நகர்கிறது. இந்த குருப்பெயர்ச்சி அறிக்கை 2020-2022 இலிருந்து இந்த காலத்தின்போது, இந்த குறிப்பிட்ட மாற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வாழ்க்கையின் பல்வேறு காரணிகளின் மீது குரு பெயர்ச்சியின் ஆதிக்கம்
குருவின் வீடு மற்றும் ராசி
பிறந்த கட்டத்தினுடன் பெயர்ச்சியினை ஒப்பிட்டு பலன்கள்
குருவின் நேரடியான மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள்
பெயர்ச்சியின் தீய விளைவுகளுக்கான பரிகாரங்கள்
கக்க்ஷியாவை அடிப்படையாகக் கொண்ட உடனடி-கால கணிப்புகள்
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 2010
Discount 911
Payable amount 1099
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

வியாழன் போக்குவரத்து கணிப்புகளைப் பெற படிவத்தை நிரப்பவும்

User reviews
Average rating: 4.9 ★
1049 reviews
anil
★★★★★
True
mahua dasgupta
★★★★
Good
ramesh roy
★★★★★
Received horoscope report is almost accurate. I find this report very useful.
ajaikumar
★★★★★
Accurate and precise prediction
dr vikad
★★★★
Initially thought to just try because being doctor i had no bekief in astrology or cosmos beingvinfluencing human life. But to check i took full paid astro report and was surprised to see most of it were matching with my daughter 3 year old develoupment stages. I cannot say about future will be true but got satisfied by the detailed report. One should try.
brajesh khandelwal
★★★★★
Good and complete fit my life
stella vyas
★★★★★
Horoscope for the year 2021 given in a very simple and clear manner very easy to understand and act accordingly. Stella Vyas
shipra madan
★★★★★
I loved the horoscope content detail. Thank you 😊
akshit setty
★★★★★
excellent one do try everyone
archana anand
★★★★★
Excellent.. so accurate.
hariharan singaram
★★★★★
Your predictions are really awesome..it will match to my life exactly...thanks for your services
prajakta
★★★★
I have very good experience with clickastro. Nambair sires consultation is very accurate, positive, he answered every question I am looking forward to my future positively and he gives me right advice I am happy with Nambair sir consultation. Thank you very much sir. I got quick reply from Akhila and right directions for consultation. Thank you.
nisha
★★★★★
Really nice horoscope
kunal dhar
★★★★★
Very nice and trusted horoscope... Thanks click astro for this wonderful Horoscope.
selvamurugan
★★★★★
I have received an call from ajmal as I was looking for horoscope. I fell extremely helpful from agent Ajmal who has guided me regarding horoscope... Kind gesture was given by ajmal Very patience guy .. Thanks ajmal bro for your extraordinary and fascinating support... I would recommend ajmal 10/10
meet haresh trivedi
★★★★★
Perfect details about past and very detailed report.
vishwanath
★★★★★
this software is very good , compere to other available softwares in the morket.
k. vinod kumar reddy
★★★★★
Very good👍
shipra bansal
★★★★★
Agent Aarvina is very cooperative and click Astro is a true gem. My observation is the prediction are up to the mark.
srisen kumar
★★★★★
Super
palani kr
★★★★★
Awesome..
mahalingam palanisamy
★★★★★
100% Perfect
t.n. neethi
★★★★★
👍👍👍👍👍 super 🙏🙏🙏🙏
vishal badhe
★★★★★
Accurate analysis
komal
★★★★★
Very good service provided by nimisha mam..u are very cooperative and helpful.
ranjith
★★★★★
Good
divya pathak
★★★★★
I did marriage consultation from sir, it was very useful. I recommend him totally.
mantesh patat
★★★★★
Excellent customer service from Christeena Relationship Officer and click astro given good horoscope report
r vijayaraghavan
★★★★★
Extremely Good. Astrologer and the entire support team, more particularly, Mr. Ajith, are very cordial and remain connected with the clients of Astrovision till their doubts are fully clarified. Very good service and I am really happy with the service of astrovision. Best Wishes.
v koushik padmanabhan
★★★★★
Really very good

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Analysis of Jupiter in Birth Chart
NA
NA
Lordships of jupiter in your birth chart
NA
NA
Transit predictions
NA
NA
Detailed near term predictions based on Kakshya
NA
NA
Detailed jupiter transit predictions upto next jupiter transit
NA
NA
Not Available
Get Basic
45%OFF
Rs.2010
Rs.1099
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
Today's offer
Gift box