ജാതക പൊരുത്തം നോക്കാം (Jathaka Porutham in Malayalam)

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണോ?

വിവാഹം എന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പങ്കാളിയുമായുള്ള യോജിപ്പ് ആദ്യമേ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സന്തോഷകരമായ ഒരു വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്‍റെ ആദ്യ പടിയായി നമുക്ക് ജാതക പൊരുതത്തെ കണക്കാക്കാം. Clickastroയുടെ ‘ജാതക പൊരുത്തം (Horoscope Matching Malayalam)’ കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി നിങ്ങളുടെയും പങ്കാളിയുടെയും വിവാഹ പൊരുത്തവുമായി(Vivaha Porutham) ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും

Jathaka Porutham Report in Malayalam

horoscope-compatibility
Number of pages:
More than 6 pages in premium report

Available in languages:

English Hindi Tamil Marathi Telugu Kannada Malayalam Gujarathi
Average Rating:
Reviews:
ജാതകപ്പൊരുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍
വേദഗണിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
നക്ഷത്രം, രാശി, ജാതകപ്പൊരുത്തം ഇവയുടെ നിര്‍ണയം
ദോഷപരിശോധന
ചൊവ്വ / കുജദോഷ നിര്‍ണയം
പാപസാമ്യ താരതമ്യം
ദശാസന്ധി പരിശോധന
trust-badge
Variant ?
Rs.899 Rs.399/-
Enter Boy's Birth Details
Enter Girl's Birth Details
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
User reviews
Average rating: 4.8 ★
2293 reviews
aishwarya
★★★★★
13-02-2024
Kundli matching report was detailed and easy to understand. Highly recommended for accurate forecasts
sheshadri yn
★★★★
09-02-2024
Very good one
ranjini k
★★★★★
06-11-2023
Vanakkam.I am sharing my review with full gratitude and satisfaction.Covering all aspects like the positions of grahas in the individual horoscopes and their implications, Thosham levels, present and upcoming dasa our main expectations like , favourable time for marriage, being like minded nature,.understanding and accepting each other ,life span, having children , all round development,health conditions ,and need for any precautions / remedies needed on marrying each other are all well explained with accurate predictions.Thanks for reports from Dr.Chandraleka mam.And ofcourse the appointments were also given on time at our convenience. Thanks to Jothishi match making ,click astro.Wishes and prayers that your timely,accurate predictions, and all other services reach all the people who are in need! May bless your service! Thanks a lot!
gugan
★★★★★
30-09-2023
Good compatibility report
geeta
★★★★★
31-08-2023
I find Free Kundli Matching here to be easy and accurate. It's a great resource for marriage compatibility
priyasharma
★★★★★
31-08-2023
a regular visitor here, and the Horoscope Compatibility reports always impress me. Exceptional service! The compatibility reports were spot on and incredibly detailed
nisha
★★★★★
10-08-2023
Kundali matching was crucial for our marriage decision. The report's accuracy and detailed analysis gave us confidence in our compatibility. Highly recommend for couples
ajay solanki
★★★★★
16-06-2023
Excelent horoscope compatibility report
kiran
★★★★
04-05-2023
I am very happy with the hindi kundali matching report bought from Clickastro. It is just as good as the one you get from a professional astrologr. At no time during the purchase process did I feel uncomfortable, which is a big thing as I get uncomfortable very easily. I am also happy that I got the report for a special low price. Clickastro is a good astrology company. I recommend them for all astrology services required.
rekha
★★★★★
30-03-2023
Kundali matching as per the North Indian style by Clickastro really helped me to take my long-term relationship to marriage. We matched our horoscopes just to get the approval of our elders. We were quite tensed about the outcome. Thankfully we matched 30 points out of 36. We got the confidence to tell our parents and were well prepared in case someone tried to sabotage our relationship. We showed them the Kundali matching report and our family gave their blessings.
rahul
★★★★★
27-03-2023
superb prediction and remedy , realtime analys from Guruji Brahmashree Pradeep Bhanot
chandra sekhar sarma
★★★★★
01-12-2022
This is the feedback of Chandra Sekhar sarma about Yamuna madam, PR of Click Astro and other Scholars who prepared an elucidative report to me. All are very cooperative and understand the requirements of seekers and giving detailed reports very quickly. Yamuna madam is coordinating excellently. I am very thankful to all team members of Click Astro. 🙏🙏🙏
sowmya
★★★★★
29-10-2022
Good compatibility report
sreekumar s
★★★★★
20-10-2022
Highly satisfied. Already placed multiple orders
mithran
★★★★
19-10-2022
I got the best offers from Clickastro. No other website gives such comprehensive kundali matching reports in Hindi. The best thing about Clickastro is their modern approach to astrology without harming its traditional principles. This makes it very easy to like Clickastro.
vinay
★★★★
19-10-2022
Good report. Nice staff. Overall a very polite approach. The report was detailed and modern. There was no sign of any of the decades old regressive predictions in the report. Clickastro is giving astrology a good name by ensuring such quality services. I wish them all the best.
abhilash
★★★★
06-10-2022
Kundali matching reports in Hindi are the most sought after reports. When you are into astrology as a professional it is mandatory that you are able to procure truthful, authentic reports for your clients at a reasonable price within a short time. I use Clickastro for my astrology requirements. They are fast, effecient and inexpensive. I trust them to give me the best, and they have never failed me once in the 8 years I have been in the field.
vineeth
★★★★★
31-08-2022
Clickastro reports are very fine. They are accurate and they bring lives together. I used Clickastro to avail marriage compatibility report of myself and the girl I loved. I showed them to her and she showed them to her parents. They cross checked it with their family astrologer and were convinced that I would make a good groom to their daughter. Our marriage has been fixed for the coming month. Clickastro played the pivotal role in making it happen. Thank you Clickastro!
jina
★★★★★
31-08-2022
Kundali matching reports in Hindi are much in demand. It is imperative that the reports are made available quickly without compromising their accuracy and quality. Of the few names in the online field which meet these requirements, Clickastro's stand as the most prominent. Clickastro is a trustworthy brand providing services unparalleled in quality of content and professionalism in approach. Their combo offers are especially attractive. Clickastro has an excellent team of software designers and coding specialists which makes them superior to other names in the field in virtually every domain there is.
ajay
★★★★★
26-08-2022
My services as a professional astrologer requires quick availability of authentic reports on marriage compatibility which is at once simple and in-depth. After being disappointed by few supposedly 'authentic' websites, I gave Clickastro a try. Clickastro is among the earliest websites in the field, but I avoided it initially under the assumption that their reports may also be that much outdated. But how wrong was I! Not only is their report up to date, it is one of the most detailed and contemporarily relevant reports there is. Also, hats off to their professionalism. It did not take me long to realize Clickastro is what I was searching for to boost my business.
rishi
★★★★
26-08-2022
As part of my work, I am required to deliver detailed astrology reports to different people from all over India, including the Hindi belt. Kundali matching reports are much sought after in my profession. As a trial run, I had availed one from Clickastro too, among others. Now, Clickastro is my go to provider of astrology reports, especially Hindi Kundali matching reports. A combination of fair price, high quality, efficient personnel and timely delivery of reports made me choose Clickastro. While Clickastro has been in the scene for almost four decades, I feel their best days are still in front of them. My best wishes for a bright future!
sreenath
★★★★
26-08-2022
Marriage as an institution is the sacred cow that gives and gives as far as Vedic astrology is concerned. While availing professional support to your fledgling astrology service career, you need to make sure they can be relied upon to meet quality expectations and professional standards. For this, I bought marriage compatibility reports for two fake individuals from different online astrology companies. Clickastro emerged as the best allround astrology service provider in that test. They provided reports which were updated to meet the changing lifestyles of modern times. Their sincerity and professionalism are especially commendable.
sreeja
★★★★
12-08-2022
Take a bow Clickastro! You did what nobody else could do ever before - you made a believer out of my son. He was skeptical of buying the compatibility report online. But once he saw the report, his tone changed. Now he wants more reports from Clickastro.
mahi
★★★★★
12-08-2022
I purchased the Hindi kundali matching report on behalf of a friend. I am not a follower of online astrology, but my friend was really grateful for the report I gave him. He thanked me repeatedly, thinking I went out of my way to get something good for him. I felt elated too. So, congratulations Clickastro, with one report you made two people happy.
vinu
★★★★★
29-07-2022
Nice report! Well written and well analyzed. I actually had little hope of getting a good report from online websites. But Clickastro is a brand you can trust. I received the report without delay and the customer service lady guided me all through the deal. She ensured I received the report and was happy with what I got. For such professionalism alone, I give Clickastro all the stars.
sai
★★★★★
29-07-2022
Take a bow Clickastro! You did what nobody else could do ever before - you made a believer out of my son. He was skeptical of buying the compatibility report online. But once he saw the report, his tone changed. Now he wants more reports from Clickastro.
prakash
★★★★
29-07-2022
I purchased the Hindi kundali matching report on behalf of a friend. I am not a follower of online astrology, but my friend was really grateful for the report I gave him. He thanked me repeatedly, thinking I went out of my way to get something good for him. I felt elated too. So, congratulations Clickastro, with one report you made two people happy.
leena
★★★★
28-07-2022
I got the Kundali matching report from Clickastro after being recommended by a friend. I was surprised by the professionalism displayed by the company staff. They made me a good offer and I received the report almost immediately. After going through the well-compiled report, I have made the decision to make Clickastro my no.1 choice in astrology requirements.
prabha
★★★★
21-07-2022
Marriage compatibility reports are easy to get online. What is difficult is a trustworthy brand in the field of online astrology. Clickastro is that brand. Their provide good quality reports without any delay. Their approach is polite with genuine care for your needs. When it comes to astrology services they stand head and shoulders above the rest.
neeraj
★★★★★
13-07-2022
I got the Kundali matching report from Clickastro after being recommended by a friend. I was surprised by the professionalism displayed by the company staff. They made me a good offer and I received the report almost immediately. After going through the well-compiled report, I have made the decision to make Clickastro my no.1 choice in astrology requirements.

Read Horoscope Compatibility Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Video Reviews

left-arrow
Clickastro Hindi Review on Indepth Horoscope Report - Sushma
Clickastro Hindi Review on Full Horoscope Report - Shagufta
Clickastro Review on Detailed Horoscope Report - Shivani
Clickastro Full Horoscope Review in Hindi by Swati
Clickastro In Depth Horoscope Report Customer Review by Rajat
Clickastro Telugu Horoscope Report Review by Sindhu
Clickastro Horoscope Report Review by Aparna
right-arrow

Important Features of Clickastro Jathaka Porutham

എന്താണ് ജാതക പൊരുത്തം?

വേദ ജ്യോതിഷത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതക പൊരുത്തം (Horoscope Matching)) നോക്കാറുള്ളത്. രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം സുഗമമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊരുത്തങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ 10 ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ട് ജാതകങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ (South India) പൊതുവേ ജാതകപൊരുത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രീതി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ Kundli Matching, Kundali Milan തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ജാതകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയും പൊരുത്തം നോക്കുന്ന രീതിയും ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. Clickastroയുടെ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഏതൊരാള്ക്കും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ റിപ്പോർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ 4 വിധത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന Chart styles താഴെ നല്കുന്നു.

  • South Indian Horoscope Compatibility Report
  • North Indian Horoscope Compatibility Report
  • East Indian Horoscope Compatibility Report
  • Kerala Horoscope Compatibility Report

ജാതക പൊരുത്തം (Horoscope Compatibility) വിവാഹ ജീവിതത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് നവകേരളത്തിൽ ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു.

ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തി:

പുരാതന വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ജാതക പൊരുത്തത്തിന് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് "ബൃഹത് പരാശര ഹോര ശാസ്ത്രം" പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ സംസ്കാരവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മേഖല ആയത് കൊണ്ട് തന്നെയാവണം, ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിവാഹങ്ങളും ജാതക പൊരുത്തം (Kalyana Porutham) നോക്കിയാണ് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുന്നത്.

പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ:

ഘടകങ്ങളുടെ വിശദീകരണം:

ജാതക പൊരുത്തം (Vivaha Porutham) പത്ത് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൂടെ ദാമ്പത്യ പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു, ഓരോന്നും ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ വിശദീകരണം ഇവിടെ നല്കിയിരിക്കുന്നു :

1. ദിന പൊരുത്തം (ദിനം):

ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനും ധാരണയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകികൊണ്ട് അവരുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊരുത്തം പരിശോധിക്കുന്നു.

2. ഗണ പൊരുത്തം (ഗണം):

വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നു ഗണങ്ങളായി (ദേവൻ, മനുഷ്യൻ, രാക്ഷസൻ) തരം തിരിക്കുന്ന രീതി.

3. മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം (മഹേന്ദ്ര):

സമൃദ്ധവും ശാശ്വതവുമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളുടെ ദീർഘായുസ്സും ക്ഷേമവും പരിഗണിക്കുന്നു.

4. സ്ത്രീ ദീർഘ പൊരുത്തം (സ്ത്രീ ദീർഘ):

ഒരുമിച്ചുള്ള സന്തുലിതവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ജീവിതം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട്, വരന്‍റെ ജീവിതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വധുവിന്‍റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം വിലയിരുത്തുന്നു.

5. യോനി പൊരുത്തം (യോനി):

അടുപ്പത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെ വിവിധ മൃഗങ്ങളാൽ പ്രതീകപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക പൊരുത്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

6. രാശി പൊരുത്തം (രാശി):

വൈകാരിക ഐക്യവും പരസ്പര ധാരണയും ലക്ഷ്യമാക്കി ചന്ദ്രനക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

7. രാശ്യാധിപതി പൊരുത്തം (രാശ്യാധിപതി):

ചന്ദ്രൻ രാശികളുടെ അധിപൻമാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള അനുയോജ്യതയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്നു.

8. വശ്യ പൊരുത്തം (വശ്യ):

ബന്ധത്തിലെ ആധിപത്യം പരിശോധിക്കുകയും ചലനാത്മകത നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ശക്തിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

9. രജ്ജു പൊരുത്തം (രജ്ജു):

ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകി, ക്ഷേമവും ശാരീരിക പൊരുത്തവും പരിഗണിക്കുന്നു.

10. വർണ്ണ പൊരുത്തം (വർണ്ണം):

വ്യക്തികളെ അവരുടെ തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നാല് വർണ്ണങ്ങളായി (ജാതികളായി) തരംതിരിക്കുന്നു, സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ വശങ്ങളിൽ അനുയോജ്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ പത്തു പൊരുത്തങ്ങള് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളെയാണ്. ഒന്നു കൂടെ വിശദമാക്കിയാൽ ഈ പൊരുത്തങ്ങൾ ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവുമായ വശങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു സമഗ്രമായ രൂപം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് വഴി സാധിക്കുന്നു.

ഓരോ ഘടകത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം:

ജാതക പൊരുത്തത്തിൽ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിലെ സമഗ്രമായ അനുയോജ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

1. ദിന പൊരുത്തം (ദിനം):

യോജിപ്പുള്ള പതിവ് ജീവിതത്തിനായി ദൈനംദിന പ്രവർത്തന അനുയോജ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.

2. ഗണ പൊരുത്തം (ഗണം):

വ്യക്തിത്വ വ്യത്യാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച്കൊണ്ട് സ്വഭാവ അനുയോജ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

3. മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം (മഹേന്ദ്ര):

സമൃദ്ധവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു ഐക്യം ഉറപ്പാക്കികൊണ്ട് ദീർഘായുസ്സിനെയും ക്ഷേമത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

4. സ്ത്രീ ദീർഘ പൊരുത്തം (സ്ത്രീ ദീർഘ):

മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നൽകികൊണ്ട് പങ്കാളികളുടെ ജീവിത കാലയളവുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

5. യോനി പൊരുത്തം (യോനി):

സംതൃപ്തമായ ദൃഢ ബന്ധത്തിന് ലൈംഗിക അനുയോജ്യതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

6. രാശി പൊരുത്തം (രാശി):

വൈകാരിക പൊരുത്തത്തിലും പിന്തുണ നൽകുന്ന വൈകാരിക അന്തരീക്ഷത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

7. രാശ്യാധിപതി പൊരുത്തം (രാശ്യാധിപതി):

മൊത്തത്തിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിച്ച്കൊണ്ട് ഭരണ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത പരിശോധിക്കുന്നു.

8. വശ്യ പൊരുത്തം (വശ്യ):

പരസ്പര ബഹുമാനവും ധാരണയും ഉറപ്പാക്കികൊണ്ട് പവർ ഡൈനാമിക്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

9. രജ്ജു പൊരുത്തം (രജ്ജു):

ശാരീരിക ക്ഷേമം പരിഗണിക്കുകയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. വർണ്ണ പൊരുത്തം (വർണ്ണം):

യോജിപ്പുള്ള സംയോജനത്തിനായി സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരവുമായ അനുയോജ്യതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒരു സമഗ്രമായ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിജയകരവും സംതൃപ്തവുമായ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ വിവിധ മാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

കണക്കുകൂട്ടലും വ്യാഖ്യാനവും:

ജാതക പൊരുത്തത്തിന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഓരോ ഘടകത്തിനും പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. ദിന പൊരുത്തം (ദിനം):

യോജിച്ച ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ, ഉയർന്ന പോയിന്റുകൾ മികച്ച അനുയോജ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2. ഗണ പൊരുത്തം (ഗണം):

പ്രകൃതി അനുയോജ്യത (ദേവൻ, മനുഷ്യൻ, രാക്ഷസൻ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ.

3. മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം (മഹേന്ദ്ര):

നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ, ദീർഘായുസ്സിനും സമൃദ്ധിക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

4. സ്ത്രീ ദീർഘ പോരുത്തം (സ്ത്രീ ദീർഘ):

വധൂവരന്മാരുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളിലെ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ.

5. യോനി പൊരുത്തം (യോനി):

ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ അനുയോജ്യതയ്ക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ.

6. രാശി പൊരുത്തം (രാശി):

ചന്ദ്രനക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്.

7. രാശ്യാധിപതി പൊരുത്തം (രാശ്യാധിപതി):

ചന്ദ്ര രാശികളുടെ അധിപൻമാരുടെ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ.

8. വശ്യ പൊരുത്തം (വശ്യ):

ആധിപത്യ ചലനാത്മകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദ്ര ചിഹ്ന അനുയോജ്യതയ്ക്കുള്ള പോയിന്റുകൾ.

9. രജ്ജു പൊരുത്തം (രജ്ജു):

ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകൾ.

10. വർണ്ണ പൊരുത്തം (വർണ്ണം):

ജാതി അനുയോജ്യതയ്ക്കുള്ള പോയിന്റുകൾ.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓരോ ഘടകത്തിലെയും പോയിന്റുകളെ തുല്യമാക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു; ഉയർന്ന ആകെ പോയിന്റുകൾ മികച്ച അനുയോജ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷികൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്‍റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ സാധ്യമായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചോ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. അതിലൂടെ യോജിപ്പുള്ള വിവാഹങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അറിവിലേക്കും നയിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, കൂടാതെ ജ്യോതിഷികൾക്കിടയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.

നക്ഷത്രപൊരുത്തങ്ങൾ (Nakshatra Porutham Malayalam):

വിശദമായ പര്യവേക്ഷണം:

ജാതക പൊരുത്തത്തിന്‍റെ നിർണായക വശമാണ് നക്ഷത്ര പൊരുത്തം (Star matching), ഭാവി ദമ്പതികളുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുയോജ്യതയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നക്ഷത്ര പൊരുത്തത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം ഇതാ:

1. നക്ഷത്ര അനുയോജ്യത (ദിന പൊരുത്തം): വധൂവരന്മാരുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊരുത്തം വിലയിരുത്തുന്നു.

2. സ്ത്രീ ദീർഘ പൊരുത്തം: വധൂവരന്മാരുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പരിഗണിക്കുന്നു, ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന്‍റെ ദീർഘായുസ്സും ക്ഷേമവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

3. മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം: മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന നൽകികൊണ്ട് സമൃദ്ധവും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദാമ്പത്യം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദിഷ്ട നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത പരിശോധിക്കുന്നു.

4. രാശി പൊരുത്തം: നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചന്ദ്രരാശികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് രാശി പൊരുത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വൈകാരിക അനുയോജ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.

5. രാശ്യാധിപതി പൊരുത്തം: നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചന്ദ്ര രാശികളുടെ അധിപൻമാർ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

6. വശ്യ പൊരുത്തം: നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധിപത്യവും നിയന്ത്രണ ചലനാത്മകതയും വിലയിരുത്തുന്നു, ഒരു പങ്കാളിക്കും അമിതാധികാരം തോന്നാത്ത ഒരു സന്തുലിത ബന്ധം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

7. രജ്ജു പൊരുത്തം: ദമ്പതികളുടെ ശാരീരിക ക്ഷേമവും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നക്ഷത്രാധിഷ്ഠിത വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

8. വർണ്ണ പൊരുത്തം: പരമ്പരാഗതമായി ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക പൊരുത്തത്തെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പങ്കുണ്ട്.

ഓരോ വശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപവിഷയങ്ങൾ:

● രാശി പൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന ഘടകമായ രാശി പൊരുത്തം ചന്ദ്രരാശികളിലൂടെ വൈകാരിക പൊരുത്തത്തെ അളക്കുന്നു. ജ്യോതിഷികൾ അനുയോജ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പോയിന്റുകൾ നൽകുന്നു, അതേസമയം പ്രത്യേക ചന്ദ്ര ചിഹ്ന കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ദോഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പോസിറ്റീവ് രാശി പൊരുത്തം വൈകാരിക ധാരണ വളർത്തുകയും ദാമ്പത്യത്തിൽ യോജിപ്പുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

● രാശ്യാധിപതിപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ രാശ്യാധിപതി പൊരുത്തം വരാൻ പോകുന്ന ദമ്പതികളുടെ ചന്ദ്രരാശികളുടെ ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. പോസിറ്റീവ് പൊരുത്തപ്പെടൽ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുയോജ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വെല്ലുവിളികൾ സാധ്യമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഈ ഘടകം ആശയവിനിമയത്തെയും ധാരണയെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, വിശാലമായ അനുയോജ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പൊരുത്തപ്പെടലുകൾക്കുള്ള പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാം.

● വശ്യ പൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ വശ്യ പൊരുത്തം ആധിപത്യ ചലനാത്മകതയെ വിലയിരുത്തുന്നു. അഞ്ച് വശ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ, അനുസരിച്ചുള്ള പോയിന്റുകൾ നൽകി അനുയോജ്യത ലെവലുകൾ തരംതിരിക്കുന്നു. പ്രയോജനകരമായ പൊരുത്തപ്പെടൽ യോജിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വെല്ലുവിളികൾ സാധ്യതയുള്ള അധികാര പോരാട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വശ്യ കോമ്പിനേഷനുകളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജ്യോതിഷികൾ പ്രതിവിധികൾ ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം.

● മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ മഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം ദാമ്പത്യബന്ധത്തിന്‍റെ ക്ഷേമം, സമൃദ്ധി, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ദമ്പതികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ദോഷങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു, പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, വിവാഹ തീരുമാനങ്ങളിൽ അവയെ നിർണായകമാക്കുന്നു.

● ഗണപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ ഗണ പൊരുത്തം വ്യക്തികളുടെ ഗണത്തെയോ പ്രകൃതത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദേവൻ (ദൈവം), മനുഷ്യൻ, രാക്ഷസൻ (അസുരൻ) എന്നീ സ്വഭാവ പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. സമാന ഗണങ്ങൾ ധാരണ വളർത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ബന്ധത്തിലെ സാധ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ജ്യോതിഷികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

● യോനിപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ യോനി പൊരുത്തം നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, പ്രതീകാത്മകമായി മൃഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലൈംഗിക പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. സിംഹങ്ങളോ ആനയോ പോലുള്ള ഈ യോനികളുടെ അനുയോജ്യത നിർണായകമാണ്. വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ലൈംഗിക വശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം, ജ്യോതിഷികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പരിഹാരങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

● സ്ത്രീ ദീർഘപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ സ്ത്രീ ദീർഘ പൊരുത്തം വധുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദമ്പതികളുടെ ദീർഘായുസ്സും ക്ഷേമവും വിലയിരുത്തുന്നു. വധുവിന്‍റെ ദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിന് അനുകൂലമായ വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് നക്ഷത്രപൊരുത്തം വിലയിരുത്തുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തിന് ഭാര്യയുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ത്രീ ദീർഘ പൊരുത്തത്തിന് സാംസ്കാരികമായി മൂല്യമുണ്ട്.

● രജ്ജുപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ രജ്ജു പൊരുത്തം നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ശരീരഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശാരീരിക പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു. പാദരജ്ജു (കാൽ) അല്ലെങ്കിൽ സിറാ റജ്ജു (തല) പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അനുയോജ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു, പോസിറ്റീവ് വിന്യാസം ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ദമ്പതികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് വിവാഹ സഖ്യങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾ രജ്ജു പൊരുത്തത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു.

● വേധപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ വേധ പൊരുത്തത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ സാധ്യതയുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഇത് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേദയുടെ സാന്നിധ്യം ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇവ, വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും വിവാഹ സഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൂല്യങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു.

● ദിനപൊരുത്തം

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ ദിന പൊരുത്തം, ദമ്പതികളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു, ഇത് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ യോജിപ്പിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ ധാരണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സാംസ്കാരിക ഊന്നൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സുഗമവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഇതിന്‍റെ അനുകൂലമായ വിന്യാസം ആവശ്യമാണ്.

● പാപസാമ്യം (Papasamyam)

വരാൻ പോകുന്ന ദമ്പതികളുടെ ജാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദോഷങ്ങളുടെ സമീകരണം ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ പാപസാമ്യം വിലയിരുത്തുന്നു. ദോഷകരമായ ഗ്രഹ സ്വാധീനങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അനുകൂലമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ തേടുന്നു. അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഒരു പങ്കാളിയുടെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനിടയുള്ള പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ജ്യോതിഷികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

● ദശാസന്ധി (Dasha Sandhi)

വേദ ജ്യോതിഷത്തിലെ ദശാസന്ധി ഗ്രഹകാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവ് നിർദിഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദോഷങ്ങളോ കഷ്ടതകളോ ഉള്ള കാര്യമായ ജീവിത മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പോകുന്നതും വരുന്നതുമായ ദശകൾ തമ്മിലുള്ള അനുയോജ്യത വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, യോജിപ്പുള്ള സംക്രമണങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അതേസമയം, വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളോ വെല്ലുവിളികളോ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാം.

ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിവിധികൾ:

സാധാരണ ദോഷങ്ങൾ:

ജാതക പൊരുത്തത്തിൽ, ദോഷങ്ങൾ ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രതികൂലമായ ഗ്രഹ സംയോജനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചൊവ്വ പ്രത്യേക ഭാവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുജ ദോഷം (Kuja Dosha) ഉണ്ടാകുന്നു, അത് സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ദാമ്പത്യ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശയവിനിമയത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ചന്ദ്ര നോഡുകൾ രാഹു-കേതു ദോഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നാഡി ദോഷം സംഭവിക്കുന്നത് ദമ്പതികളുടെ സുപ്രധാന ഊർജ്ജ ചാനലുകൾ (നാഡികൾ) ഒരേപോലെ ആകുമ്പോൾ ആണ്, ഇത് ആരോഗ്യത്തേയും സന്തതികളേയും ബാധിക്കുന്നു. സർപ്പ ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർപ്പ ദോഷം ബന്ധങ്ങളിലും പ്രത്യുൽപാദനത്തിലും വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. കാല സർപ്പ ദോഷം (Kala Sarpa Dosha) രാഹു-കേതു സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജീവിത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതൃ ദോഷം കുടുംബത്തിന്‍റെ ചലനാത്മകതയെ ബാധിക്കുന്ന, പ്രതികൂലമായ പൂർവ്വിക സ്വാധീനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ ദോഷങ്ങളുടെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാൻ ജ്യോതിഷികൾ പ്രതിവിധികളും ആചാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധികളും പരിഹാരങ്ങളും:

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ സാധാരണ ദോഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ വിവിധ പ്രതിവിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

● കുജദോഷം:

ബാധിക്കപെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായുള്ള വിവാഹം, പ്രത്യേക ആചാരങ്ങൾ, ചൊവ്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ ധരിക്കൽ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിവിധികളായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

● രാഹു-കേതു ദോഷം:

രാഹു-കേതു ശാന്തി പൂജ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ഈ നോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രത്നക്കല്ലുകൾ ധരിക്കൽ എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങളാണ്.

● നാഡി ദോഷം:

ശിവനെയോ വിഷ്ണുവിനെയോ പോലെയുള്ള ദേവതകൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾ ഉൾപ്പെടെ, അനുഗ്രഹം തേടിയുള്ള ആചാരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, പൂജകൾ എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

● സർപ്പ ദോഷം:

നാഗപഞ്ചമി പൂജ, സർപ്പശാന്തി ചടങ്ങുകൾ, രാഹുവിനും കേതുവിനും ബന്ധമുള്ള രത്നക്കല്ലുകൾ (Gemstones) ധരിക്കുക എന്നിവ സാധാരണ പരിഹാരങ്ങളാണ്.

● കാല സർപ്പ ദോഷം:

രാഹുവിനേയും കേതുവിനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥനകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

● പിതൃ ദോഷം:

പിതൃ തർപ്പണം, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകൽ, പൂർവികരുടെ പേരിൽ ദാനം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ പ്രതിവിധികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വ്യക്തിഗത ഫലപ്രാപ്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, അതുല്യമായ ജാതക അവസ്ഥകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ജ്യോതിഷികളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിഗത മാർഗനിർദേശത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇത് പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

● പ്രതിരോധ നടപടികൾ:

ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള ദോഷങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഒരു സമഗ്ര സമീപനം ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. പതിവ് പൂജകൾ: പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിനായി ആരാധനകളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുക.

2. ജ്യോതിഷ കൺസൾട്ടേഷൻ: അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടെ മാർഗനിർദേശം തേടുക.

3. പോസിറ്റീവ് ബന്ധങ്ങൾ: വൈകാരിക ക്ഷേമത്തിനായി അനുകൂലമായ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുക.

4. പരിപൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ: മാനസിക വ്യക്തതയ്ക്കും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക.

5. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി: മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനായി സമീകൃത പോഷകാഹാരവും വ്യായാമവും സ്വീകരിക്കുക.

6. ദാനം: കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദയയുടെ പതിവ് പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക.

7. ധാർമ്മിക പെരുമാറ്റം: പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിനായി സത്യസന്ധതയും നീതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക.

8. പ്രകൃതിയുമായി ഉള്ള ബന്ധം: സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും ശാന്തതയ്ക്കും വേണ്ടി പുറത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുക.

9. കൗൺസിലിംഗ്: ബന്ധങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മാർഗനിർദേശം തേടുക.

10. വിദ്യാഭ്യാസം: ജീവിതത്തിന്‍റെ ചലനാത്മകതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വയം അവബോധത്തിനായി തുടർച്ചയായി സ്വയം വിദ്യ ആർജ്ജിക്കുക.ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളുമായി ജ്യോതിഷപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് സമഗ്രവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു ജീവിത സമീപനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നു.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ (FAQs):

വിജയകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന് ജാതക പൊരുത്തം അത്യാവശ്യമാണോ?

ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിലെ പരമ്പരാഗത പൊരുത്ത വിലയിരുത്തലായ ജാതക പൊരുത്തം, ജ്യോതിഷ ചാർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവാഹ പൊരുത്തത്തെ അളക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. യോജിപ്പുള്ള ദാമ്പത്യത്തിന് ഇത് നിർണായകമാണെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ ആശയവിനിമയത്തിനും മനസ്സിലാക്കലിനും മുൻഗണന നൽകുന്നു. വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, സാംസ്കാരികവും വ്യക്തിപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ദാമ്പത്യ വിജയത്തിൽ അതിന്‍റെ പങ്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ദാമ്പത്യ പൊരുത്തം പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ജാതക പൊരുത്തം എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ്?

ജ്യോതിഷത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ജാതക പൊരുത്തത്തിന്‍റെ കൃത്യത ആത്മനിഷ്ഠമാണ്. ചിലർ ചാർട്ടുകളും വൈവാഹിക ഐക്യവും തമ്മിൽ പരസ്പരബന്ധം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, സന്ദേഹവാദികൾ അതിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ആശയവിനിമയവും പരസ്പര ധാരണയും പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ പരിമിതികളിൽ സ്വർഗീയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കൽ, വ്യക്തിഗത അനുയോജ്യതയെ അവഗണിക്കൽ, അനുഭവപരമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജാതക പൊരുത്തത്തെ പ്രണയവിവാഹങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കാമോ?

ജാതക പൊരുത്തം പരമ്പരാഗതമായി നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ജ്യോതിഷ ചാർട്ടുകളിലൂടെ അനുയോജ്യത പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിൽ അതിന്‍റെ പ്രസക്തി വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില ദമ്പതികൾ സാംസ്കാരിക കാരണങ്ങളാൽ ഇത് പരിഗണിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ വ്യക്തിപരമായ അനുയോജ്യതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ആത്യന്തികമായി, പ്രണയ വിവാഹങ്ങളിൽ അതിന്‍റെ പങ്ക് വ്യക്തിഗത വിശ്വാസങ്ങളെയും മുൻഗണനകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചില പൊരുത്തങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായാലോ?

ചില ജാതക പൊരുത്തങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേട് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് അവസാനവാക്കായി മാറുന്നില്ല. വെല്ലുവിളികളിൽ സാംസ്കാരികമോ കുടുംബപരമോ ആയ സമ്മർദ്ദം ഉൾപ്പെടാം. മുതിർന്നവരിൽ നിന്നോ ഉപദേശകരിൽ നിന്നോ തുറന്ന ആശയവിനിമയം, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കൽ, മാർഗനിർദേശം തേടൽ എന്നിവ പരിഹാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പൊരുത്തത്തിന്‍റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്‍റെയും പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊരുത്തത്തിന്‍റെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും വിജയകരമായ പല വിവാഹങ്ങളും തഴച്ചുവളരുന്നു.

ജ്യോതിഷികൾ എങ്ങനെയാണ് ജാതക പൊരുത്തത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്?

ഭാവി പങ്കാളികളുടെ ജനന ചാർട്ടുകൾ (ജാതകം) താരതമ്യം ചെയ്താണ് ജ്യോതിഷികൾ ജാതക പൊരുത്തം കണക്കാക്കുന്നത്. അവർ 10 പൊരുത്തങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, നക്ഷത്രങ്ങൾ, രജ്ജു, നാഡി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു. അനുയോജ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കൊണ്ട് ഓരോ പൊരുത്തത്തിനും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും പോയിന്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്യുമുലേറ്റീവ് സ്കോർ ജ്യോതിഷ വിന്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തിന്‍റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാൻ ജ്യോതിഷികളെ സഹായിക്കുന്നു.

പൊരുത്തം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കലുകളുണ്ടോ?

വ്യക്തിഗത ചാർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊരുത്തത്തിന്‍റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ ജ്യോതിഷികൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം. ആചാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പോലെയുള്ള പരിഹാര നടപടികൾ ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വ്യക്തിപരമായ പൊരുത്തവും ധാരണയും നിർണായകമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ ചില പൊരുത്തങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. വ്യാഖ്യാനത്തിലെ വഴക്കം ജ്യോതിഷികളെ തനതായ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും അനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും അനുവദിക്കുന്നു.

ജാതക പൊരുത്തം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണോ?

അതെ, ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ വിശ്വാസ്യത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. യാന്ത്രികമായുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ജ്യോതിഷികളുടെ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം ഇല്ലായിരിക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ ജാഗ്രതയോടെ ഓൺലൈൻ പൊരുത്തം ടൂളുകളെ സമീപിക്കണം, സാംസ്കാരിക വിശ്വാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലിനായി അറിവുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം തേടണം.

ഏത് ദോഷങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്, അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?

ജാതക പൊരുത്തത്തിലെ പൊതുവായ ദോഷങ്ങളിൽ നാഡി, ഭകൂടം, ഗണദോഷങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതിവിധികളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ മാർഗനിർദേശം തേടൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നാഡി ദോഷം ചില ആചാരങ്ങളാൽ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. നിലവിലുള്ള പ്രത്യേക ദോഷങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരായ ജ്യോതിഷികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.

ജാതക പൊരുത്തം സാംസ്കാരികമായി കേരളത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണോ, അതോ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ജാതക പൊരുത്തം പ്രസിദ്ധമാണ്. എന്നാല് ഇതിന്‍റെ പ്രസക്തി കേവലം ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ അതിരവരമ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽകുന്നതല്ല. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ജാതക പൊരുത്തം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവാഹ തീരുമനങ്ങള് എടുക്കുന്നത്. പ്രാധാന്യം വ്യത്യാസപ്പെടാമെങ്കിലും, ജ്യോതിഷപരമായ പൊരുത്തത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വിശാലമായ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൊരുത്തം, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുടനീളം ജാതക പൊരുത്തം എത്ര തവണ വീണ്ടും നോക്കണം?

ജാതക പൊരുത്തത്തിന്‍റെ പുനർമൂല്യനിർണയം ആത്മനിഷ്ഠമാണ്, അത് ഒരു പതിവ് പ്രവൃത്തിയല്ല. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലോ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളിലോ ആനുകാലിക അവലോകനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, വിജയകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന്‍റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് ജ്യോതിഷപരമായ പൊരുത്തമെന്നതിനാൽ, തുറന്ന ആശയവിനിമയം, മനസ്സിലാക്കൽ, പരിണമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് സുസ്ഥിരമായ ദാമ്പത്യ ഐക്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail/WhatsApp
PREMIUM +
NA
Star Matching - South Indian/ North Indian
NA
Manglik, Chevvai, Chovva, Mangal or Kuja dosha check
NA
Papasamyam comparison
NA
Dasa-sandhi check
NA
Overall Summary and Recomendation
NA
FREE
Get Basic
56%OFF
Rs.899
Rs.399
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
Exploring the Dynamic Compatibility between Aries and Virgo: An Astrological Analysis
Exploring the Dynamic Compatibility between Aries and Virgo: An Astrological Analysis
Introduction: Astrology has long intrigued humanity with its insights into personality dynamics and compatibility between individuals. Among the myriad of astrological pairings, the match between Aries and Virgo stands out as both intr...
Exploring Fiery Passion: Aries and Leo Compatibility
Exploring Fiery Passion: Aries and Leo Compatibility
The dynamic pairing of Aries and Leo ignites a blaze of passion, creativity, and vibrant energy. Both born under the fire element, these zodiac signs share an innate drive for excitement, adventure, and self-expression. Aries, the bold ...
Aries and Cancer Compatibility: Exploring Their Dynamic Relationship
Aries and Cancer Compatibility: Exploring Their Dynamic Relationship
In the vast array of human relationships, the bond between Aries and Cancer stands out as a fascinating interplay of contrasting energies. Aries, symbolized by the ram, embodies fire, passion, and spontaneity. Aries natives are independ...
A Dynamic Bond: Aries and Gemini Compatibility
A Dynamic Bond: Aries and Gemini Compatibility
The relationship between Aries and Gemini sparks a lot of energy and enthusiasm. When Aries, the bold ram, and Gemini, the curious twin, come together, they will create a dynamic union filled with adventure and exploration. In a relatio...
Exploring Aries-Taurus Compatibility: Balancing Stability with Spontaneity
Exploring Aries-Taurus Compatibility: Balancing Stability with Spontaneity
Astrology offers profound insights into the dynamics of relationships, shedding light on the compatibility between individuals based on their zodiac signs. When Taurus, the steadfast earth sign, encounters Aries, the fiery and impulsive...
Kokila Vrat – The Spiritual Relationship With Nature
Kokila Vrat – The Spiritual Relationship With Nature
Fasts have been an integral part of all religious festivals. Hindu mythology has often portrayed that fasting on specific days bestows glory, success, and happiness on the individual undertaking the fast. Fasting is considered to be an ...
Strong and Weak Venus: An Analysis
Strong and Weak Venus: An Analysis
Venus, the planet of love, beauty, harmony, and creativity, plays a significant role in astrology, influencing various aspects of life, including relationships, aesthetics, and personal values. Assessing the strength or weakness of Venu...
Antya Nadi and Madhya Nadi: A compelling narrative of contrasts and harmonious balance
Antya Nadi and Madhya Nadi: A compelling narrative of contrasts and harmonious balance
In the intricate and ancient realm of Vedic astrology, Nadi matching stands as a pivotal component in the process of Kundli matching, a practice deeply rooted in the culture of the Indian subcontinent. Its primary purpose is to ensure t...
Vat Savitri Vrat 2024 – Marital Bond that Lasts for Seven Births
Vat Savitri Vrat 2024 – Marital Bond that Lasts for Seven Births
Vat Purnima, also known as Vat Savitri Vrat, is a revered Hindu festival cherished by married women across North India, Maharashtra, Goa, and Gujarat. It is a beautiful expression of love and devotion towards their spouses, symbolized b...
Sita Navami – Blessings for Marital Harmony, Peace and Prosperity
Sita Navami – Blessings for Marital Harmony, Peace and Prosperity
The Hindu culture commemorates a wide array of festivals and celebrations, which often coincide with mythological events or seasonal changes. Some of these festivals are observed on a specific day of the lunisolar calendar or a definite...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box