Education Horoscope in Tamil

education-horoscope
Number of pages:
More than 6 pages in premium report

Available in languages:

English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Oriya
Average Rating:
Reviews:
கல்வி பற்றிய ஒரு விரிவான அறிக்கைை
கல்வி மற்றும் தொழில்
உயர் கல்விக்கான சரியான தேர்வுகள்
விருப்பங்கள் மற்றும் விசேஷ திறமைகள்
தொழில் வாழ்க்கைக்கு உகந்த காலங்கள்
கல்வியின் மூலம் பெறும் அதிர்ஷ்டங்கள்
கல்வி சார்ந்த யோகங்கள்
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 1299
Discount 300
Discounted amount 999
GST(18%) 179
Payable amount 1178
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

Get Your Education Horoscope

User reviews
Average rating: 4.8 ★
1316 reviews
reeta saxena
★★★★★
Hum bahut khush h because sunanda ji ne bahut help ki humare baate suni aur best astrologer neelima ji se baat karai remedy pata chali aur jab bhi jaroorat hui humko turant response mila hume Clickastro such m bahut acha response dete h thanks🙏🙏
ashokbhat
★★★★★
Good report
prathibha
★★★★★
Good report
anoop nair
★★★★
I have taken indepth horoscope Gem prediction
sithra devi karuppiah
★★★★★
Exactly accurate and just that it will be more better if they explain about horoscope chart well in detail .Overall is excellence
vinay
★★★★★
Nice
somanathan kv
★★★★★
Your report is excellent and easy to follow and understanding observation etc.
vivek yadav
★★★★
Certain predictions which are about my past can very much relate to .
lugendra pillai k
★★★★
The report is comprehensive in nature and well captured our charactor and attributes. The predictions is also mentioned in the report based on the Graha and Hora stages. But predictions require more specific in career a.path.
pankaj yadav
★★★★★
It's easy to understand and predictions are accurate
rishika khare
★★★★★
I loved the way it was presented seperately as numerology report , gemstone prediction and horrorscope . It had covered almost all the aspect so I loved it .
anusha n
★★★★★
It's good horoscope report
shivkumar subramanian
★★★★★
Good Analysis of horoscope with relevant stress on doshas
navjot
★★★★★
I loved the service!
pranav ghosh
★★★★★
I am highly obliged and indebted to your service regarding my detailed horoscope analysis and insightful remedies which proved beneficial for me in the long run. I recommended your service even to my friends and kins and all had the same worthful experience with you. Thanks a lot.
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
nitish bharadwaj r
★★★★★
Pretty helpful and motivating.
raghvendra upadhyaya
★★★★★
Help to know our past, present and future also
shweta
★★★★★
Tamil astrology needs the services of a premier in the field like Clickastro. It will do so much to get the attention of millennials into this ancient science. I would like to thank Clickastro management for this service to Tamil language and culture.
rakesh
★★★★
I had lost my original horoscope and therefore wanted to get one online. I preferred Telugu jathakam which suits our cultural style. I came across the free Telugu Jathakam on Clickastro and was amazed by the result. The horoscope was just as per my requirement and I have been greatly benefited thanks to the positivity reflected in my Telugu jathakam by Clickastro. I would recommend it to all my Telugu friends.
suman
★★★★★
I am someone who always looks up the daily horoscope. I am just curious to know how my day would unfold. Among all the ones that I refer, I personally prefer Clickastro's daily horoscope which exactly matches my day's events and activities. The lucky numbers, colors, etc. all have helped me whenever I had an important event or meeting. I am extremely pleased to recommend this site for all those who are like me.
shreya
★★★★★
Trying out Clickastro's Free kundli matching service felt natural. The detail and accuracy was impressive. But I think way too much of it has been covered. It is almost frustrating. If a little more could be offered, it would be good.
varun
★★★★
Checking out the Clickastro free horoscope compatibility was an interesting experience. It made me aware of the depth and detail that a paid compatibility report would cover. I have already purchased the premium report. It is awesome. ?
arya
★★★★★
I tried the free kundli just for fun. It was simple, easy. It almost makes you feel sad when you realize how unique you really are. It felt like someone really wanted me to know myself. Clickastro has very attractive offers for their detailed reports.
nishal
★★★★
I got the free career horoscope from Clickastro and was quite surprised at its preciseness in predictions. I am happy that I have been able to pursue a career of my choice. Thanks Clickastro! Keep up the good work
dilip
★★★★★
I purchased the report three months ago. Already predictions in the horoscope have proven to be accurate. My friend suggested Clickastro to me. I am glad he did. The glowing reviews I found on the web further enticed me. To me astrology is Clickastro.
sujoy samanta
★★★★★
Predictions by Acharya Anandji were very accurate. It gave me indepth knowledge of my life as a whole. I could figure out my shortcomings as well as strengths. He guided me on my future goals and steps to be taken to achieve them.Acharyaji also analyzed the horoscopes of my family. Overall I was told and guided in totality.
aarav
★★★★★
I have to say I expected a bit more free content in free marriage predictions. What is on offer is nice though. Maybe I will indeed buy a full report. Keep going, Clickastro ?
rajesh
★★★★
Free Kundli report by Clickastro is nice. It felt as if a dedicated effort has been made to make me realize the virtues of having a full report. I'm thinking of buying one now.

Read Education Horoscope Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Clickastro Education Horoscope

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
General prediction on education
NA
NA
Fortunes and opportunities
NA
NA
Chances for going abroad for studies
NA
NA
Favourable fields of higher studies
NA
NA
Yogas relevant to education
NA
NA
Favourable periods of career
NA
NA
Not Available
Get Basic
23%OFF
Rs.1299
Rs.999
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
Understanding the Effects and Remedies of Kala Sarpa Dosha
Kala Sarpa Dosha: The Carrier of Past Life Karmas The Kala Sarpa Yoga, or Kala Sarpa Dosha, is one of the most feared planetary combinations in Vedic Astrology. It is commonly called a Dosha because it mostly causes inauspicious resu...
How planets influence the education of your child
How planets influence the education of your child Hello readers! Vijayadashami is here. Traditionally, it has been considered the best time to start the education of the child. Like with everything else in life, education, too, is infl...
Unique Characteristics of People Born on Saturday
There exists a substantiated belief that factors like day, date, time, and place of birth can influence the nature and characteristics of an individual. The most important factor among these is the day on which an individual is born and...
Unique Characteristics of People Born on Friday
As per astrology, planets rule the lives of people. They are considered celestial beings. Each day of the week is assigned to a planet. Friday is the day of Venus. She is regarded as the goddess of love and desire. Venus governs the sof...
Important Facts About People Born on Thursday
In Vedic astrology, planets are considered gods. They are the guiding forces in one's life. Each day of the week is ruled by a certain planet. Thursday is owned by Jupiter. The biggest planet in the solar system is also the most benevol...
People born on Wednesday - Everything You Need To Know
There exists a relationship between the day, date, time and place of birth of an individual with his or her nature and character. Each day of the week is owned by a certain planet. Wednesday is the day of Mercury. As per Vedic astrology...
Unique Characteristics of People Born on Tuesday
In astrology, planets are considered celestial beings. They exercise control over the life and behaviour of a person. Each day of the week is ruled by a particular planet. Tuesday is the day of Mars. After Shani, the fiery red planet is...
People Born on Monday - Everything You Need To Know
Unique characteristics of people born on Monday Monday belongs to the Moon. The Moon rules emotions. A strong moon gives one a strong mind, one which can stay calm during challenges and behave rationally. A weak moon gives a weak mind....
Facts about People Born on Sunday based on Astrology
According to Vedic astrology, the seven days of the week are dominated by specific planets and celestial bodies and these planets influence the lives of individuals born on a specific day of the week. Sunday is the first day of the week...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box