Also read Aquarius Horoscope in : English | Hindi

Aquarius Weekly Horoscope in Tamil

Aquarius
(21 Jan-18 Feb)

Sunday, 16 January 2022 to Saturday, 22 January 2022

இந்த வாரத்தில் உங்களுக்குள்ளேயும் உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களிடம் நேர்மையாக இருங்கள். தற்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அழுத்தத்தின் கீழ் இருக்கிறீர் மற்றும் இதன் மூலம் உறவுகளை சமாளிக்க சிரமப்படுவீர். அவர்கள் மிகுந்த கோபத்தின் வழியே செல்வதால் இது தற்காத்துக்கொள்ளுதல் மற்றும் பயத்தினை விளைவிக்கும்.உங்களின் அதிக உணர்ச்சி வசப்படும் எண்ணங்கள் உங்களின் சுய வளர்ச்சியை தடை செய்யும் மற்றும் அதை நீங்கள் தளர்த்தி விடுங்கள், அதில் செயலாற்றுவதற்குப் பதிலாக குறைந்த அளவு கவனத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.பழமையான கதைகளுடன் கூடிய மிகுதியான கருத்துகள் உங்கள் மனதிற்குள் வரும். தற்பொழுது உங்களுக்கு தேவைப்படுவது உங்களுடன் வேலை பார்ப்பவர்களின் ஆதரவு மற்றும் நம்பிக்கையுடன் அதை செயல்படுத்தி வெற்றி காண்பீர்கள்.உங்கள் குழந்தைகளுடன் ஒரு பயணம் திட்டமிட்டால், இது பொருத்தமான நேரம் ஆகும். இது ஒரு தந்தையினால் கிடைக்கும் அன்பு மற்றும் அக்கறை எவ்வளவு என அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு நிகழ்வாக அமையும்.பெண்கள் குறிப்பாக தங்கள் வீடு மற்றும் வாழ்க்கைக்கு இடையே போராடி வருபவர்கள் சில தொந்தரவு தரக்கூடிய பிரச்சினைகளை கையாளும் பொழுது அவர்களின் நேரம் மற்றும் ஆற்றல் ஈர்க்கப்படும்.நேரம் உங்களுக்கு சரியான தொழிலை தேர்வு செய்ய அல்லது ஒரு புதிய முயற்சியை மேற்கொள்ள உகந்ததாகும், தற்பொழுது உருவாகும் ஒரு புதிய அடித்தளம் உங்கள் எதிர்காலம் முழுவதும் பயன்தரக் கூடிதயாக செயல்படும்.நற்பண்புகளுடன் செயாலாற்றினால், உங்களை மிகுதியாக துன்பப்படுத்திய மனிதனை நீங்கள் மன்னிப்பது, நீங்கள் விரும்பிய மனிதர்களுக்கிடையில் உங்கள் புறத்திலிருந்து மிகுந்த மரியாதையை ஏற்படுத்தும்.ஒரு தாயாக இருந்து உங்கள் குழந்தைகளை கையாளும்போது நீங்கள் நீதிநெறிக் கொள்கைகளை நம்பக்கூடிய பழைய காலத்துமனிதரைப் போல செயல்படுவீர்கள். இது உங்கள் குழந்தைகளை உங்களிடமிருந்து பிரிதலை மட்டுமே அடைய உதவி புரியும். உங்களின் எதிர்காலத்திற்கு பலமான அடித்தளமிடுவதற்க்காக உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஆதரவுகள் பேரின்பத்தை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் சில நாட்களுக்கு விடுமுறை எடுத்துக்கொள்வதால் உற்சாகம் மற்றும் புத்துணர்வான மனநிலையை அடைவீர். இதன் பின்னர் நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகம் மற்றும் சக்தி மிகுந்தவராக எண்ணுவீர்.
Our horoscope predictions are trusted by more than 100 million users worldwide. Try it now!
Get Free Horoscope Now
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

Fill the form below to get your Free Horoscope

User reviews
Average rating: 4.8 ★
1166 reviews
aditya s rajan
★★★★★
I loved consulting satheesan sir. Would love to consult again
prajakta mankar
★★★★★
I am very happy about the astrology consultant service given by M B Satheeshan sir and the customer service provided by Mr. Sunil Pillai. I am fully satisfied with the service provided by the Clickastro consultancy department🙏.
nirmal kumar
★★★★★
I am going through a very tough phase in my marriage and I was totally lost on what to do, that is when I came across clickastro and interacted with sajna, she referred me some Astrologers and I requested for a session with Dr.Neelima ma'am after reading her reviews, She is highly knowledgeable and a great human being, she was able to identify the cause for tough phase in my life, she has given me some remedies, I am following them ,I am hoping the remedies will give me relief, it will take sometime. Apart from that my interaction with Neelima ma'am gave me a lot of positive hope, she very patiently listened to my problems and gave the right remedies, I am very grateful to the divine grace to have sent Neelima ma'am to guide me in this tough phase of my life, Thanks to clickastro Team/Sajna. Regards Nirmal
argha kumar mondal
★★★★★
Thankyou for details shown in astroveda
aaru
★★★★★
Everything is good.. excellent precise, ontime service
anamika dutta
★★★★
Thank u for this detail analysis....
shalini kumari
★★★★
It's best place to know about ur future.Its prediction is completely true as it described me completely what I am . Thank you click astro
shekhar chander azad
★★★★★
I found almost predictions by clickastro too close to my nature and behaviour. I strongly recommend clickastro to others too 👍👍
dhiraj mittal
★★★★★
Holistic approach to astrology covering all planetary aspects..really liked a lot
neenu
★★★★★
Good
ishan
★★★★★
This is my second time purchasing in depth horoscopes. The things were really accurate and the dasha calculations were great. Predictions were amazing. The agent Aarvina helped me with my second purchase. Their service is perfect. Thank you click astro
tanishq
★★★★★
Excellent reviews by astrologer, with accurate predictions. The team is also very responsive and provides customer satisfaction at its best.
isha kaushik
★★★★★
Super service
anand
★★★★★
Goodone
rohit naik
★★★★★
I got consultation for me, my wife and my 2 kids. We were amazed how Dr Neelima could tell so accurately about all of us. She gave in-depth analysis of all the horoscope and was very much keen to answer any questions I had during the consultation. She gave remedies to be followed in order to improve our problems which may occur in future. We really liked how she approached regarding the advice for our kids, her experience of educationist was clearly visible in her advices. Overall highly recommend her for all type of consultation 👍
sagar chainani
★★★★★
Thanks anusha mam For your great service i will rate 5stars to your work And reports are so fast as well
r k sharma
★★★★★
The predictions about my son's career was to the point. He got his first job as mentioned in the horoscope. Good one Guruji.
sagar
★★★★★
The Horoscope was well presented and gave good remedies. Tried some chants that were suggested in the document and it seems to work !! Thank you.
saikat bose
★★★★★
Excellent prediction said are matching
mirarani choudhury
★★★★★
Accurate prediction.. Satisfied
anirban ghosal
★★★★★
Dr Nilima S very good astrologer.He explained it to me in a very nice way..
arup kumar datta
★★★★★
Ihave vecoma a regular customer if yr org. since May 2020. Thereafter myself ordered for 4 more horoscopes. I feel the analysis and prediction of yr org.is much satisfactory. I also came into contact of Dr Neelima man,Astrologer through Nimisha Unnikrishnan for Gems recommendations and 3 questions of mine. I am very much Thankful to her for absolute correct prediction. I will be in contact with yr organisation in future also.
baishali gurung
★★★★
I found it more relatable. Fully satisfied with fast paid service. Authentic.
shatabdi
★★★★★
Nice interactive consultation with Dr. Neelima
pooja
★★★★
Nice
roopa manjunath
★★★★
Its good
shenbagaraman
★★★★★
Excellent service. Very easy to know about the Matching for marriage of both Bride and Groom.
dhanush
★★★★★
Detailed horoscope and predictions looks correct. Thanks
harsha
★★★★★
never expected quick and valuable customer support . I must thank Suja for helping me post business hours on Sunday. I got a call immediately after I wrote about my issues over email. I was very happy to see her response and she provided solution in short span time. Will recommend clickastro to others.
darshika chathurani
★★★★★
I am very happy about the consultant service given by dr nelima and customer service by mr sunil pillai. I realy ezcited about the service provide by clickastro. 🙏🙏
Today's offer
Gift box