கடகம் இராசிபலன் (22 ஜூன் – 22 ஜூலை)

EnglishHindiTamil

Cancer Horoscope in Tamil

M
Tuesday, 16 July 2019

உங்களை கவர்ந்த நபரிடம் உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகளை தெளிவாக வெளிப்படுத்துங்கள். நிராகரிப்பதை பற்றி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்.நீங்கள் அழகு மற்றும் அமைதியால் ஈர்க்கப்படுவீர். இன்று நீங்கள் ஒரு அமைதியான சூழலை தேர்ந்தெடுத்து ஒய்வெடுக்கலாம்.குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் அன்பு மற்றும் அரவணைப்பிற்க்காக உங்கள் பக்கம் திரும்பலாம். பெண்கள் இத்தகைய கோரிக்கைகளை அவர்களின் நேரத்தை பொறுத்து மிக சோர்வாக எண்ணுவார்கள்.உங்களின் பரபரப்பான நேர அட்டவணையின் காரணமாக நீண்ட காலமாக உங்கள் துணையுடன் நேரத்தை செலவிட முடியமால் இருந்திருக்கலாம். இன்று அவர்களுடன் சேர்ந்து வெளியில் செல்ல நீங்கள் திட்டமிடுவீர்கள். இது சில காலங்களாக இழந்த உங்கள் பேரர்வத்தினை திரும்பக் கொண்டு வரும்.நீங்கள் எப்பொழுதும் சிறந்த தொழிலை எதிர்நோக்கி இருந்தாலும், தற்பொழுது நீங்கள் செய்யும் வேலையில் ஒட்டிக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சில நேரங்கள் காத்திருங்கள் மற்றும் சிறந்த வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறுவீர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Katakam Rasipalan , Daily Cancer Horosope In Tamil , Clickastro
callback