மகரம் இராசிபலன் (22 டிசம்பர் – 20 ஜனவரி)

EnglishHindiTamil

Capricorn Horoscope in Tamil

S
Tuesday, 16 July 2019

இன்று நேர்மறையான ஆற்றலுடன் காணப்படுவீர். இது உங்களுக்கு நன்மையும் மற்றும் உங்களின் வளங்கள் மற்றும் அதன் ஆதரவுகளின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். மேலும் நீங்கள் உங்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்துவதில் நம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்ஒரு தந்தையின் தனித்தன்மையான பொறுப்புகள் அவர்களின் குடும்பத்திற்கு வழங்குவதில் மட்டும் இருக்காது. அவர்கள் குழந்தைகளுடன் சில நேரங்களை செலவழிப்பது கட்டாயமாகும் இல்லையெனில் அவர்கள் வளர்ச்சியடையும் பொழுது உணர்வுரீதியாக விலகியே காணப்படுவர். இன்று நீங்கள் உங்கள் பொது வாழ்க்கை மற்றும் வீட்டு வாழ்க்கைக்கு இடையில் முரண்பாடுகளை சந்திக்கலாம். இத்தகைய முரண்பாடுகளுக்கு இடையில் சில தந்திரமான சூழ்நிலைகள் ஏழலாம். இரண்டிற்கும் இடையில் சுமூகமான நிலையை பராமரித்தல் சிறந்ததாகும்.இன்று உங்களுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்குகள் அல்லது விருப்பத்தைப் பின்பற்ற நீங்கள் நேரத்தை தேடுவீர். இது உங்களுக்கு புத்துணர்வு மற்றும் தெளிவினை ஏற்படுத்தும். மேலும் அனைத்து வேலைகளிலும் மன சமநிலையை உருவாக்கும் மற்றும் விளையாடாமல் இருப்பது உங்களை சோம்பேறி மனிதராக்கும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
தின பலன் , Free Daily Capricorn Horoscope In Tamil , Clickastro
callback