ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Tuesday, 16 July 2019

இன்று நீங்கள் சுறுசுறுப்புடனும் கூர்மையுடனும் இருப்பீர். மேலும் நீங்கள் பெருந்தன்மையுடனும் மற்றும் நகைச்சுவை உணர்வில் சிறந்து விளங்குவீர்.மற்றவர்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை புரிந்துகொள்ளும் திறமையை நீங்கள் பெற்றுறிப்பீர்கள். இது அவர்களையும் மற்றும் அவர்களின் சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள உதவும். ஆனால் இன்று, உங்கள் கருத்துகள் மற்றும் எண்ணங்களை தெளிவாக விளக்குவதன் மூலம் நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட மாட்டீர்கள்.உங்களின் மனவலிமை உங்களின் மிகப் பெரிய பலமாகும். இன்று நீங்கள் தேடும் உயர்ந்த மனநிலையை அடைய இது உங்களுக்கு உதவி புரியும். இன்று வேலையிலிருந்து விடுமுறை எடுப்பது நீங்கள் இழந்த சக்திகளை திரும்ப பெற உதவும். ஓய்வெடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும் இது உங்கள் மனம் மற்றும் உடலை புத்துயிர் பெற செய்யும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback