மீனம் இராசிபலன் (19 பிப்ரவரி – 20 மார்ச்)

EnglishHindiTamil

Pisces Horoscope in Tamil

U
Tuesday, 16 July 2019

நீங்கள் காதலிக்கும் நபரிடம் முன்மொழிதல் கூறுவது பற்றி கடுமையாக சிந்திப்பதற்குரிய காலம் இதுவாகும். தற்பொழுது நீங்கள் இதனை செய்யாவிட்டால், மிகவும் தாமதமாகி விடும்.உணர்வு ரீதியாக இது கடினமான காலமாகும் மற்றும் உங்கள் இதயத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காயம் முழுமையாக குணமடைய சில நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும். ஆனால் உங்களை சுற்றியுள்ள மக்களிடமிருந்து நீங்கள் இரக்கம் மற்றும் பரிவை நீங்கள் பெறுவீர்கள். விரைவில் அதிலிருந்து வெளியே வரும் திறமையை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.கடுமையானவேலைபிடியின்கீழ்தந்தைமார்ர்கள் அவர்கள்குடும்பம்மற்றும்அவர்களைநோக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.நீங்கள் அலட்சியமாக கருதிய கடவுளால் உங்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்ட திறமைகளை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை தற்பொழுது பெறுவீர்கள். உங்களின் அலுவல்கள் உங்கள் விருப்பங்களைப் பின்பற்றுவதற்க்கான நேரத்தை தரும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Pisces Tamil Horoscope , தின பலன்,Free Predictions , Clickastro
callback