தனுசு இராசிபலன் (23 நவம்பர் – 21 டிசம்பர்)

EnglishHindiTamil

Sagittarius Horoscope in Tamil

R
Tuesday, 16 July 2019

நீங்கள் கடந்த காலத்தில் விருப்பமில்லாத நபரால் கவர்ந்துழுக்கப் படலாம். மேலும் இந்த மாற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சாதகமான பிற மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நாளாக இருக்கலாம். ஏனினும் உங்களின் கடின உழைப்பின் மூலமே சிறிய விஷயங்களைக் கூட செய்து முடிக்க முடியும்.இன்று நீங்கள் சில எதிர்பாராத வருமான உதவிகளை பெறுவீர்கள். இது நீண்ட கால திட்டங்களை தொடங்குவதற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். இதற்கு முன்னால் இதை ஆரம்பிப்பதற்கு குறைந்த அளவு வருமானத்தையே நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Sagittarius Tamil ஜாதகப்படி , Daily Tamil Horoscope , Clickastro
callback