தனுசு இராசிபலன் (23 நவம்பர் – 21 டிசம்பர்)

EnglishHindiTamil

Sagittarius Horoscope in Tamil

R
Sunday, 22 September 2019

உங்களிடம் காணப்படும் இரக்கம் மற்றும் பரிவு மக்களை உங்களை நாடி பழக செய்யும். இன்று பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் மனிதர்களை சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சினைகளைப் பற்றி பேசி நீங்கள் உதவுவீர்கள். உங்களால் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியும்.உங்களின் கனவுத் திட்டத்தில் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை குறைவாக வையுங்கள். அது தித்திப்பு பெற சில காலம் எடுக்கும். இதற்கிடையில் இதனை தவிர்க்காமல் இதற்கு பதிலாக கடினமாக உழையுங்கள் மற்றும் சிறப்பாக அமையும் என நம்பிக்கை வையுங்கள்.இன்று உங்களிடம் நம்பிக்கை குறைவாக காணப்படும். ஆனால் உங்கள் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டால் உங்கள் மனசாட்சி சிந்திக்கும் சரியான விஷயங்களை நோக்கி செயல்படுங்கள். விரைவில் இத்தகைய விஷயங்கள் நன்மையாக மாறும்.உங்களை சார்ந்து மற்றும் உங்களின் ஆதரவை நாடும் மற்றவர்கள் உங்களிடம் விசுவாசம் மற்றும் உங்களுடனான உறவுகளில் நெருக்கமாக காணப்படுவர். மேலும் நீங்கள் உங்களின் மனசாட்சியைப் பொறுத்து செயல்படுவீர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Sagittarius Tamil ஜாதகப்படி , Daily Tamil Horoscope , Clickastro
callback