கும்பம் ராசிபலன் - Kumbam Rasi Palan Today

Also read Kumbam Horoscope in :
கும்பம்
(21 Jan-18 Feb)
Yesterday Today Tomorrow
Our horoscope predictions are trusted by more than 110 million users worldwide. Try it now!
Get Free Horoscope Now

கும்பம் ஆளுமை ஜாதகம்

கும்பம் ஒரு காற்றின் அடையாளமாகும் மற்றும் கும்ப ராசிக்காரர்கள் காற்றைப் போல உயரமாக பறக்க விரும்புவார்கள். இவர்கள் எந்த ஒரு அடிமைத்தனங்களையும் விரும்ப மாட்டார்கள். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொடர்புத் துறைகளில் பெரும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பர். தொண்டு மற்றும் தன்னார்வ குழுக்கள் இவர்களின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். விருந்து உபச்சாரம் மற்றும் நண்பர்களுடன் இருப்பதை இவர்கள் விரும்புவார்கள்.
Get Personalized Free Horoscope based on your date of birth

கும்பம் காதல் ஜாதகம்

காற்று அடையாளத்தின் ஆட்சி காரணமாக, இவர்கள் உறவுகளில் எந்த ஒரு கடமையையும் விரும்ப மாட்டார்கள். சுதந்திரமாக இருக்க விரும்பும் மக்கள் இவர்கள். எப்பொழுதும் தங்களுடன் ஒட்டிக்கொள்ள விரும்பும் வாழ்க்கைத் துணையை விரும்ப மாட்டார்கள். ஒரு சுயாதீன துணையுடன் இருப்பதில் மகிழ்ச்சி பெறுவார்கள்.
Get Free Marriage Horoscope based on your date of birth

கும்பம் தொழில் ஜாதகம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொடர்புகளில் விருப்பம் இருக்கும். புதிய தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் பணியாற்ற விரும்பலாம். இது தவிர, தங்கள் சொந்த முயற்சிகளில் செயல்பட விரும்புவார்கள். கூட்டு மற்றும் குழு அமைப்புகளில் இவர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருப்பார்கள்.
Get Free Career Horoscope based on your date of birth

கும்ப ராசியுடனான பொருத்தத்தை சரிபார்க்கவும்

I am a  Man Woman  check my compatibilty with :
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

Fill the form below to get your Free Horoscope

User reviews
Average rating: 4.8 ★
2276 reviews
balasubramanian
★★★★★
24-06-2024
Good
sanjay paliath
★★★★★
24-06-2024
Happy with clickastro especially daily details,manthras to chant precautions to take also customer executive assistance.
sanjay paliath
★★★★★
24-06-2024
Happy with clickastro especially daily details,manthras to chant precautions to take also customer executive assistance.
arti
★★★★★
13-06-2024
Recently download my kundali from this website clickastro. But while giving details I added south chart, as I was not aware of the chart layouts. Manju ji called me about service feedback when I told her that I need to rectify this chart she did corrected it and provided me the chart I want. Big thank you to Manju ji and clickastro for the detail kundali.
nakul. chalotra
★★★★★
09-06-2024
Every prediction is based on extensive study of astrology.
partha mukherjee
★★★★
08-06-2024
No comments for the month of March.
madhu
★★★★★
02-06-2024
Spr agiede
vishakha kashiv
★★★★★
02-06-2024
Report received before mentioned time,supportive staff
dhananjay roy
★★★★★
30-05-2024
Good ????
jayalakshmi
★★★★
27-05-2024
good
rooplal
★★★★★
27-05-2024
Shubhkamnaayein
pavankalyan
★★★★★
16-05-2024
Super this is correct
hari
★★★★★
10-05-2024
Super
saurabh chaudhary tom
★★★★★
08-05-2024
Bilkul Sat pratishat sahi batata hai
lokanath goudar
★★★★★
07-05-2024
My birth time is 3.20 pm Plz check
samarjit jana
★★★★
02-05-2024
I prefer to get the report in English, my mother tongue is bengali, but can't read bengali. Please send the report once again in English
fathima bi
★★★★★
28-04-2024
Nice???? prediction I am happy????
yakini
★★★★
27-04-2024
Please send this report tamil language
ashok kumar bazaz
★★★★★
24-04-2024
Please send me your advice to my Smooth carear Sir can I talk with you on phone please intimate me Handfolded Namaskar to you and your team.
m.navakoti
★★★★★
23-04-2024
Super
vasukiselvam
★★★★★
21-04-2024
Very useful app
hariharan
★★★★★
19-04-2024
Super
srirama shankar singha
★★★★★
17-04-2024
I am really Happy.
govind patel
★★★★★
14-04-2024
I am interested for my son marriage pridiction.his date is 10 04 1993.11.00 am
subrata
★★★★★
13-04-2024
Pl. Give feedback for day to day or transit forecast as I already obtained full chart from you.
p
★★★★★
12-04-2024
Very nice
hariharan
★★★★★
08-04-2024
super
tarkeshwarnath
★★★★★
08-04-2024
Ok
debasish nayak
★★★★
07-04-2024
I have needed this software.i want to buy it software.anyone please tell me.odia language astrology software required.how it buy
rahul
★★★★★
06-04-2024
Acharya Anand is accurate and exceptional

What others are reading
left-arrow
Kokila Vrat – The Spiritual Relationship With Nature
Kokila Vrat – The Spiritual Relationship With Nature
Fasts have been an integral part of all religious festivals. Hindu mythology has often portrayed that fasting on specific days bestows glory, success, and happiness on the individual undertaking the fast. Fasting is considered to be an ...
Strong and Weak Venus: An Analysis
Strong and Weak Venus: An Analysis
Venus, the planet of love, beauty, harmony, and creativity, plays a significant role in astrology, influencing various aspects of life, including relationships, aesthetics, and personal values. Assessing the strength or weakness of Venu...
Antya Nadi and Madhya Nadi: A compelling narrative of contrasts and harmonious balance
Antya Nadi and Madhya Nadi: A compelling narrative of contrasts and harmonious balance
In the intricate and ancient realm of Vedic astrology, Nadi matching stands as a pivotal component in the process of Kundli matching, a practice deeply rooted in the culture of the Indian subcontinent. Its primary purpose is to ensure t...
Vat Savitri Vrat 2024 – Marital Bond that Lasts for Seven Births
Vat Savitri Vrat 2024 – Marital Bond that Lasts for Seven Births
Vat Purnima, also known as Vat Savitri Vrat, is a revered Hindu festival cherished by married women across North India, Maharashtra, Goa, and Gujarat. It is a beautiful expression of love and devotion towards their spouses, symbolized b...
Sita Navami – Blessings for Marital Harmony, Peace and Prosperity
Sita Navami – Blessings for Marital Harmony, Peace and Prosperity
The Hindu culture commemorates a wide array of festivals and celebrations, which often coincide with mythological events or seasonal changes. Some of these festivals are observed on a specific day of the lunisolar calendar or a definite...
Madhya Nadi can offer valuable insights into the dynamics of relationships
Madhya Nadi can offer valuable insights into the dynamics of relationships
In the vast realm of Vedic astrology, Nadi, a fundamental concept, assumes a paramount role in unraveling the intricate threads of an individual's life. It serves as a profound indicator, shedding light on a person's inherent energy, te...
Adi Nadi: The vital energy pathway from the sole to the crown
Adi Nadi: The vital energy pathway from the sole to the crown
Vedic astrology, an ancient and revered system of divination that originated in India, offers a comprehensive lens through which to examine the intricate aspects of human existence. This profound astrological tradition delves into the c...
What is Nadi in Kundali?
What is Nadi in Kundali?
Understanding Nadi in Kundali Matching Astrology delves into the enigmatic depths of human character and destiny, using celestial configurations to decipher life's intricacies. A quintessential facet of Indian matrimonial customs is Ku...
Marriage, Lagna, and Navamsa Charts: A Comprehensive Guide to Marriage Charts
Marriage, Lagna, and Navamsa Charts: A Comprehensive Guide to Marriage Charts
Marriage Charts in Astrology Marriage is a significant milestone in many people's lives, a sacred union that brings two individuals together to create a lifelong partnership. In astrology, the concept of marriage is of great importa...
Navigating Compatibility Challenges: Astrological Signs That Might Encounter Relationship Struggles
Navigating Compatibility Challenges: Astrological Signs That Might Encounter Relationship Struggles
Introduction: Astrology has long been used as a tool to understand personality traits, behavioral tendencies, and compatibility between individuals. While it's not a definitive science, many people believe that astrological signs can o...
right-arrow
Today's offer
Gift box