சனி தனுசில் இருந்து மகரத்திற்கு நகர்கிறது

சனி மகர ராசியில் 24 ஜனவரி 2020 முதல் 17 ஜனவரி 2023 வரை பெயர்ச்சி புரிகிறது. பெயர்ச்சி பலன்கள், தற்பொழுது உள்ள கிரகங்களின் நிலை மற்றும் பிறந்த ஜாதகக் கட்டத்தில் உள்ள கிரகங்களின் நிலைகளை ஒப்பீட்டு கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவுகள் எதிர்ப்பாக, அழிப்பதாக அல்லது வலுப்படுத்துவதாகக் கூட இருக்கலாம். எனவே குறிப்பிடத்தக்க அளவில், சனி பெயர்ச்சி அறிக்கை மிக முக்கியமானதாகும்.

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்/Saturn Transit 2020

saturn-transit-predictions
Number of pages:
More than 12 pages in premium report
Available in languages:
English Tamil Hindi
Average Rating:
Reviews:
சனி மகர ராசியில் 24 ஜனவரி 2020 -ல் செல்கிறது. பின்னர் அடுத்த ராசியான கும்பத்தில் 29 ஏப்ரல் 2022-ல் செல்கிறது. 12 ஜூலை 2022 முதல், சனி வக்கிர நிலையில் பெயர்ச்சியடைந்து திரும்பவும் மகர ராசிக்குள் நுழைகிறது. 17 ஜனவரி 2023-ல் சனி மறுபடியும் கும்பத்தை அடைகிறது. இந்த சனி பெயர்ச்சி அறிக்கை உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கான பலன்களை தெளிவான விளக்கங்களுடன் வழங்குகிறது.
வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களின் மீது சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
பிறந்த ஜாதகக் கட்டத்துடன் ஒப்பீட்டு பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
சனிக்கான அதிபதிகள்
சனியின் நேர்மறையான & சிறப்பம்சங்கள்
அஷ்டகவர்க்கம் அடிப்படையிலான பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
கக்ஷியாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு உடனடி எதிர்கால கணிப்புகள்
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options
Contact
Price of report 2799
Discount 1700
Payable amount 1099
The report will be delivered by Email in 3 hours.
Select payment method:

No credit card or signup required

Fill the form below to get Saturn Transit Predictions

User reviews
Average rating: 4.8 ★
874 reviews
anurag sharma
★★★★★
I viewed my horoscope through the basic package and it was so accurate as. Highly recommend it.
tushank poswal
★★★★★
Mostly accurate
balraj kaur
★★★★★
Hi, I would like to thank for a detailed study shared by. Wanted to request, if possible can I get my review translated
naagish
★★★★★
Good
t.srmoorthy
★★★★
exelent
mamata
★★★★
Very helpful
mamata
★★★★★
Very helpful
mamata
★★★★★
Very good Thank u so much
s.manivannan
★★★★★
Thank u verymuch Guruji for quick
zaheer
★★★★★
Very Nice 👍
s. vinod kumar
★★★★★
THANK YOU FOR THE IMMEDIATE RESPONSE
aarthi
★★★★★
Very helpful to me
swetha
★★★★★
Thankyou for your quick service
rekha ravichandran
★★★★★
Thank u clickastro.U predicted mostof the things right.thanks for the detailed report.
sruthi
★★★★
Most of the things I find it correct..
krishnanunni
★★★★★
All the informations are true and helpful.Provided informations are all trustful. I would suggest clickastro.Thanks to a
yuvalakshmi
★★★★
Aweee...Get some idea through this..
pavithra v
★★★★★
It will help my life 🙂 tqsm🤗
ranja
★★★★★
Thanks for the accurate and detailed explanation
sandra gomez
★★★★★
wonderful and very deep report.thank you
sairam
★★★★★
Excellent analysis and predictions
chinnasamy
★★★★★
Best
yoganand
★★★★★
மிக மிக மிக சரியான துல்லியமாக ஜோதிடம்...
murugan
★★★★
Good
vidya
★★★★★
Thank you
kannan kannan
★★★★★
Suppar
rabindra kumar
★★★★★
Thanks for recomend for. Gems. At present, I am running Saturn mahadasa. So , it is right recommendation . With regards,
yumnam david singh
★★★★
Excellent
ravi
★★★★★
gud
thrimurtulu
★★★★★
good

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

சனிப் பெயர்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்கள்

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Analysis of Saturn in Birth Chart
NA
NA
Lordships of saturn in your birth chart
NA
NA
Transit predictions
NA
NA
Detailed near term predictions based on Kakshya
NA
NA
Detailed Saturn transit predictions upto next saturn transit
NA
NA
Get complete Remedies
NA
NA
Not Available
Get Basic
61%OFF
Rs.2799
Rs.1099
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
Get this offer
Today's offer
Gift box