சனி தனுசில் இருந்து மகரத்திற்கு நகர்கிறது

சனி மகர ராசியில் 24 ஜனவரி 2020 முதல் 17 ஜனவரி 2023 வரை பெயர்ச்சி புரிகிறது. பெயர்ச்சி பலன்கள், தற்பொழுது உள்ள கிரகங்களின் நிலை மற்றும் பிறந்த ஜாதகக் கட்டத்தில் உள்ள கிரகங்களின் நிலைகளை ஒப்பீட்டு கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவுகள் எதிர்ப்பாக, அழிப்பதாக அல்லது வலுப்படுத்துவதாகக் கூட இருக்கலாம். எனவே குறிப்பிடத்தக்க அளவில், சனி பெயர்ச்சி அறிக்கை மிக முக்கியமானதாகும்.

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்/Saturn Transit 2020

saturn-transit-predictions
Number of pages:
More than 12 pages in premium report
Available in languages:
English Tamil Hindi
Average Rating:
Reviews:
சனி மகர ராசியில் 24 ஜனவரி 2020 -ல் செல்கிறது. பின்னர் அடுத்த ராசியான கும்பத்தில் 29 ஏப்ரல் 2022-ல் செல்கிறது. 12 ஜூலை 2022 முதல், சனி வக்கிர நிலையில் பெயர்ச்சியடைந்து திரும்பவும் மகர ராசிக்குள் நுழைகிறது. 17 ஜனவரி 2023-ல் சனி மறுபடியும் கும்பத்தை அடைகிறது. இந்த சனி பெயர்ச்சி அறிக்கை உங்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கான பலன்களை தெளிவான விளக்கங்களுடன் வழங்குகிறது.
வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களின் மீது சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
பிறந்த ஜாதகக் கட்டத்துடன் ஒப்பீட்டு பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
சனிக்கான அதிபதிகள்
சனியின் நேர்மறையான & சிறப்பம்சங்கள்
அஷ்டகவர்க்கம் அடிப்படையிலான பெயர்ச்சிப் பலன்கள்
கக்ஷியாவை அடிப்படையாகக் கொண்டு உடனடி எதிர்கால கணிப்புகள்
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 2799
Discount 1700
Payable amount 1099
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

Fill the form below to get Saturn Transit Predictions

User reviews
Average rating: 4.9 ★
1049 reviews
anil
★★★★★
True
mahua dasgupta
★★★★
Good
ramesh roy
★★★★★
Received horoscope report is almost accurate. I find this report very useful.
ajaikumar
★★★★★
Accurate and precise prediction
dr vikad
★★★★
Initially thought to just try because being doctor i had no bekief in astrology or cosmos beingvinfluencing human life. But to check i took full paid astro report and was surprised to see most of it were matching with my daughter 3 year old develoupment stages. I cannot say about future will be true but got satisfied by the detailed report. One should try.
brajesh khandelwal
★★★★★
Good and complete fit my life
stella vyas
★★★★★
Horoscope for the year 2021 given in a very simple and clear manner very easy to understand and act accordingly. Stella Vyas
shipra madan
★★★★★
I loved the horoscope content detail. Thank you 😊
akshit setty
★★★★★
excellent one do try everyone
archana anand
★★★★★
Excellent.. so accurate.
hariharan singaram
★★★★★
Your predictions are really awesome..it will match to my life exactly...thanks for your services
prajakta
★★★★
I have very good experience with clickastro. Nambair sires consultation is very accurate, positive, he answered every question I am looking forward to my future positively and he gives me right advice I am happy with Nambair sir consultation. Thank you very much sir. I got quick reply from Akhila and right directions for consultation. Thank you.
nisha
★★★★★
Really nice horoscope
kunal dhar
★★★★★
Very nice and trusted horoscope... Thanks click astro for this wonderful Horoscope.
selvamurugan
★★★★★
I have received an call from ajmal as I was looking for horoscope. I fell extremely helpful from agent Ajmal who has guided me regarding horoscope... Kind gesture was given by ajmal Very patience guy .. Thanks ajmal bro for your extraordinary and fascinating support... I would recommend ajmal 10/10
meet haresh trivedi
★★★★★
Perfect details about past and very detailed report.
vishwanath
★★★★★
this software is very good , compere to other available softwares in the morket.
k. vinod kumar reddy
★★★★★
Very good👍
shipra bansal
★★★★★
Agent Aarvina is very cooperative and click Astro is a true gem. My observation is the prediction are up to the mark.
srisen kumar
★★★★★
Super
palani kr
★★★★★
Awesome..
mahalingam palanisamy
★★★★★
100% Perfect
t.n. neethi
★★★★★
👍👍👍👍👍 super 🙏🙏🙏🙏
vishal badhe
★★★★★
Accurate analysis
komal
★★★★★
Very good service provided by nimisha mam..u are very cooperative and helpful.
ranjith
★★★★★
Good
divya pathak
★★★★★
I did marriage consultation from sir, it was very useful. I recommend him totally.
mantesh patat
★★★★★
Excellent customer service from Christeena Relationship Officer and click astro given good horoscope report
r vijayaraghavan
★★★★★
Extremely Good. Astrologer and the entire support team, more particularly, Mr. Ajith, are very cordial and remain connected with the clients of Astrovision till their doubts are fully clarified. Very good service and I am really happy with the service of astrovision. Best Wishes.
v koushik padmanabhan
★★★★★
Really very good

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

சனிப் பெயர்ச்சியின் முக்கிய அம்சங்கள்

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Analysis of Saturn in Birth Chart
NA
NA
Lordships of saturn in your birth chart
NA
NA
Transit predictions
NA
NA
Detailed near term predictions based on Kakshya
NA
NA
Detailed Saturn transit predictions upto next saturn transit
NA
NA
Get complete Remedies
NA
NA
Not Available
Get Basic
61%OFF
Rs.2799
Rs.1099
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
Today's offer
Gift box