ദിവസഫലം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? (Today Horoscope Malayalam)

Clickastro നൽകുന്ന ദിവസ ഫലങ്ങളിലൂടെ (Free daily horoscope) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിര്‍ണ്ണായകമായ നിമിഷങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ, പന്ത്രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ, ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ അറിയുന്നത് വഴി ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനോ സാധിയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും (Stars) വ്യത്യസ്തമായ സ്വാധീനവും അത് വഴി സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും Clickastroയുടെ ദിവസഫലങ്ങൾ പിന്തുടരുക. അതാതുദിവസത്തെ ഫലങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ രാശിചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

Wednesday, 1 February 2023

J
Medam
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുവ്യക്തിയാണെങ്കിലും, ഇന്ന്..
K
Edavam
എന്തോ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശദീകരണമോ കാരണമോ..
L
Midhunam
നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണാത്മക, ക്രിയാത്മക മനസ്സ് നൂതനാശയങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും..
M
Karkkidakam
സ്ഥിരതയും ബുദ്ധിയും നിങ്ങളെ ഇന്ന് വിജയികളാക്കും. നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം..
N
Chingam
ധാര്‍മ്മികതയോടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചെന്നുവരില്ല...
O
Kanni
ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതം നിങ്ങളുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായ..
P
Thulam
ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകും.നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയും..
Q
Vrishchikam
നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും ശക്തനുമാണ്. തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ക്ഷീണിതനാക്കും...
R
Dhanu
നിങ്ങളുടെ രസകരമായ സ്നേഹസ്വഭാവവും നർമ്മബോധവും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളിലേക്ക്..
S
Makaram
മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഹൃദയവിശാലത നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍..
T
Kumbham
ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടുമെങ്കിലും സമീപഭാവിയില്‍..
U
Meenam
നിങ്ങള്‍ ധാര്‍മ്മികതയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം..

Video Reviews

left-arrow
Clickastro Hindi Review on Indepth Horoscope Report - Sushma
Clickastro Hindi Review on Full Horoscope Report - Shagufta
Clickastro Review on Detailed Horoscope Report - Shivani
Clickastro Full Horoscope Review in Hindi by Swati
Clickastro In Depth Horoscope Report Customer Review by Rajat
Clickastro Telugu Horoscope Report Review by Sindhu
Clickastro Horoscope Report Review by Aparna
right-arrow
Fill the form below to get In-depth Horoscope
Basic Details
Payment Options
1
2
Enter date of birth
Time of birth
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.

ദിവസഫലങ്ങൾ (Free Daily Horoscope in Malayalam):

ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ തുടക്കമാണ്, ഒപ്പം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും അത് നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിതം പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഗ്രഹനിലയും ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ പുരോഗമിയ്ക്കുമെന്നും അറിയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജാതകം നിങ്ങൾക്കായി എന്താണ് കരുതി വെച്ചിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ എല്ലാ രാശികൾക്കുമുള്ള പ്രതിദിന ജാതകം ഇവിടെ പരിശോധിയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഓരോ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പിന്നീടുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറട്ടെ.

നിങ്ങളുടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ വാരഫലം

എന്താണ് ജാതകം?

'ജാതകം'എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറിപ്പാണ്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അവയുടെ ചലനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ജാതകം പറഞ്ഞു തരുന്നു .

നിങ്ങളുടെ ജനന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജാതകങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം (Planet Position) നിർവചിയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജാതകം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിയ്ക്കും.

ഹിന്ദുജ്യോതിഷ പ്രകാരം രാശിചക്രത്തെ 12 ഭാവങ്ങളായി (Houses) വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൻ്റെ ശരിയായ വിശകലനം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും കുറിച്ച് പഠിയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കും. 12 ഭാവങ്ങൾ കൂടാതെ, ജാതക ചാർട്ടുകളിൽ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങൾ (Planets), രാശിചിഹ്നങ്ങൾ, ഗ്രഹ ദൃഷ്ടി, യോഗങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ, സ്വഭാവം, ഇഷ്ടങ്ങൾ/അനിഷ്‌ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകം (In-depth Horoscope) വായിയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സമയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. തൊഴിൽ, പ്രണയ ജീവിതം, ബന്ധങ്ങൾ, തുടങ്ങി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായുള്ള പൊരുത്തം മുതലായ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചാർട്ടുകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും.

Generate Your Free Career Horoscope

നിങ്ങളുടെ ജീവിതപാതയിൽ വരാനിരിയ്ക്കുന്ന ഭാഗ്യം, ജീവിതത്തിലെ തിരിച്ചടികൾ, വിവാഹം കഴിയ്ക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയം, സംഘര്‍ഷങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ജാതക/ജ്യോതിഷ ചാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം.

Get Your Yearly Horoscope

സൂര്യരാശിയും ചന്ദ്ര രാശിയും - അവ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, സൂര്യരാശിയും (സൂര്യന്‍ - Sun) ചന്ദ്ര രാശിയും നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ചാർട്ട് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരല്ല. മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും ചെയ്യും. ഓരോ അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.

സൂര്യരാശി (സൂര്യൻ)

ജ്യോതിഷപ്രകാരം, സൂര്യ രാശി സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, വ്യക്തിത്വം, പെരുമാറ്റം മുതലായവയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സൂര്യ രാശി കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങളുടെ ജനന തിയ്യതിയും നിങ്ങൾ ജനിച്ച രാശി മാസവും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള രാശിചക്രത്തിൽ 12 അടയാളങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ രാശിചിഹ്നവും ഭരിയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ചന്ദ്ര കൂർ / ചന്ദ്ര രാശി

നിങ്ങളുടെ ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രന്‍ (Moon) എവിടെ നില്‍ക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്ര രാശി എന്താണെന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ജനന സമയം, തിയ്യതി, സ്ഥലം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു, ഒപ്പം അവയിൽ ഓരോചിഹ്നത്തിലും ഏകദേശം 2 ദിവസം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

സൂര്യൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ചന്ദ്രൻ്റെ അടയാളം നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും വികാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംസാരിയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ മകരം രാശി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അച്ചടക്കവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ രാശി മീനം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വികാരാധീനനും സ്വപ്നജീവിയും ആത്മപരിശോധനാ സ്വഭാവമുള്ളയാളും ആയിരിയ്ക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ, ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രാശിയിലേയ്ക്ക് (ലഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ രാശി) ചായാൻ കഴിയും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവർ ചായുന്ന വശത്തെ ആശ്രയിച്ച്, അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.

ചന്ദ്ര രാശിയും സൂര്യ രാശിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

സൂര്യരാശികളും ചന്ദ്രരാശികളും രാശിചിഹ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജനനതിയ്യതി, സമയം, ജനനസ്ഥലം എന്നിവ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ഇവ രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഇതാണ്. ചന്ദ്രരാശിയ്ക്ക് വർഷം, മാസം, ദിവസം, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വേണം. സൂര്യൻ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 12 രാശിചിഹ്നങ്ങളെയും ചുറ്റുന്നു, അതായത്, അവ ഓരോന്നിലും ഒരു മാസത്തോളം നിലകൊള്ളുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ചന്ദ്രൻ ഒരു പ്രത്യേക ചിഹ്നത്തിൽ രണ്ടര ദിവസം മാത്രമേ സ്ഥിതിചെയ്യൂ. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രരാശി (രാശി) കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സമയവും ജനന സ്ഥലവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ദിവസഫലങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിയ്ക്കും?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു ജ്യോതിഷ ചാർട്ടാണ് ജാതകം. ഇക്കാലത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജനന വിശദാംശങ്ങൾ, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് Clickastro പോലുള്ള ഒരു ആധികാരിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് സൗജന്യ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ രാശിഫലം ലഭിയ്ക്കും. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലവും ജാതകത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാവങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിദിന രാശിഫലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലതും ചീത്തയും കൂടാതെ ബലവും ദൗർബല്യവും വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.

പ്രതിദിന രാശിഫലം ഓൺലൈനിൽ നേടുന്നതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനാവും. ചില ഭാവങ്ങളിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ചിലത് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ശുഭകരമായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനോ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനോ അത് പഠിച്ചശേഷം ജ്യോതിഷികൾക്ക് കഴിയും.

ഗഹനമായ ജാതകം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിയ്ക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ, ബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ (Informed decisions) എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കും. വരും ദിനങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇത് നൽകും, അതുവഴി സ്വയം നന്നായി തയ്യാറെടുക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുതിയ തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കും.

എന്തുകൊണ്ട് Clickastro?

നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ Clickastroയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിദിന രാശിഫലങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കും. ആകാശഗോളങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ചലനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇത് എടുത്തുകാണിയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, മലയാളത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ ജാതകം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, തൊഴിൽ മേഖല, വൈവാഹിക ജീവിതം, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗഹനമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കും, കൂടാതെ മറ്റ് രാശികളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പൊരുത്തം പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

User reviews
Average rating: 4.9 ★
1823 reviews
jasbir singh dadiala
★★★★★
31-01-2023
It was perfect report shared to me and based on that prediction help me in my life to face challenges and to grab opportunities.
rakesh kumar
★★★★★
30-01-2023
Good career report
sanjit patra
★★★★
30-01-2023
Good horoscope report
pradeep nair
★★★★★
28-01-2023
Very nice service, affordable, accurate. And convenient suggestions.
pranav arora
★★★★★
28-01-2023
Acharya Anand is really good
jhansi ravikumar
★★★★★
28-01-2023
Wonderful session I had win Dr Chandra. She is the best
rajni
★★★★★
25-01-2023
I am so thankful to clickastro for providing us the all kundalis of our family in time. The kundalis are so accurate that you can start relating to your self. It has so much details. Very easy to understand. I would love to recommend this to everyone. Trust me you will definitely get the good results. It also tells you yearly predictions which is icing on the cake. So Guyz go for it. This is not the paid review .. I had bought 4 kundali horoscopes from ClickAstro
mausumi goswami
★★★★★
25-01-2023
I am happy with the service it was very punctual. The report suggest remedies which is very good. I am happy with the prediction. It also has long shot prediction. cool i am very much happy
darshan bhammar
★★★★
25-01-2023
I found it good that the service was really promt
dr paidi malleswararao
★★★★★
25-01-2023
Good report
tisha mehta
★★★★★
23-01-2023
As compared to other sites of astrology, it found this report well detailed and much accurate. I recommend this to everyone
seshagiri rao
★★★★★
21-01-2023
I am happy with the service it was very punctual. The report suggest remedies which is very good. I am happy with the prediction.It also has long shot prediction. cool
ravi chandran
★★★★★
20-01-2023
மிகவும் நல்ல தகவல்கள்
ajayan
★★★★★
20-01-2023
I am Happy with Click astro it give us good predition and also service is on time
anuja vijay ganpatye
★★★★★
20-01-2023
Thanks for the report
shivakumar
★★★★★
19-01-2023
I am happy with this astrology your relationship officer/personel officer *MANJU* helped to me when i have incorrect DOB, your employees also very good for helping customer
manoj v s
★★★★★
18-01-2023
നല്ലൊരു സേവനം ആണ്... നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്
ambily madhu
★★★★★
18-01-2023
I am happy with click astro Yearly Predition ,i will take more reports Good service and Thank to click astro
ajitha kumari
★★★★★
18-01-2023
A i have seen many Astrology Companies but i am happy with click astro, report predtions are excellent and also services are very good Thanks to click astro
prajwal pandit
★★★★★
17-01-2023
Accurate in all aspects..highly dependable... fantastic solutions.. Best of the best... highly knowledgable,friendly astrologer. Thank you very much... AWESOME ASTROLOGY
keerthivasan chandrasekaran
★★★★★
16-01-2023
Expected prediction was given in easy and proper words. Thanks 😊 for the Advice
munindra jha
★★★★★
16-01-2023
Very good report
shivakumar
★★★★★
15-01-2023
Very good astrology. Its all true things
lohorika sarmadhiakry
★★★★
14-01-2023
VERY GOOD INFO..AND EASY TO UNDERSTAND. AFTER SALE SERVICE ALSO VERY GOOD
venkatesan m
★★★★★
14-01-2023
Great report
chana
★★★★★
13-01-2023
Good report
atanu borah
★★★★★
13-01-2023
Good report
roshini
★★★★★
12-01-2023
Very insightful. Keep on doing the good job.
sridhar murhy
★★★★★
13-01-2023
Super report
kshitija
★★★★
12-01-2023
Happy with the prompt service..thank you

What others are reading
left-arrow
Love or Arranged Marriage – What is in your future?
‘When will I get married?’ This is one of the most searched queries. Marriages are matches made in heaven. The stars and planets play a crucial role in it. In marriage astrology, accurate marriage predictions can be made by checkin...
Auspicious Time for Marriage: What is the right Vivaha muhurtham?
What is the right muhurtham for my marriage? Marriage is the cornerstone of an individual’s life. It is an important aspect of life and holds a vast significance in our culture and beliefs. The marriage of a person is determined by a...
Graha Doshas and Remedies: All You Need to Know
[toc] 7 Extremely Critical Graha Doshas Astrology heavily relies on planetary combinations or Yogas. Astrologers frequently take the power of Yogas into account when analysing significant life events, such as marriage, childbirth, bus...
Karwa Chauth – A Day Seeking Blessings for a Long-Lasting Married Life
Karwa Chauth –Blessings for an eternal married life A country filled with amazing customs, traditions, cultures, and festivals, with each festival having its own vibrancy and significance, India is a land of multitudes. While some fe...
Unique Characteristics of People Born on Friday
Planets, according to astrology, govern people's lives. They are regarded as celestial beings. A planet is designated for each day of the week. Friday is Venus's day. She is revered as the goddess of desire and love. Venus rules over th...
Somvar Vrat : Strengthen Your Moon and Please Lord Shiva
Somvar Vrat is observed to invoke the blessings of Lord Shiva. Somvar means Monday. Monday's are considered auspicious for worshipping Lord Shiva. The vrat is to be observed for 16 consecutive Mondays. So, it is also called Solah Somvar...
Gurubala for Marriage
What is Gurubala? Guru is the Vedic name for the planet Jupiter. In Vedic astrology, Jupiter is considered to be the most benefic among planet lords. The term Guru balam means the positioning of the planet Jupiter in a comfortable hous...
Second Marriage in Astrology
Second Marriage in Astrology: Check out How and When? Sometimes in life, things won't work out. But the good news is that everyone deserves and is afforded a second chance in life. This is the same in marriages also. Though marriage is...
Kajari Teej 2022 – The Vrat for Marital and Familial Harmony
In India, marriage is a sacred institution, and any ceremony or rituals that are associated with marriage and the longevity of marriage is highly auspicious. One such festival that is associated with marriage and the longevity of conjug...
திருமண வாழ்வில் செவ்வாய் தோஷத்தின் (Sevvai Dosham) தாக்கம்
திருமண வாழ்க்கையில் செவ்வாய் தோஷத்தின் (Sevvai Dosham) தாக்கங்கள் என்ன ? தோஷம் என்பது ஜாதகத்தில...
right-arrow
Today's offer
Gift box