தமிழில் பிரீமியம் தொழில் ஜாதகம்

இன்றைய மிகவும் போட்டி நிறைந்த உலகில், விரைவான மற்றும் நிலையான முன்னேற்றத்தில் உறுதியான கண்ணுடன் சரியான வாழ்க்கைப் பாதையை கண்டுபிடிப்பது மிக முக்கியமானது. ஒருவர் தங்கள் ஆற்றலை உகந்ததாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய சரியான வேலையைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் சாராம்சமானது மற்றும் பெரும்பாலான மக்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கமாட்டார். தமிழில் உள்ள க்ளிக்ஆஸ்ட்ரோவின் பிரீமியம் தொழில் ஜாதகம் (Premium Career Horoscope in Tamil) உங்கள் தொழில் தேர்வுகள் குறித்த சரியான பதில்களைக் கண்டறிந்து உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமான திசையில் வழிகாட்ட உதவும்.

CAREER & BUSINESS HOROSCOPE

career-business-horoscope
Number of pages:
More than 13 pages in premium report

Available in languages:

English Hindi Tamil Malayalam Kannada Marathi
Average Rating:
Reviews:
தங்களின் தொழில் பற்றிய விரிவான கணிப்புகள்
தங்களின் தொழில் மற்றும் கல்வி
தொழில் மற்றும் கல்வி பற்றி நுண்ணறிதல்
தொழில் விருப்பங்கள் - சாதகமான காலங்கள்
தங்கள் வாழ்க்கையின் வரைபடம் அறிதல்
தீர்வுகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை அறிதல்
விரிவான வாழ்க்கை முறை கணிப்புகள்
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 2499
Discount 1000
Discounted amount 1499
GST(18%) 269
Payable amount 1768
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

Fill the form to get Career & Business Horoscope

User reviews
Average rating: 4.7 ★
1421 reviews
shankar
★★★★★
23-06-2022
Marriage prediction report is a part of the detailed horoscope that I received from Clickastro. I got this made for my daughter as I lost her horoscope during shifting. The marriage prediction is detailed and provides a complete prediction of the marital life, the character of the prospective groom and also the direction from where he hails. This is truly a comprehensive report.
priya
★★★★
23-06-2022
I got the full and detail version of Tamil Jathagam after I went through the free version. The free version provides only limited info while the full version is very detailed and covers all aspect of our life. The predictions also matched whatever had happened with me in the past. Also the remedies suggested in the horoscope were simple and gave me hope. I will advise all who are looking for Tamil horoscope to contact clickastro
rohan
★★★★★
23-06-2022
Marriage prediction that I got was absolutely accurate in terms of my life and marriage. The report is genuine and accurate. Thank you for the great support
sooraj
★★★★★
23-06-2022
I got the Tamil Jathagam from Clickastro after a friend recommended it to me. There was a small mistake in my birth details and therefore I approached the customer support team. They were very helpful and helped me in getting the jathakam corrected at no extra cost. Appreciate their support
francis
★★★★★
22-06-2022
Good Report, I find as a beginner Noted mainly the favourable times for work, marriage etc Also the predictions is guidance for care in life
pallavi
★★★★
21-06-2022
Marriage prediction horoscope by Clickastro has been quite helpful for me in getting a good match for my brother. His marriage had been delayed for quite some time and we had given up hope regarding his marriage. But the favourable periods for marriage mentioned in the horoscope gave us hope and I am happy to say that we have found a suitable alliance. Thank you Clickastro for lighting our lives with happiness.
shiva
★★★★
21-06-2022
Getting an online jathagam done in our mothertongue is especially great. I greatly benefited from the predictions provided in Clickastro Tamil Jathagam. I am also pleased with the level of services they provide as well as the support provided by them is commendable.
mithra
★★★★★
21-06-2022
Marriage predictions from Clickastro comes in the form of a full horoscope which gave me all the predictions of not just my marriage but career and other important areas of my life. The marriage section is detailed and exhaustive and also defines me as a person in my marriage. I am very happy with the report.
venkat
★★★★
21-06-2022
I am someone who would not prefer writing reviews, but I had to write this one. I will recommend Clickastro's Jathagam available in Tamil to anyone who is looking out for online horoscopes. This is truly accurate as it match all my past experiences and what was happening in the current time. Also I enjoyed a rather hassle-free and prompt service from Clickastro. Keep it up
ayay
★★★★★
21-06-2022
I was checking the free marriage predictions on CLickastro and was somewhat disappointed. It just mentioned a couple of lines about my marriage. But needless to say it has also raised a curiosity to know more. I am definitely going to get the detailed version.
roopa
★★★★★
21-06-2022
When my friends told me about online Jathagams I had my doubts regarding its authenticity. But a few of my friends vouched for Clickastro's Tamil Jathagam. I too got one from Clickastro and I am quite satisfied with the report. Their services are also good.
reena
★★★★★
21-06-2022
Marriage prediction reports are readily available in Google. Clickastro has a name value which made me pick them for my horoscope. They made me a good offer. I received the physical copy of the report without delay. Their agent was polite and helpful. Overall I had a good experience with Clickastro. I recommend their services to everyone.
sai
★★★★
21-06-2022
The customer service lady was very helpful. I got the horoscope at a discount rate. The Jathagam is very good, but the price is a bit high for people like me. If it was a bit lower I would have bought many reports. Also, they should avoid getting listed as spam in caller ID apps. That is a real bummer to their market value.
jyoti singh
★★★★★
20-06-2022
Acharya Arun was extremely exhaustive in explaining every aspect of the horoscope and kept it simple and intact
manisha ghangrekar
★★★★★
20-06-2022
Good report and helpful guidance
adhiti
★★★★★
20-06-2022
I'm really satisfied with the report
n raghav
★★★★★
16-06-2022
It was great
neena
★★★★★
16-06-2022
Clickastro prediction reports are accurate. I loved may marriage prediction report. Their customer service is good. But some numbers come as spam in Truthcaller.
roshan
★★★★
16-06-2022
Good Jathagam. Clickastro deserves all success. One of the best astrology companies out there. Good quality horoscopes. But need better offers and packages.
ganga
★★★★★
16-06-2022
My daughter is nearing marriageable age and so wanted to know the right time for her to get married. I got the marriage prediction report from Clickastro and it helps me a great deal in searching for an ideal match for her.
selva
★★★★
16-06-2022
Getting a decent Jathagam made online is a task. Fortunately for me I found a genuine Tamil Jathakam online on the Clickastro Website. I had a good experience in terms of their service and payment methods. The report is also very accurate. I truly recommend this.
chitra
★★★★★
16-06-2022
The lockdown time proved to be difficult as we were looking for suitable match for my son. Clickastro's Kundali matching for North Indian customers really proved helpful. I could match the horoscopes that we received online. Thanks for making it easy
krishna
★★★★★
16-06-2022
I didnt know checking compatibility for marriage was so easy and quick. Thanks to Clickastro I got a marriage compatibility report of me and my partner. Ours is a love marriage and it truly helped to put away our fears
vishnu
★★★★★
16-06-2022
I was sceptical about computer Jathagams, but recently on a friend's suggestion tried the Tamil Jathagam. It is exactly made as per my preferences and came out well. I am also happy with the service they provided and payment was also easy.
nithya
★★★★
16-06-2022
While I got the Free kundali from Clickastro to be honest I was disappointed at first but it also sparked a curiosity as it gave me a sneak peak of my horoscope. I am contemplating on buying the In-Depth horoscope.
ravi
★★★★
16-06-2022
When my family started looking for my sister's marriage, I happened to visit Clickastro's website and got the marriage predictions for my sister. It helped us in understanding her potential match and also guided as in understanding how their marital life would be. The remedies suggested for the Dosha was also easy. Thank you Clickastro
sreeram
★★★★★
16-06-2022
I am very happy that I got the Tamil Jathagam from Clickastro. I was truly amazed at how it matched the past incidents in my life and also what was going on in my present. I am very happy with my Jathakam.
janaki
★★★★
15-06-2022
My daughter is nearing marriageable age and so wanted to know the right time for her to get married. I got the marriage prediction report from Clickastro and it helps me a great deal in searching for an ideal match for her.
navneet
★★★★★
15-06-2022
Getting a decent Jathakam made online is a task. Fortunately for me I found a genuine Tamil Jathakam online on the Clickastro Website. I had a good experience in terms of their service and payment methods. The report is also very accurate. I truly recommend this.
shivan
★★★★★
15-06-2022
The lockdown time proved to be difficult as we were looking for suitable match for my son. Clickastro's Kundali matching for North Indian customers really proved helpful. I could match the horoscopes that we received online. Thanks for making it easy

Read Career Horoscope Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Features of Clickastro Career & Business Horoscope

அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உங்கள் பதில் Clickastro

வேத ஜோதிடத்தைப் பயன்படுத்தி, க்ளிக்ஆஸ்ட்ரோ எந்த வகையான தொழில் உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் மற்றும் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் எந்தெந்த வேலைகள் சிறந்ததாக இருக்கும் என்பதற்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை உருவாக்க, பிறந்த தேதி மற்றும் பிறந்த நேரம் மற்றும் பிறப்பு நக்ஷத்திரம் போன்ற விவரங்களைப் பயன்படுத்தும்.

தொழில் ஜாதகம் உங்கள் திறமை மற்றும் தொழில் மற்றும் வருமானம், சிறந்த நோக்கம் மற்றும் வாய்ப்புகள் போன்ற அம்சங்களை வெளிப்படுத்தும், அதே நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் சாதகமான காலங்களைப் பற்றி விவாதிக்கும், இது அதிகபட்ச முன்னேற்றத்தைக் கொடுக்கும். பிரீமியம் தொழில் ஜாதக வாசிப்பு ஒரு தொழிலைத் தொடங்க ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கு உதவலாம் அல்லது தற்போதுள்ள வணிகத்தை விரிவுபடுத்துகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எந்த தொழில் எனக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை நான் எப்படி அறிவேன்?

நம்மில் பலர் நம்மை உற்சாகப்படுத்தாத அல்லது நம்மில் சிறந்தவர்களை வெளிக்கொணராத தொழில்களில் பணிபுரியும் வாழ்க்கையை கடந்து செல்கிறார்கள். இது வழக்கமாக முடிவெடுப்பது மற்றும் நிதி பாதுகாப்பைக் கண்டுபிடிப்பது, ஆனால் மகிழ்ச்சி இல்லாமல். தமிழில் கிளிக் ஆஸ்ட்ரோவின் வேலை ஜோதிடம் (Job Astrology in Tamil) பண்டைய வேத ஜோதிடத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் பண்புக்கூறுகள், திறன்கள், எந்த வேலை உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது.

எனக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் என்று எனக்குத் தெரியுமா?

தங்கள் கல்வியை முடித்த அல்லது ஆக்கிரோஷமாக வேலை தேடும் எவருக்கும், இது ஒரு கேள்வி, ஒவ்வொரு நாளும் விழித்திருக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அவர்களின் மனதில் தோன்றும். தமிழில் ஒரு வேலைக்கான கிளிக் ஆஸ்ட்ரோவின் ஜாதகம் (Jathagam for a Job in Tamil) மூலம், பயனர்கள் விண்ணப்பங்களை அனுப்ப மிகவும் சாதகமான காலத்தை புரிந்துகொள்ள முடியும், இது நேர்மறையான பதில்களை வழங்கும்.

பிரீமியம் தொழில் ஜாதகத்திலிருந்து நான் என்ன தகவலைப் பெற முடியும்?

உங்கள் பிறப்பு விவரங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம், உங்கள் முழு வாழ்க்கை, திறன்கள், சாதகமான காலங்கள் போன்றவற்றின் விரிவான அறிக்கையை (Job Astrology in Tamil) க்ளிக்ஆஸ்ட்ரோ உங்களுக்கு வழங்குகிறது. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும் யோகா மற்றும் ஆசனங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளைப் பெறுவதன் கூடுதல் நன்மையும் உள்ளது.

எனக்கு எப்போது பதவி உயர்வு கிடைக்கும்?

தமிழில் வேலை ஜோதிட அறிக்கை காலம் சாதகமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை வெளிப்படுத்தும், இதன் மூலம் என்ன முயற்சி செய்யப்பட வேண்டும், எப்போது செய்யப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கும். இது குறித்த அறிவு தானாகவே உற்பத்தி உள்ளீடுகளை உங்கள் தொழில் நிலை புரிந்துகொள்ள உதவும், மேலும் சாதகமான காலகட்டத்தில் சரியான முடிவை எடுக்க உதவும்.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
PDF as E-mail
Career/Profession & Business
Partial
NA
Insights on Income
Partial
NA
About your Personality & Status
Partial
NA
Favourable Periods for career
Partial
NA
Favourable Periods for Business
Partial
NA
FREE
Get Basic
40%OFF
Rs.2499
Rs.1499
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
Can you be a Successful Engineer? Astrology of Engineers
Astrology of Engineers The world is changing rapidly, and every other day, new technology is coming into the market. Such technical know-how is required in every sector of life as people want to save time, money, and energy. Among this...
What are the best jobs for each zodiac?
Are you feeling unsatisfied, incomplete or even out of place at your current job. Are you looking for a career change? Or, maybe you are fresh out of college and looking to join the workforce. Either way, zodiac signs are the best indic...
Find the right career with Vedic astrology
How will the Planets in Birth chart affect your Career?
The Sun is the most powerful planet in career astrology.  It is considered the alpha planet. It decides the ego and physical self of the person. Western astrology makes career predictions by looking into the sun sign of the person. The...
Which Job is Good for you Based on your Day of Birth?
According to Indian astrology, each day is attributed to a planet. The planets in astrology Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn rule Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, respectively. The da...
How can Astrology helps to Improve your Career?
Astrology as a means to improve your career As you near the completion of your professional education programs, the thought that prevails is, “when will I get a job?” What are my career prospects? Will I be successful in my career?...
Which type of job is best for you as per your horoscope?
Career Predictions based on Date of Birth Have you finished your studies, and are you looking to start a career? Are you looking for a job change? Wondering which is the ideal career for you? If you are asking yourself, “When will I ...
Career Astrology: Find out more about your career prospects
Career Astrology: Find out more about your career prospects The world is ever-changing and with it, competency levels are reaching new highs. Every individual is skilled in their own unique ways and utilizing those skills to the optimu...
An Astrological perspective of Coronavirus On the Job Market
COVID-19 and the economy: An astrological perspective The pandemic caused by a coronavirus has sent the world into utter dismay. What started in December 2019 in a city in China is now threatening to significantly impact the human race...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box