உங்கள் இலவச ஜோதிட அறிக்கையை தமிழில் பெறுங்கள்

ClickAstro இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது. ClickAstro இன் இலவச தமிழ் ஜாதக அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் விரிவான நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவீர்கள். அறிக்கையில் உங்கள் தன்மை, கல்வி, நிலை, தொழில், திருமணம் மற்றும் உறவுகள், உடல்நலம், தோஷங்கள் (ஏதேனும் இருந்தால்), வாழ்க்கையில் சாதகமான காலங்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றிய கணிப்புகள் உள்ளன.

GET FREE TAMIL JATHAGAM

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya
Average Rating:
Reviews:
உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எல்லா செயல்களின் விரிவான ஜாதக கணிப்புகளை பெற இந்த அறிக்கையைப் பெறவும். மேலும், உங்கள் வாழ்வின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான ஒட்டு மொத்த தீர்வுகளை இங்கு கண்டறியலாம்.
பாவ பலன்கள் ,அதன் விளக்கப்படம்
ஆளுமை மதிப்பீடு - பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்
கல்வி, தொழில், செல்வம் முதலியன
திருமணம் மற்றும் உறவுகள்
சுகாதார அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகள்
உங்கள் கனவு வீடு கட்ட மற்றும் வியாபாரத்திற்கான சாதகமான காலம்
trust-badge

Fill the form below to get In-depth Horoscope

Name
Email ID
Gender
Place Of Birth

Date Of Birth
Time Of Birth
Language
Chart Style
User reviews
Average rating: 4.8 ★
913 reviews
rahul
★★★★★
Kundali is very accurate thank you.
kevin
★★★★★
good
gurpinder singh
★★★★★
Best website for astrology prediction everything is true clickastro is no 1 for me awesome great 👌👍
aman singh
★★★★
Excellent
prasanta panda
★★★★★
Your service is very impressive.just fast your response and reply.oblige.thanks
srinath unni
★★★★★
Accurate recordings. Till present date everything mentioned is very apt, especially the favourable dates. Thanks a lot.
aarti mishra
★★★★★
Quite appropriate.
pushpak sharma
★★★★
It is a very good App. Almost all predictions about my life seem to be accurate.
lavanya
★★★★
Fine not bad
sreelakshmi.s
★★★★★
Excellent... Really Liked it. Thank you So Much....
sreelakshmi.s
★★★★★
Excellent😍. Really liked it❤️. Thank you So Much. 😊😍
prabhakar
★★★★★
Verygood
pavithra m
★★★★
Good
harshita
★★★★★
Thank u so much fr response. God bless u All.
ambarish
★★★★★
Nice🙂🙏🙏
pallab bose
★★★★★
Good assessment.
purnima sharma
★★★★★
Excellent reading.
gopal krishna pattnayak
★★★★★
It was excellent.I like the astro that you made. I am so much greatful to you.Many things are there to read .May be it t
vittaldas rajagopal achar
★★★★★
Thanks for response and received
hazel
★★★★★
Great service.i recieved the kundali on time as mentioned also happy as the first link i had forwarded was wrong in tim
george elias
★★★★★
Accurate results : I have noticed that almost all incidents/periods in my life is correct.
chetan patle
★★★★
Received detailed report which is very good. Most of the things written in the report, I can just correlate with. Only o
priya
★★★★★
Great report, very detailed.
rg
★★★★★
Good website
shantanu chaudhary
★★★★★
Good report
sulochana
★★★★★
excellent for jathaga porutham
mohan
★★★★★
I got my horoscope in hindi can I get in English language . please email my horoscope in English language
rohini giri
★★★★★
Totaly satisfied.realy this astro has very clearity n helps me being like god n family support..thank you very much clic
vasanth.
★★★★
Good
asim kumar parai
★★★★
Absolutely satisfied and convey my regards to the Guru

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Free Tamil Jathagam (இலவச தமிழ் ஜாதகம்) Features

Frequently Asked Questions

What information do I need to get my free astrology report in Tamil language?

You need to know your birth time, place of birth and the date to help us determine the exact planetary positions unique to you. Based on the birth details you share; we perform complex astrological calculations using our software to create your horoscope chart with 100% accuracy.

What is included in this free horoscope report?

As a part of your free horoscope in Tamil, we provide you with a detailed analysis of the next 25 years of life. You get to know about all aspects of your life like your career, education, wealth status, your personality, etc. In this report, you get a complete list of Dasha-Apahara periods of your life, the other twists and turns, and whether you have any doshas in your jothidam or not.

Why should I opt for Tamil horoscope online rather than traditional astrology?

At ClickAstro, you get a detailed insight on various aspects of your life like information about your Dasa- Apahara periods, your favourable periods for marriage, career, family, character & personality, status, etc. To date, we have served more than 110 million customers worldwide, more than 170 countries and nearly 1000+ astrologers endorse us, making us the most preferred online astrology platform for free horoscopes and insights. As astrology involves complex calculations, it’s always possible for humans to make mistakes. Our software has been honed over time in consultation with top astrology experts, making it more reliable and error-free.

What’s the importance of jathagam?

A horoscope is usually prepared by capturing the planetary positions unique to the specific time, date and place of your birth. By analyzing your Tamil jathagam, you can easily understand a lot about your personality, character traits, and the general course of life. By carefully analyzing your astrology chart in Tamil by date of birth, you can learn your strengths, your weak points, foresee your future and plan it the right way.

Can my jathagam predict everything about my future & resolve my life issues?

Yes, your jathagam holds the key to every aspect of your life and can help you plan your future in a better way. Using ClickAstro’s free report, you can get insights on your favourable and unfavourable periods of life allowing you to make the best periods count. The problems you encounter in your life mostly arise due to the presence of malefic planets in your jathagam. The presence of these inauspicious planets (Mars, Saturn) gives rise to doshas like “Rahu-Ketu” or “Mangal/Kuja dosha” wherein each dosha has its significance and impacts your life differently. By analyzing your birth chart in Tamil, we at ClickAstro can help you identify these doshas and suggest remedial solutions to lessen their impact.

How to get jathagam kattam in Tamil?

The basic part of a horoscope is the birth chart or jathagam kattam which holds the basic astrological data of your life. You can get your accurate birth chart made from the Clickastro jothidam report. Our jathagam software analyses the astrological data contained in your birth chart and gives you a detailed insight into your life. If you do possess knowledge about Rashis, Grahas, planetary positions, etc. then you can easily interpret your jathagam kattam. However, if not, then ClickAstro can help you here and offer you the insights in your mother tongue “Tamil”.

Why is jathagam prediction important?

Jathagam is the study of the planet’s influence on every human’s life. By analyzing your jathagam online, you can create your accurate birth chart (natal chart) and using it, you can further identify and resolve your Lagna problems for marriage and other kundali problems.

What are the different types of doshas and how do they impact my life?

In Vedic astrology, the term “doshas” is used to indicate the unfavourable and bad conditions in your birth chart. The term has different meanings across astrology, but as per the Vedic concept, it occurs when the planetary bodies aren’t aligned properly and aren't in favourable conditions as per the birth chart.

There are different types of doshas present in the Vedic astrology, i.e., Mangal/Kuja Dosha, Rahu-Ketu Dosha, Nadi Dosha, Pitra dosha, etc. and each has its significance. The presence of malefic planets (Mars, Saturn, Sun, etc.) can create different doshas in your life depending on their position in your birth chart and can affect different facets of your life.

Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Today's offer
Gift box