ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ - ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ದೇಹಗಳ ಸ್ಥಾನೀಕರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಾತಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಜಾತಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಜಾತಕವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಜಾತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾರು? ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು? ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು ಯಾವುದು? ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾತಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಜಾತಕ / Free Jataka in Kannada

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in the premium report

Available in languages:

English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya Gujarati Sinhala
Average Rating:
Reviews:
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡ ಜೋತಿಷ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸವಿವರ ಜಾತಕ ವರದಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ-ನಿಮ್ಮ ಗತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ
ಪಂಚಾಂಗ ಭವಿಷ್ಯ-ಮೂಲ ಜನನ ವಿವರಗಳು
ಸವಿವರ ಭವ ಭವಿಷ್ಯ-ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ.
ರಾಶಿ, ನವಾಂಶ, ಭವ ಹಾಗೂ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ನಕಾಶೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗುಣನಡತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೇಲಿನ ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ
ದೆಸೆ/ಅಪಹಾರದ ಪರಿಣಾಮ - ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ದೆಸೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಭವಿಷ್ಯನುಡಿ.
ವೃತ್ತಿ, ವಿವಾಹ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಗಳು.
ವಿವಿಧ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.
ಗೋಚಾರ ಭವಿಷ್ಯ- ನಿಕಟ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಪಡೆಯಲು ನಮೂನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ

User reviews
Average rating:
reviews
gyanaranjan baliarsingh
★★★★★
16-11-2022
Excellent horoscope report
kajal choudhary
★★★★★
11-11-2022
Excellent prediction
krishna
★★★★
03-11-2022
Getting a good Telugu Jathakam report used to be a matter of luck. I used to try different websites based on crude assumptions. Sometimes it worked, sometimes it did not. Until I chanced upon Clickastro. The experience with Clickastro came as a revelation. I never expected an astrology site to possess such high standards. It was like dealing with an IT company. They have all my goodwill and wishes.
durgesh maley
★★★★★
27-10-2022
Good experience
reshma
★★★★★
26-10-2022
The report I ordered in Telugu was made available quickly and without hiccups. I am pleased to know that at least one website claiming to be astrology service providers has the decency to place customer satisfaction as their ultimate goal. After many bitter experiences, Clickastro came as a soothing balm. I will endorse Clickastro for all time to come for how well they treated me.
bhoomika
★★★★
06-10-2022
I got Telugu Jathakam from Clickastro for a reasonable price. The staff at the other end was polite and patient with my requirements. They maintained contact until the full report was delivered to me. It was a smooth and pleasurable experience.
vinay verma
★★★★★
04-10-2022
Very happy and satisfied with the advice received from Astrologer ARUN R. All my doubts and queries were answered patiently and satisfactorily. Will definitely recommend consulting Arun Ji as he is one of the best astrologers around. Thanks Clickastro for arranging this astrology consultation session.
harini muralidharan
★★★★★
30-09-2022
I have consulted many astrologers so from experience I can say that Acharya Arun Sir is certainly one of the best astrologer at Clickastro. He is very accurate in predictions and helpful by providing practical remedies. His guidance has shown us lot of improvements in our lives over the last few months. I will certainly consult Arun Sir for my family and will surely recommend to friends as well.
mousumi
★★★★
18-08-2022
Hi I was tired of consulting lots of astrologers for a crystal clear answer but no one could give me the one.But it's only a month ago I come accross Anamika Rataliya ji through Bhima ji 's suggestions and I was surprised by her to the point prediction and clear answer.I definitely recommend her and will surely consult her for my future endeavours.🙏🙏🙏
arathi
★★★★★
12-08-2022
I thought I was taking a risk by choosing Clickastro for Telugu Jathakam. Not only was the risk worth it, by the time I received the physical report in my hands, choosing Clickastro had become a no-brainer to me. Clickastro is easily the most professional and trustworthy name in online astrology. I wish there was more like Clickastro.
sita
★★★★
12-08-2022
Good Jathakam. I was expecting a sloppy report with vague explanations. But this was a pleasant revelation. Not only was the report authentic and in-depth, it was very accurate also. I plan to buy more of Clickastro's reports, and more reviews will follow soon...
madhusudhana nayaka b
★★★★★
09-08-2022
Good report
nithya
★★★★★
19-05-2022
I am ardent fan of daily horoscopes and I make it a point to refer to the free daily horoscopes by Clickastro which makes my day. The daily predictions are quite precise. It makes my day productive and worthwhile
suman
★★★★★
06-05-2022
I am someone who always looks up the daily horoscope. I am just curious to know how my day would unfold. Among all the ones that I refer, I personally prefer Clickastro's daily horoscope which exactly matches my day's events and activities. The lucky numbers, colors, etc. all have helped me whenever I had an important event or meeting. I am extremely pleased to recommend this site for all those who are like me.
anoop
★★★★★
21-04-2022
Received Clickastro jathakam in telugu. Every point has described in detail and in a simple language. Happy with the service
monappa
★★★★★
04-02-2022
Good report
pravin
★★★★★
02-02-2022
It was the first time I downloaded a report from the Clickastro.com portal. When compared with the other site reports, the data given in the Clickastro report is more detailed and accurate. I didn't expect that in a free report. I am expecting more detailed predictions in their premium horoscope reports
anand renapure
★★★★★
16-07-2021
very Good
sreerekha
★★★★★
24-04-2021
90%is true..
chetana
★★★★★
31-07-2020
I got good guidance online from sr M.B. Satheesan astrologer. He explained all the questions patiently and provided good guidance for my queries. It was user friendly and upto the point guidance. Good experience.
harshita
★★★★★
20-05-2020
Thank u so much fr response. God bless u All.
vasanth.
★★★★
20-04-2020
Good
asim kumar parai
★★★★
19-04-2020
Absolutely satisfied and convey my regards to the Guru
anurag sharma
★★★★★
29-03-2020
I viewed my horoscope through the basic package and it was so accurate as. Highly recommend it.
s. vinod kumar
★★★★★
19-02-2020
THANK YOU FOR THE IMMEDIATE RESPONSE
harsha
★★★★★
16-11-2019
Excellent ..... Very impressed, Quick and perfect analyses.
sandhya
★★★★
12-10-2019
It’s almost correct.
ranjan saikia
★★★★★
12-09-2019
Good astronomy Get some knowledge about my horoscope.
arun
★★★★
07-09-2019
Very good
stella vyas
★★★★
16-07-2019
Very informative and apt

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Video Reviews

left-arrow
Clickastro Hindi Review on Indepth Horoscope Report - Sushma
Clickastro Hindi Review on Full Horoscope Report - Shagufta
Clickastro Review on Detailed Horoscope Report - Shivani
Clickastro Full Horoscope Review in Hindi by Swati
Clickastro In Depth Horoscope Report Customer Review by Rajat
Clickastro Telugu Horoscope Report Review by Sindhu
Clickastro Horoscope Report Review by Aparna
right-arrow

Important Features of Clickastro Kannada Kundali

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಜಾತಕ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ?

ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜನನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಜನನ ನಕಾಶೆ. ಅದು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜನನ ನಕಾಶೆ ಯು ಜೀವನದ ಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಅಥವಾ ಜಾತಕವು ಜನನ ನಕಾಶೆ ಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾತಕದ ಮಹತ್ವ ಏನು?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವೂ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪವಾದುದು. ಜನನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ.

ಜಾತಕ ಅಥಾವ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯು ಈ ಗ್ರಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ದೈವೀಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಸ್ವಭಾವ, ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಯಣ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಬಲ್ಲದು. ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾದ ಜಾತಕವನ್ನು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ಜಾತಕವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲದು?

ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೊತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕ್ರಮಿಸುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ, ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋದ ಕನ್ನಡ ಕುಂಡಲಿಯು ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೋಟ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು.

ನಾನು ನನ್ನ ಜಾತಕವನ್ನು ಏಕೆ ಓದಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವನದ ತಿರುವುಮುರುವುಗಳ ಕುರಿತೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾತಕವನ್ನು / online kannada kundali ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದರ ಅನುಕೂಲವೇನು?

ಜಾತಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಜನನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುರೂಪ ಸ್ಥಾನಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾತಕವು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರು ತಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಭವಿಷ್ಯನುಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕಾಧಾರಿತ ಜಾತಕವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ನನ್ನ ಜಾತಕವು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಳುಬೀಳುಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆ-ಅಪಹಾರ ಅವಧಿಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಫಲನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಧಿಗಳ ಕುರಿತೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವು ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ್ನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ವಿಳಂಬಗಳು, ಇತಿಮಿತಿಗಳು, ಅಡ್ಡಿಆತಂಕಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಶುಭ ಲಕ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಕುಂಡಲಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಅಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು. ವರದಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಾನು ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ / kannada jataka by date of birth and time ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು?

ಜಾತಕ ತಯಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಖರ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ, ಜನನದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜನನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಹಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. clickastro.com ನಿಂದ ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕನ್ನಡ ಕುಂಡಲಿ / kannada jataka ಅಥವಾ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಓದುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜಾತಕವನ್ನು ಓದಲು, ಜನನ ನಕಾಶೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಓರ್ವ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು.

ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಜಾತಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ಜನನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಕ್ಲಿಕ್ಆಸ್ಟ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಜನನ ನಕಾಶೆ ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಜಾತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಜಾತಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲೆವು.

Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
43%OFF
Rs.2100
Rs.1200
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
X
What others are reading
left-arrow
Is It True That Saturn Can Limit the Auspicious Results of Other Planets
Effect of Saturn As the last planet in the solar system, and one of the most important actors in people’s destiny, the planet Saturn is frequently misconstrued as an evil planet. While it is true that Saturn is the planet of justice ...
Yearly Predictions: Looking ahead to 2023 from an Astrological Point of View
Yearly Astrology Predictions 2023 A new year is coming, and it brings with it great hopes and expectations. We all approach the year 2023 with caution as the shadow of impending energy and financial crisis looms large over the world ho...
Important Facts About People Born on Thursday
In Vedic astrology, planets are considered gods. They are the guiding forces in one's life. Each day of the week is ruled by a certain planet. Thursday is owned by Jupiter. The biggest planet in the solar system is also the most benevol...
Is a Horoscope Compatibility necessary before getting married?
Since long horoscope matching and compatibility check has been the norm for Hindu marriages. It is considered mandatory to check for horoscope compatibility before proceeding with a prospective alliance. The custom of having horoscope m...
Is online horoscope true? Why should you believe in online astrology?
A horoscope is a chart detailing the positions of the various planets at the time of the birth of a person. An expert astrologer can deduce the personality, character, strengths and weaknesses after taking a look at his horoscope. In Ve...
Astrological Analysis of Johnny Depp’s and Amber Heard’s Horoscopes
Horoscope of Johnny Depp Johnny Depp was born on Sunday, 9th June 1963, in Owensboro, Kentucky, United States. Depp's birth Star is Purvashada 1st Pada and birth Rashi is Dhanu with Guru or Jupiter as Lord. The Lagna is Makara wi...
10 Ways to Become Rich in Astrology
Becoming rich is the dream of every person. One can become rich in various ways. In Vedic astrology too, there are many ways mentioned which will help a person attain wealth and prosperity in life. Some of them are technical. Others are...
10 Ways to Lead a Happy Life
'Happiness lies within' is an often-used simile. Broadly it wants you to satisfy the urges of your heart. Since happiness is not a quantifiable term, science offers no technical ways to get to happiness. But Vedic astrology does. In Ved...
Everything about Planets in Vedic Astrology
Planets in Vedic Astrology All events in a person's life are thought to be regulated by the planets in Vedic Astrology. These celestial objects influence everyone's personality and destiny. The location of the planets at the time of ou...
Wealth Astrology - Indications of wealth in birth chart
What is Wealth Astrology? Wealth, as in terms of money, is an essential commodity in our daily lives. It is needed to get us our basic needs for survival in today’s world. In addition to that, wealth brings in a sense of social secur...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box