ClickAstro Logo ClickAstro Logo

Author: Jayalal V Pillai

88 Posts

vishu phalam 2023

Festival, Indian Astrology

Vishu Phalam 2023 – സമ്പൂർണ്ണ വിഷു ഫലം

ഏവർക്കും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു! ഈ പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയണമെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ രാശിഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? വിഷുഫലം (Vishu Phalam 2023) ഓരോ...
Read More
onam vaamana moorthy

Festival, Indian Astrology

ഓണവും വാമന മൂർത്തിയും: അറിയാം കേരളത്തിലെ വാമന മൂർത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭൂമി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിൽ വാമനൻ്റെ പ്രസക്തിയും

ഓണം നമ്മുടെ ദേശീയ ഉത്സവമണല്ലോ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളേക്കാൾ ഓണത്തിനും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും അവരുടേതായ ആചാര ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത്...
Read More
jupiter transit 2022 in malayalam

Indian Astrology

ഗുരു മാറ്റം 2022 ! ഓരോ രാശിക്കാർക്കും എങ്ങിനെ?

ഗുരു മാറ്റം 2022 ഫലങ്ങൾ (Jupiter Transit Predictions in Malayalam) 2022-ല്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴം സംക്രമിക്കുന്നു: എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളിലുമുള്ള അതിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ അറിയുക മീനം രാശിയിലെ...
Read More
User reviews
Average rating: 4.7 ★
1954 reviews
chandana gadkari
★★★★★
Excellent
vardhan
★★★★★
Satisfied with kundali readings . Thanks
sona
★★★★★
Great 👌
fathima bi
★★★★★
Nice👍 sajession and use full i am very happy
santanu palit
★★★★★
I am very much pleased to receive the astrological details. Thank you so much. One thing more can I send my granddaughters details.
sushree sangita mohanty
★★★★★
Really true messages
gargi banerjee
★★★★
Many predictions are right. Few are not.Mostly satisfactory
mkprao
★★★★★
Best
priyanka nikunj majiwala
★★★★★
Nyc one
rajeshwar singh
★★★★★
Dhan
muraree singh
★★★★★
Nice
a g vasanthi angadu giriraj
★★★★
Good
seetaramaraju
★★★★★
Good
harish kumar sv
★★★★★
Very very Good
harshida
★★★★★
Thank you so much
tulsi das jalan
★★★★
Very perfect and true horoscope. Also take just a couple of minutes to give you your horoscope even without taking any charge or money from you.
sachin thakur
★★★★★
Good service and a great help. Thanks to the clickastro team.
gurpreet singh
★★★★
Satisfied with the report. Very elaborate
saneesh
★★★★★
Excellent service
charan
★★★★
I felt compelled to note this here. Clickastro's Free Kundali works! I had been secretly liking this person in my class. I didn't know how to make a move. Fortunately, I could get the date of birth without much difficulty. I knew the native place as well. I made use of the free kundali service of Clickastro with these details. The report shed light on many features. It gave me a fairly good picture about the character of this person. Though nervous, I mustered the courage and got to chat with this person. I could make a good impression with the details I got from the free kundali. Now we are in a relationship, all because of Clickastro. Thank you Clickastro!
nirmal
★★★★★
Hi! The last time I was here I promised I would be back with more. Well, here I am! The thing is, I had been following the remedial measures suggested in my marriage prediction report I bought from Clickastro two months ago. My marriage has been fixed! I am indebted to Clickastro for making this possible. Long may your name shine and remove sorrow from more lives.
mithra
★★★★★
Vedic astrology has played a very important part in preserving the sanctity of marriage in India. Clickastro is a major player in the field of Vedic astrology. The Hindi Kundali matching reports prepared by Clickastro stands as testament to this fact. Staying true to a cause is something only the noble-minded can do. I am proud to be a loyal customer of an astrology portal which reflects this virtue in both its service and product.
shakthi
★★★★
Marriages are said to be made in heaven. If thats the case, then Clickastro is a messanger from god. The marrige compatability report is very accurte and bares a contemporray outlook. It was a revolation to me that Clickastro does not wince at same-sex relasionships like most other astrolgy portals. Their open-mindness and dedeication to the craft is impressive.
sharan
★★★★★
I use Telugu Jathakm report to help out the people who seek astrolgical advice from me. I use report from Clikastro for this purpos. U guys have the best and most profesionl servce among online astrolgy compnies. But if I may, I think your style is getting pretty stale. If u could update style and contnt of your report it would be great, thanx.
neena
★★★★
I luv free kundli. I use it to know the charcter details of my frends. It is nice to build bonds with people you like by knowing their true tastes and desires. Clickastro's free kundli is the most accurat and has helped immensly in building my social life. Its easy usage and quik delivery of the report makes Clickastro the most used app in my phone.
sita
★★★★★
As an unmarried woman, I understand why people were so into marriages, but I never really understood what made them turn to astrology marriage predictions for respite. This continued till I experienced the Clickastro report. I say experienced because reading the report was an experience in itself. I finally understood why my marriage getting delayed. Now I am following the remedial steps to the letter. Let us see whether I will become a bride or not. More to come.
shiva
★★★★★
Clickastro Tamil Jathagam is the best report I have seen. I see a lot of reports as part of my profesion. Clickastro has the best software among online astrology companies. It is reflected in reports. Not only they brilliantly detailed, the reports are also well compiled and simple enough for a normal person to understand. The report is also good for professionals like me as it makes our job that much less strenuous.
kiran
★★★★
I am very happy with the hindi kundali matching report bought from Clickastro. It is just as good as the one you get from a professional astrologr. At no time during the purchase process did I feel uncomfortable, which is a big thing as I get uncomfortable very easily. I am also happy that I got the report for a special low price. Clickastro is a good astrology company. I recommend them for all astrology services required.
saneesh
★★★★★
Excellent service
manish
★★★★★
Very efficient, effective and quick service. Customer service is way better than expectation.