ഏവർക്കും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു!

ഈ പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയണമെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ രാശിഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

വിഷുഫലം (Vishu Phalam 2022) ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് മനസിലാക്കുക വഴി ഈ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ ദോഷ സമയങ്ങളും നല്ല സമയങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനും അതിനനുസരിച്ചു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധിക്കും

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ജെ വി പിള്ള

ഈ വിഷുഫലം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാന്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കൂ…

മേടം രാശി

Jupiter Transit for Aries

ഗുരു പന്ത്രണ്ടിലും ശനി പത്തിലും പതിനൊന്നിലും രാഹു ലഗ്നത്തിലും കേതു എട്ടിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത്. നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടരുത്.

നിക്ഷേപങ്ങൾ, കടം കൊടുക്കൽ, ജാമ്യം നിൽക്കൽ, ലോൺ എടുക്കൽ, ഊഹക്കച്ചവടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

കർമ്മരംഗത്ത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയമാണ്. ജോലിമാറ്റത്തിനു ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക. അനാവശ്യ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് പോകരുത്.

മേടം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

ഇടവം രാശി

Jupiter Transit for Taurus

ഗുരു പതിനൊന്നിലും ശനി ഒൻപതിലും പത്തിലും രാഹു പന്ത്രണ്ടിലും കേതു ഏഴിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത്.

ഊഹകച്ചവടം, റിയൽഎസ്റ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ വിദഗ്ധോപദേശം വാങ്ങിയതിനുശേഷം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക.

അവിചാരിതമായി ലഭിക്കുന്ന ധനം അനാവശ്യ ചെലവുകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും നഷ്‍ടമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കർമ്മ രംഗത്ത് തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പള വർദ്ധനവ്, ഉദ്യോഗക്കയറ്റം എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഇടവം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

മിഥുനം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Geminiഗുരു പത്തിലും ശനി ഒൻപതിലും പത്തിലും രാഹു പതിനൊന്നിലും കേതു ആറിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

ധനപരമായും കർമ്മ പരമായും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സമയമാണ് വരുന്നത്. നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത്. ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ തന്നേക്കും.

കടം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ കഠിനപ്രയത്നം വേണ്ടിവന്നേക്കും.

കർമ്മരംഗത്ത് ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണ് വരുന്നത്. സ്ഥാനമാറ്റം സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടിവന്നേക്കും.

മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ വന്നേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും കർമ്മരംഗത്ത് ഉന്നതി കൈവരിക്കുക.

മിഥുനം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

കർക്കിടകം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Cancerഗുരു ഒൻപതിലും ശനി ഏഴിലും എട്ടിലും രാഹു പത്തിലും കേതു അഞ്ചിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

തികച്ചും അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഭാഗ്യാനുഭവം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും.

തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമോഷൻ, സ്ഥലമാറ്റം, അംഗീകാരം, തടയപ്പെട്ട ശമ്പളം തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കും.

നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മറ്റും അനുകൂല സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ധനം മുടക്കുന്നതിനു മുൻപ് വ്യക്തമായ അവലോകനവും വിദഗ്ധ ഉപദേശവും തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

കർമ്മ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ്. അനുകൂല സ്ഥാനത്തേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ മാറ്റം ലഭിച്ചേക്കും. അംഗീകാരങ്ങളും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും നിങ്ങളെ തേടി വന്നേക്കും.

പുതിയ കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സമയമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

ചിങ്ങം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Leoഗുരു എട്ടിലും ശനി ആറിലും ഏഴിലും രാഹു ഒൻപതിലും കേതു നാലിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

എല്ലാ മേഖലകളിലും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തികമായി കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ചെന്നു പെട്ടേക്കാം.

ലോൺ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയുടെ തവണ മുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്വന്തമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പുനഃപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

അറിയാത്ത മേഖലകളും ഊഹകച്ചവടവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അനിവാര്യമായ ഒരു സമയമാണിത്.

കർമ്മരംഗത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന സമയമാണിത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അനുകൂല നിലപാടുകൾ ലഭിച്ചെന്നുവരില്ല.

അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ എതിരായി വന്നേക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പദ്ധതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു മുന്നേറുക.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

കന്നി രാശി

Jupiter Transit 2022 for Virgoഗുരു ഏഴിലും ശനി അഞ്ചിലും ആറിലും രാഹു എട്ടിലും കേതു മൂന്നിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

കുറച്ചനുകൂലമായ കാലമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും അഭിവൃദ്ധി ദൃശ്യമാകും. കിട്ടുവാനുള്ള ധനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ട ശമ്പള കുടിശ്ശികയും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും ലഭിച്ചേക്കും.

ധന വരവിനു അനുസരിച്ച് ചിലവുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാവിയിലേക്കായി കൃത്യമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

കർമ്മ മേഖലയിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വരുന്നത്. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കും. ഉദ്യോഗക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൃത്യമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ടു പോവുക.

കന്നി രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

തുലാം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Libraഗുരു ആറിലും ശനി നാലിലും അഞ്ചിലും രാഹു ഏഴിലും കേതു രണ്ടിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

കുറച്ച് പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും.

ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും.

നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഊഹക്കച്ചവടത്തിനും തീരെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയമാണിത്.

കടം കൊടുക്കുക, ജാമ്യം നിൽക്കുക, ലോൺ എടുക്കുക എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

വിജയത്തിനായി കഠിനാദ്ധ്വാനം വേണ്ടി വന്നേക്കും. ജോലി മാറുവാൻ തീരെ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണിത്. സഹപ്രവർത്തകർ ചിലർ ശത്രുതാ മനോഭാവം കാണിച്ചാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. വെല്ലുവിളികളെ യുക്തിപരമായി അപഗ്രഥിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുക.

തുലാം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

വൃശ്ചികം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Scorpioഗുരു അഞ്ചിലും ശനി മൂന്നിലും നാലിലും രാഹു ആറിലും കേതു ലഗ്നത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

കുറച്ചനുകൂലമായ കാലമാണ് വരുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകളായി അനുഭവിച്ചുവരുന്ന പ്രതികൂല അവസ്ഥയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാകും.

തടഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ട ധനം ലഭിച്ചേക്കും.

എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങും. ധനം നിക്ഷേപിക്കുവാനും പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിടാനും സാധിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക.

കർമ്മ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സമയമാണിത്. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ പദവിയോ വന്നുചേർന്നേക്കാം. ജോലി മാറുവാനും അനുകൂലസമയമാണ്.

ലാഭകരമായ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തു നടപ്പിലാക്കിയാൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും. അനുകൂല സമയത്തെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

ധനു രാശി

Jupiter Transit 2022 for Sagittariusഗുരു നാലിലും ശനി രണ്ടിലും മൂന്നിലും രാഹു അഞ്ചിലും കേതു പന്ത്രണ്ടിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

കുറച്ചനുകൂലമായ കാലമാണ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനേക്കാൾ അനുകൂലമായ സമയമാണ് വരുന്നത്. കുറച്ചുകാലമായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് കുറച്ചു ശമനം ഉണ്ടാകും.

ഗൃഹത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അവസരം വന്നേക്കും.

അറിയാത്ത മേഖലകളിൽ ധനം നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ധന നഷ്ടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതു കൊണ്ട് ചിലവുകൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

ജോലിമാറ്റത്തിനു അത്ര അനുകൂലമായ സമയമല്ലിത്. പക്ഷെ കർമ്മരംഗത്തെ ശത്രുക്കളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കും. മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാൻ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കും.

ധനു രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

മകരം രാശി

Jupiter Transit for Capricornഗുരു മൂന്നിലും ശനി ലഗ്നത്തിലും രണ്ടിലും രാഹു നാലിലും കേതു പതിനൊന്നിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സമയമാണ് വരുന്നത്. വെല്ലുവിളികൾ എല്ലാ മേഖലയിലും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വന്നേക്കും. കടം കൊടുക്കുക, ജാമ്യം നിൽക്കുക, ലോൺ എടുക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം ചെയ്യുക.

ജോലി മാറുവാൻ തീരെ അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സമയമായതു കൊണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്ദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആത്മവിശ്വാസത്തോടേയും യുക്തി പരമായി ചിന്തിച്ചും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക.

മകരം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

കുംഭം രാശി

Jupiter Transit 2022 for Aquariusഗുരു രണ്ടിലും ശനി പന്ത്രണ്ടിലും ലഗ്നത്തിലും രാഹു മൂന്നിലും കേതു പത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

കുറച്ചു കാലമായി നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിച്ചേക്കും.

സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ലഭിച്ചേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ബിസ്സിനെസ്സിനും അനുകൂലസമയമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം അറിയാത്ത മേഖലകളിൽ ധനം നിക്ഷേപിക്കുക.

ഉദ്ദ്യോഗ കയറ്റത്തിനോ ജോലിമാറ്റത്തിനോ സാധ്യത കാണുന്നു. മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസക്ക് പാത്രമായേക്കാം. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യ ബോധത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

കുംഭം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

മീനം രാശി

Jupiter Transit for Piscesഗുരു ലഗ്നത്തിലും ശനി പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും രാഹു രണ്ടിലും കേതു പത്തിനൊന്നിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് വരുന്നത്.

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഒരു വർഷമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തികമായി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും എന്തിനും കലഹിക്കുവാൻ ഒരു പ്രേരണയുണ്ടാകും. ഏകാന്തതയോ ഒറ്റപ്പെടലോ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ശല്യം ചെയ്തേക്കാം.

തൊഴിൽ പരമായി കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമയമാണ് വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ജോലിമാറ്റത്തിനു ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നേക്കാം. ദൂരയാത്രകൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു.

മീനം രാശിക്കാർക് ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ?

jupiter-transit-2022_malayalam

in-depth horoscope