2020 വര്‍ഷഫലം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നറിയുവാനായി നേടൂ സമ്പൂർണ്ണ വർഷഫലം 2020. നിങ്ങളുടെ ജനന ദിവസം, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വര്‍ഷത്തെ (2020) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം വിശദമായ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Yearly Horoscope 2020 in Malayalam

yearly-horoscope
Number of pages:
more than 8 pages
Available in languages:
English Hindi Tamil Marathi Malayalam Telugu Kannada
Average Rating:
Reviews:
2020 ലേക്കുള്ള വിശദമായ വാര്‍ഷികപ്രവചനങ്ങള്‍
വര്‍ഷഫലജാതകം
2020 ല്‍ തൊഴില്‍, ആരോഗ്യം, കുടുംബം എന്നിവ
അനുകൂലഗ്രഹങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും
അധിപഗ്രഹവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും
2020 ലേക്കുള്ള വര്‍ഷഫലം - ശതമാനത്തില്‍
2020 ലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാവിപ്രവചനം
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options
Contact
Price of report 1560
Discount 861
Payable amount 699
The report will be delivered by Email in 3 hours.
Select payment method:

No credit card or signup required

Fill the form to get Yearly Horoscope

User reviews
Average rating: 4.8 ★
897 reviews
purnima sharma
★★★★★
Excellent reading.
gopal krishna pattnayak
★★★★★
It was excellent.I like the astro that you made. I am so much greatful to you.Many things are there to read .May be it t
vittaldas rajagopal achar
★★★★★
Thanks for response and received
hazel
★★★★★
Great service.i recieved the kundali on time as mentioned also happy as the first link i had forwarded was wrong in tim
george elias
★★★★★
Accurate results : I have noticed that almost all incidents/periods in my life is correct.
chetan patle
★★★★
Received detailed report which is very good. Most of the things written in the report, I can just correlate with. Only o
priya
★★★★★
Great report, very detailed.
rg
★★★★★
Good website
shantanu chaudhary
★★★★★
Good report
sulochana
★★★★★
excellent for jathaga porutham
mohan
★★★★★
I got my horoscope in hindi can I get in English language . please email my horoscope in English language
rohini giri
★★★★★
Totaly satisfied.realy this astro has very clearity n helps me being like god n family support..thank you very much clic
vasanth.
★★★★
Good
asim kumar parai
★★★★
Absolutely satisfied and convey my regards to the Guru
venugopal
★★★★★
Accurate predictions. Simple suggestions and remedies. Utmost sincerity and dedication.
shukant saurabha
★★★★★
All the facts and predictions are good
reshmi
★★★★★
Great app
e fernando
★★★★★
I have paid money online in quarantine situation but Mr.Aneesh provided me a good customer service with the updates on t
tarun
★★★★★
In my indeed horoscope birth month is December not November. Please check Thanks
sunita singh
★★★★
Overall it is gud but i want to know exact timing of my marriage
kamalesh paul
★★★★★
Vry vry vry good prediction..I like your prediction... Am very happy..thanks☺️
dip
★★★★★
Accurate
sudip deb
★★★★★
Its wonderful, very accurate and written with all minute details and the most important ,its matching to the original li
ramaswamy p. iyer
★★★★★
You are a good Astrological bureau
anurag sharma
★★★★★
I viewed my horoscope through the basic package and it was so accurate as. Highly recommend it.
tushank poswal
★★★★★
Mostly accurate
balraj kaur
★★★★★
Hi, I would like to thank for a detailed study shared by. Wanted to request, if possible can I get my review translated
naagish
★★★★★
Good
t.srmoorthy
★★★★
exelent
mamata
★★★★
Very helpful

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Features of Clickastro Yearly Horoscope

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Forecast from January to Decemeber
NA
NA
Health, family, career & Finance
NA
NA
Position of planets for the year
NA
NA
Planetary effects
NA
NA
Combined effect of planets
NA
NA
Not Available
Get Basic
55%OFF
Rs.1560
Rs.699
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
Today's offer
Gift box