ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Monday, 16 September 2019

நீங்கள் அழகு மற்றும் அமைதியால் ஈர்க்கப்படுவீர். இன்று நீங்கள் ஒரு அமைதியான சூழலை தேர்ந்தெடுத்து ஒய்வெடுக்கலாம்.வலிமையுடனும் மற்றும் சுதந்திரமாகவும் செயல்படும் பெண்கள் மற்றவர்களை குறைவாக எண்ணலாம் மற்றும் இது அவர்களை பெண் குணங்களை இழந்தவர் என குற்றம் கூறுவதற்கு முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லலாம்.இன்று தாய்மார்கள் உங்கள் குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகள் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். உங்கள் பாசம் மற்றும் பராமரிப்பு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும். உங்கள் கவனிப்பின் ஒவ்வொரு நொடியிலும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியடைவர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback