ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Tuesday, 20 November 2018

நீங்கள் யாரேனும் ஒருவரை விரும்பலாம். ஆனால் சிறிது காலத்திற்கு உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உங்கள் போக்குகளில் மிக உறுதி தேவை இல்லையெனில் நீங்கள் வெறுத்து ஒதுக்கப்படலாம்.தாய்மார்கள் உங்களின் குழந்தைகளின் தேவைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர்கள் சில மன ஆதரவை நாடலாம் மற்றும் அவர்களுக்கு உங்களின் பாசம், அன்பு மற்றும் ஆதரவு தேவைப்படலாம்.உங்களிடம் காணப்படும் திறமையான தனித்தன்மையின் மூலம் உங்கள் எதிரிகளை எளிதாக வீழ்த்த முடியும். ஆனால் இன்று அதை வெளியே காட்டாமல் இருக்க முயற்சியுங்கள்.


 

>> Rishabam Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback