ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Friday, 20 July 2018

இன்று ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய நாள் இல்லை. வேலையில் நீங்கள் சில அழுத்தங்களை பெறலாம் மேலும் உங்கள் சொந்த கற்பனைகள் மன அழுத்தங்களை உண்டக்கலாம். பெண்கள் இன்று பங்கேற்கும் விருந்துகள் அல்லது விழாக்களில் பிரபலமடைவர் மற்றும் வசீகரிக்கத்துடன் காணப்படுவர்.சிறந்த ஆற்றல், துடிதுடிப்பு மற்றும் கடுமையான உழைப்பை உள்ளடக்கிய பெண்கள் இத்தகைய மிகுதியான திறமைகளில் சிறந்து விளங்குவர். மக்கள் சிலர் இவர்கள் பெண்கள் இல்லை என குறை கூறலாம். பெண்கள் இத்தகைய எதிர்மறையான கருத்துகளை தீவிரமாக எடுத்துகொள்ளாமல் உங்கள் முயற்சியில் முன்நோக்கி செல்லுதல் வேண்டும்.இன்று உங்கள் திறமைகள் மற்றும் விருப்பங்களில் விரும்பும் யாரையாவது முடிவில் நீங்கள் சந்திப்பீர். உங்களின் கடுமையான வேலைப்பிடியின் கீழ் அத்தகைய அழுத்தத்தை எதிர்த்து சமாளிப்பதினால் அவர்களுடன் போதுமான அளவு நேரத்தை உங்களால் அர்ப்பணிக்க இயலாது. இது அனைத்து மன இறுக்கங்களையும் வெளியேறுவதற்கான பாதையை அமைக்கும்.


 

>> Rishabam Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

X

Career Horoscope
X

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback