ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Friday, 24 May 2019

உங்களின் கனவுத் திட்டத்தில் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை குறைவாக வையுங்கள். அது தித்திப்பு பெற சில காலம் எடுக்கும். இதற்கிடையில் இதனை தவிர்க்காமல் இதற்கு பதிலாக கடினமாக உழையுங்கள் மற்றும் சிறப்பாக அமையும் என நம்பிக்கை வையுங்கள்.தந்தைமார்கள் அவர்கள் குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகளுடன் மிகுதியான நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். அவர்கள் இழப்பதாக நினைக்கும் அன்பையும் அரவணைப்பையும் தந்தையால் மட்டுமே வழங்க முடியும்.உங்களை பற்றியும் உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியும் சிந்தித்து செயல்படுவதற்கான நேரம் இதுவாகும். உங்களின் நேரத்தை மற்றவர்களுக்காக சிந்திப்பதற்கும், ஓடுவதற்குமாக செலவழிப்பதை நிறுத்துங்கள்.இன்று அதிகமான நபர்கள் உங்களை காண விரும்பலாம், சந்திக்க விரும்பலாம், உங்களுடன் நேரத்தை செலவிடுதலை விரும்பலாம். உங்களின் அனைத்து சாமர்த்தியங்களையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் யாருடன் நேரத்தை செலவிடுதலை விரும்பவில்லையோ அவர்களை தவிர்க்கலாம்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback