ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Thursday, 21 March 2019

அதிகாரமுள்ள பதவியை நீங்கள் அடையலாம். உங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடன் வேலை செய்யும் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம். அவர்களின் நன்மைக்காக நீங்கள் அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள்.கடுமையானவேலைபிடியின்கீழ்தந்தைமார்ர்கள் அவர்கள்குடும்பம்மற்றும்அவர்களைநோக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.நீங்கள் விரும்புவர்களிடத்தில் வெளிப்படையாக மற்றும் நம்பிக்கையுடன் உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள். எதிர்மறையான எண்ணங்களை விலக்குங்கள் அவை உங்களை பின்தங்க வைக்கலாம். இன்று நீங்கள் காதலில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.விஷயங்களை அதிகமாக ஆராயும் பழக்கத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். தொந்தரவுகளைப் பற்றிய அனைத்து பண்புகளையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆனால் இன்று உங்களின் இத்தகைய பழக்கம் உங்களை மறைக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்கள் பிரச்சினைக்கான முறையான தீர்வை எடுப்பார்கள். இன்று உங்களின் அன்புக்குரியவர்களிடத்தில் நீங்கள் மிகுந்த ஈகைத்தன்மையுடன் காணப்படுவீர். அவர்களுக்கு தாரளமாக நீங்கள் செலவு செய்வீர். மற்றும் அதன் மூலம் நீங்கள் மகிழ்ச்சி காண்பீர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback