ரிஷபம் இராசிபலன் (21 ஏப்ரல் – 21 மே)

EnglishHindiTamil

Taurus Horoscope in Tamil

K
Monday, 22 July 2019

தந்தைமார்கள் அவர்கள் குடும்பம் மற்றும் குழந்தைகளுடன் மிகுதியான நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். அவர்கள் இழப்பதாக நினைக்கும் அன்பையும் அரவணைப்பையும் தந்தையால் மட்டுமே வழங்க முடியும்.உங்களை பற்றியும் உங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியும் சிந்தித்து செயல்படுவதற்கான நேரம் இதுவாகும். உங்களின் நேரத்தை மற்றவர்களுக்காக சிந்திப்பதற்கும், ஓடுவதற்குமாக செலவழிப்பதை நிறுத்துங்கள்.வாய்ப்புகளை மிகுதியாக ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் திறமையை நீங்கள் பெற்றிருப்பதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த அளவு பயனடைவீர். இது உங்களின் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவி புரியும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13

I

Top Trending Reports

Super Horoscope with remedies

The Super Horoscope focuses on the main aspects of life such as wealth, education, career, family, marriage & obstacles etc. Get your Super Horoscope now.

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Rishabam Rashipalan , Taurus Horoscope in Tamil , Clickastro
callback