தனுசு இராசிபலன் (23 நவம்பர் – 21 டிசம்பர்)

EnglishHindiTamil

Sagittarius Horoscope in Tamil

R
Monday, 19 August 2019

எதிர்பாராத பிரச்சினைகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம் மற்றும் அது உங்கள் வேலையில் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலிருந்து உங்களை விலக்கலாம். ஆனால் முழு மனதுடன் செயல்பட்டால் உங்களுக்கான சாதகமான காலத்தை விரைவில் அடைவீர்.உங்களின் சுயவளர்ச்சிக்கு நீங்கள் பொறுப்பாகும். உங்கள் வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்காக யாரும் விருப்பம் அல்லது ஊக்கத்தை செலுத்தமாட்டார்கள். எனவே பொறுப்பை ஏற்று மற்றும் முன்னோக்கி சென்று அதற்கான செயல்களை செய்யுங்கள்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Sagittarius Tamil ஜாதகப்படி , Daily Tamil Horoscope , Clickastro
callback