மீனம் இராசிபலன் (19 பிப்ரவரி – 20 மார்ச்)

EnglishHindiTamil

Pisces Horoscope in Tamil

U
Thursday, 21 February 2019

உங்கள் முழு திறமைகளின் மூலம் உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் உருவாக்கும் சில பயனுள்ளவைகள் உங்களுக்கு பாராட்டை பெற்று தரும். நீங்கள் உருவாக்க நினைக்கும் எந்த செயலிலும் நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள்.நீங்கள் விவேகத்துடன் செயல்பட்டு சரியான வழியில் செல்ல வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் பலங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். ஞானத்துடன் கூடிய சிறிதளவு பொறுமை உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு உதவும். உங்கள் வரையறையில் வாழ்க்கையை வாழ்வது எப்போதும் நல்லது. பின் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் உங்கள் வழியில் திரும்ப வேண்டும் என்பதற்காக யாரையும் பலி போடாதீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் குறுக்கீடு செய்ய முயற்சித்தல் மற்றும் நீங்கள் செய்யும் செயல்களில் கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் மக்களுடன் சாமர்த்தியமாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.இன்று உங்களின் குடும்பத்தில் எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்களில் உங்களுடைய உடனடி கவனிப்பு தேவை. இது உங்களை உங்களின் வேலை அல்லது தொழிலிருந்து விலக்கலாம்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Pisces Tamil Horoscope , தின பலன்,Free Predictions , Clickastro
callback