துலாம் இராசிபலன் (23 செப்டம்பர் – 23 அக்டோபர்)

EnglishHindiTamil

Libra Horoscope in Tamil

P
Sunday, 18 August 2019

இன்று நேர்மறையான ஆற்றலுடன் காணப்படுவீர். இது உங்களுக்கு நன்மையும் மற்றும் உங்களின் வளங்கள் மற்றும் அதன் ஆதரவுகளின் மீது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். மேலும் நீங்கள் உங்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்துவதில் நம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்நீங்கள் பொதுவாக மிகுந்த ஆற்றல் மற்றும் பலத்துடன் காணப்படுவீர்கள். ஆனால் கடந்த சில நாட்களில் செய்த கடுமையான வேலைப்பிடியின் காரணமாக இன்று நீங்கள் ஆற்றல் குறைந்தவராக காணப்படுவீர்கள்.போதுமான அளவு ஓய்வெடுங்கள் மற்றும் விரைவிலேயே நீங்கள் நன்னிலையை அடைவீர்கள்.இன்று வேலை பார்க்கும் பெண்களுக்கு சாதகமான நாள் ஆகும்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முன்னால் சில நாட்கள் உங்கள் அதனை பற்றி மீது சிந்தியுங்கள். விரைவில் நீங்கள் சாதகமான நேரத்தை பெறலாம்.நீங்கள் மன உறுதி, சுயதிறமை மற்றும் அறிவாற்றல் போன்றவற்றுடன் காணப்படுவீர். மேலும் இது உங்களுக்கு தேவையான உடல் வலுவை தரும் மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான பலமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Thulam Rasipalan , Libra Daily Horoscope In Tamil , Clickastro
callback