சிம்மம் இராசிபலன் (23 ஜூலை – 23 ஆகஸ்ட்)

EnglishHindiTamil

Leo Horoscope in Tamil

N
Tuesday, 11 December 2018

நீங்கள் அழகு மற்றும் அமைதியால் ஈர்க்கப்படுவீர். இன்று நீங்கள் ஒரு அமைதியான சூழலை தேர்ந்தெடுத்து ஒய்வெடுக்கலாம்.யாருக்காவது பரிவில்லாத அறிவுரைகள் அல்லது வாழ்த்துரைகளை வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும் மற்ற மனிதர்களின் சொந்த விஷயங்களில் தலையிடுதல் வேண்டாம்.ஏதாவது மாற்றங்களை ஏற்படுத்த அல்லது உங்கள் வீட்டை புதுப்பிக்க இது உங்களுக்கு சிறந்த காலமாகும். புதுப்பித்தலுக்கான காரணங்களை அறிந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். மேலும் இந்த வேலைகளை ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு கொடுக்காமல் நீங்களே அனைத்து வேலைகளையும் சுயமாக செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வலிமையுடனும் மற்றும் சுதந்திரமாகவும் செயல்படும் பெண்கள் மற்றவர்களை குறைவாக எண்ணலாம் மற்றும் இது அவர்களை பெண் குணங்களை இழந்தவர் என குற்றம் கூறுவதற்கு முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்லலாம்.இன்றைய நாள் சிறந்த நாளாக உங்களின் முன்மொழிதலுக்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களின் பதில்கள் இருக்கும். இனிமேல் எந்த விஷயத்திற்காகவும் கூச்சப்பட வேண்டாம்.


 

>> Simmam Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Daily Leo Horoscope , Today's Leo Horoscope Tamil , Clickastro
callback