சிம்மம் இராசிபலன் (23 ஜூலை – 23 ஆகஸ்ட்)

EnglishHindiTamil

Leo Horoscope in Tamil

N
Sunday, 18 August 2019

உங்கள் துணை, குழந்தைகள், மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றிய விஷயங்களை யாரிடமாவது பகிரும்போது நீங்கள் மிக உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் .உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவையற்ற குறுக்கீடுகள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.இன்று ஏதாவது சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தலாம். உயர்ந்த அறிவால் சாத்தியப்படக்கூடிய நிறைந்த தகவல்களை நீங்கள் சேகரிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். எந்த விதமான விரைவான முடிவுகளையும் வேண்டாம். உண்மைகளை சேகரியுங்கள் பின்பு முடிவெடுங்கள்இன்று உங்களின் உணர்வு ரீதியான தன்மை மற்றும் உடல் பல குறைவு உங்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் மிகுந்த எச்சரிக்கையை ஏற்படுத்தும். இன்று அதிகமான நபர்கள் உங்களை காண விரும்பலாம், சந்திக்க விரும்பலாம், உங்களுடன் நேரத்தை செலவிடுதலை விரும்பலாம். உங்களின் அனைத்து சாமர்த்தியங்களையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் யாருடன் நேரத்தை செலவிடுதலை விரும்பவில்லையோ அவர்களை தவிர்க்கலாம்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Daily Leo Horoscope , Today's Leo Horoscope Tamil , Clickastro
callback