சிம்மம் இராசிபலன் (23 ஜூலை – 23 ஆகஸ்ட்)

EnglishHindiTamil

Leo Horoscope in Tamil

N
Thursday, 18 October 2018

அதிகாரமுள்ள பதவியை நீங்கள் அடையலாம். உங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடன் வேலை செய்யும் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம். அவர்களின் நன்மைக்காக நீங்கள் அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள்.முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் திறமைகளை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்தால் அது உங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளது என நிரூபிக்கும்.நீங்களே உறவை ஒப்பந்தம் செய்யும் நபராவீர். தற்பொழுது நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கொண்டது நீண்ட காலத்திற்கு நிலைக்கும். மேலும் அதை நிலை நிறுத்த உங்களுக்கு சரியாக தோணும் அனைத்தும் செய்வீர்கள்.


 

>> Simmam Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Daily Leo Horoscope , Today's Leo Horoscope Tamil , Clickastro
callback