சிம்மம் இராசிபலன் (23 ஜூலை – 23 ஆகஸ்ட்)

EnglishHindiTamil

Leo Horoscope in Tamil

N
Friday, 19 April 2019

இன்று நீங்கள் சுறுசுறுப்புடனும் கூர்மையுடனும் இருப்பீர். மேலும் நீங்கள் பெருந்தன்மையுடனும் மற்றும் நகைச்சுவை உணர்வில் சிறந்து விளங்குவீர்.சிறந்த ஆற்றல், துடிதுடிப்பு மற்றும் கடுமையான உழைப்பை உள்ளடக்கிய பெண்கள் இத்தகைய மிகுதியான திறமைகளில் சிறந்து விளங்குவர். மக்கள் சிலர் இவர்கள் பெண்கள் இல்லை என குறை கூறலாம். பெண்கள் இத்தகைய எதிர்மறையான கருத்துகளை தீவிரமாக எடுத்துகொள்ளாமல் உங்கள் முயற்சியில் முன்நோக்கி செல்லுதல் வேண்டும்.இன்று வேலையிலிருந்து விடுமுறை எடுப்பது நீங்கள் இழந்த சக்திகளை திரும்ப பெற உதவும். ஓய்வெடுக்க முயற்சிக்க வேண்டும் இது உங்கள் மனம் மற்றும் உடலை புத்துயிர் பெற செய்யும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Daily Leo Horoscope , Today's Leo Horoscope Tamil , Clickastro
callback