மிதுனம் இராசிபலன் (22 மே – 21 ஜூன்)

EnglishHindiTamil

Gemini Horoscope in Tamil

L
Friday, 19 April 2019

உணர்வு ரீதியாக இது கடினமான காலமாகும் மற்றும் உங்கள் இதயத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காயம் முழுமையாக குணமடைய சில நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும். ஆனால் உங்களை சுற்றியுள்ள மக்களிடமிருந்து நீங்கள் இரக்கம் மற்றும் பரிவை நீங்கள் பெறுவீர்கள். விரைவில் அதிலிருந்து வெளியே வரும் திறமையை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.உங்கள் முழு திறமைகளின் மூலம் உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் உருவாக்கும் சில பயனுள்ளவைகள் உங்களுக்கு பாராட்டை பெற்று தரும். நீங்கள் உருவாக்க நினைக்கும் எந்த செயலிலும் நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள்.கடுமையானவேலைபிடியின்கீழ்தந்தைமார்ர்கள் அவர்கள்குடும்பம்மற்றும்அவர்களைநோக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.விஷயங்களை அதிகமாக ஆராயும் பழக்கத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். தொந்தரவுகளைப் பற்றிய அனைத்து பண்புகளையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆனால் இன்று உங்களின் இத்தகைய பழக்கம் உங்களை மறைக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்கள் பிரச்சினைக்கான முறையான தீர்வை எடுப்பார்கள். நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆதரவு மற்றும் உற்சாகத்தை எப்பொழுதும் வழங்குவீர். தற்பொழுது செய்யும் செயல்களில் அவர்களின் முழுமையான ஆதரவை இன்று நீங்கள் பெறுவீர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
மிதுனம் ராசிபலன், Daily Gemini Horoscope in Tamil , Clickastro
callback