மகரம் இராசிபலன் (22 டிசம்பர் – 20 ஜனவரி)

EnglishHindiTamil

Capricorn Horoscope in Tamil

S
Wednesday, 26 September 2018

அதிகாரமுள்ள பதவியை நீங்கள் அடையலாம். உங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடன் வேலை செய்யும் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம். அவர்களின் நன்மைக்காக நீங்கள் அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள்.கடுமையானவேலைபிடியின்கீழ்தந்தைமார்ர்கள் அவர்கள்குடும்பம்மற்றும்அவர்களைநோக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.நீங்கள் விரும்புவர்களிடத்தில் வெளிப்படையாக மற்றும் நம்பிக்கையுடன் உங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துங்கள். எதிர்மறையான எண்ணங்களை விலக்குங்கள் அவை உங்களை பின்தங்க வைக்கலாம். இன்று நீங்கள் காதலில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கும் திறமைகளை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். இன்று நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை எடுத்தால் அது உங்களுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளது என நிரூபிக்கும்.


 

>> Makaram Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
தின பலன் , Free Daily Capricorn Horoscope In Tamil , Clickastro
callback