மகரம் இராசிபலன் (22 டிசம்பர் – 20 ஜனவரி)

EnglishHindiTamil

Capricorn Horoscope in Tamil

S
Monday, 16 September 2019

நீங்கள் காதலிக்கும் நபரிடம் முன்மொழிதல் கூறுவது பற்றி கடுமையாக சிந்திப்பதற்குரிய காலம் இதுவாகும். தற்பொழுது நீங்கள் இதனை செய்யாவிட்டால், மிகவும் தாமதமாகி விடும்.உங்கள் நண்பர்கள், உடன் வேலை செய்பவர்கள், அல்லது பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்கள் விருப்பங்களில் குறுக்கீடு செய்வதை நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம். அவர்கள் உங்கள் சிந்தனைகள் மற்றும் கருத்துக்களை விரும்பமாட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் செய்வது சரியென்று நீங்கள் எண்ணினால் அதை நோக்கி செல்லுங்கள். உங்கள் கனவுகள் மற்றும் விருப்பங்களை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள்.உங்களின் எச்சரிக்கையான இயல்பை மக்கள் அவர்களின் எண்ணங்கள், சூழ்நிலைகளை பொறுத்து சந்தேகிக்கலாம். இன்று நீங்கள் முழுமையாக அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து பின்னர் எந்த முயற்சியையும் மேற்கொள்ளுவதன் மூலம் உங்களுக்கு எண்ணம் போல் சிறப்பாக அமையும்.நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஆதரவு மற்றும் உற்சாகத்தை எப்பொழுதும் வழங்குவீர். தற்பொழுது செய்யும் செயல்களில் அவர்களின் முழுமையான ஆதரவை இன்று நீங்கள் பெறுவீர்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
தின பலன் , Free Daily Capricorn Horoscope In Tamil , Clickastro
callback