மகரம் இராசிபலன் (22 டிசம்பர் – 20 ஜனவரி)

EnglishHindiTamil

Capricorn Horoscope in Tamil

S
Thursday, 21 March 2019

மற்றவர்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை புரிந்துகொள்ளும் திறமையை நீங்கள் பெற்றுறிப்பீர்கள். இது அவர்களையும் மற்றும் அவர்களின் சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள உதவும். ஆனால் இன்று, உங்கள் கருத்துகள் மற்றும் எண்ணங்களை தெளிவாக விளக்குவதன் மூலம் நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட மாட்டீர்கள்.இன்று உங்கள் குடும்பத்தினர்களுடன் சில மணி நேரங்களை நீங்கள் செலவழிக்கலாம். இது அவர்களுக்கு உங்களை பற்றிய சிறந்த எண்ணங்களையும் மற்றும் அவர்கள் மேலுள்ள உங்கள் விசுவாசத்தையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக பின்னர் அவர்களுடன் உங்களால் எந்த நேரத்தையும் செலவழிக்க இயலாமல் போகலாம்.இன்று பெண்கள் தங்கள் வழக்கமான பண்புகளில் இருந்து மாறுபட்டு பிடிவாதத்துடன் செயல்படலாம். இது அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் அவர்களை பற்றி தவறாக புரிந்து கொள்ளுதலை ஏற்படுத்தும்.வேலைகளுக்கு இடையில் நீங்கள் பிடிபட்டு இருந்த பொழுதிலும், இன்று உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களுடன் நேரத்தை பங்கிட்டுக்கொள்ளும் சில நிகழ்வுகள் ஏற்படலாம். இந்த நேரம் உங்களுக்கிடையே பிணைப்புகளை வலுப்படுத்த உதவும். ஏனெனில் நீங்கள் அதிக அன்புடன் காணப்படுவீர், மற்றும் இத்தகைய செயல்களின் அர்த்தத்தை அறிவீர்கள்.நீங்களே உறவை ஒப்பந்தம் செய்யும் நபராவீர். தற்பொழுது நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கொண்டது நீண்ட காலத்திற்கு நிலைக்கும். மேலும் அதை நிலை நிறுத்த உங்களுக்கு சரியாக தோணும் அனைத்தும் செய்வீர்கள்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
தின பலன் , Free Daily Capricorn Horoscope In Tamil , Clickastro
callback