கடகம் இராசிபலன் (22 ஜூன் – 22 ஜூலை)

EnglishHindiTamil

Cancer Horoscope in Tamil

M
Tuesday, 14 August 2018

மற்றவர்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை புரிந்துகொள்ளும் திறமையை நீங்கள் பெற்றுறிப்பீர்கள். இது அவர்களையும் மற்றும் அவர்களின் சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ள உதவும். ஆனால் இன்று, உங்கள் கருத்துகள் மற்றும் எண்ணங்களை தெளிவாக விளக்குவதன் மூலம் நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட மாட்டீர்கள்.ஒத்துழைப்பு மற்றும் மற்றவர்களின் நம்பிக்கையை உங்கள் திறமையின் மூலம் நீங்கள் பெற்று இருப்பீர்கள். இது உங்கள் நீண்ட கால திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகள் மற்றும் மூலாதானங்களை பெற உதவி புரியும். வெளிப்படையான மற்றும் புதுமையான கருத்துகளை வரவேற்கும் மக்களை நீங்கள் பாராட்டுவீர். இது இத்தகைய மக்களின் வழியாக புதிய திட்டங்களை நீங்கள் அடைவதற்கு உதவி புரியும். இது உங்களின் நிலையான எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்தும். உங்கள் காதல்உறவு எதிர்மறை எண்ணங்களை ஏற்படுவதற்கான சோதனைகளை சந்திக்கலாம். உங்கள் காதலர்களிடம் பேசும் பொழுது எதை பேச வேண்டும் என்பதில் கவனம் வேண்டும்.உங்களின் வருமானம் மற்றும் தொழில்நிலையில் கணிசமான வளர்ச்சியை இன்று நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள். பதவுயர்வு அல்லது சிறந்த வருமான வேலை காணப்படலாம்.


 

>> Katakam Weekly Horoscope


>> Free Tamil Astrology Software Download


>> Free Kundli Software Download


 
Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


X

Career Horoscope
X

Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Katakam Rasipalan , Daily Cancer Horosope In Tamil , Clickastro
callback