கடகம் இராசிபலன் (22 ஜூன் – 22 ஜூலை)

EnglishHindiTamil

Cancer Horoscope in Tamil

M
Tuesday, 25 June 2019

உங்களின் திறமையான ஆராய்தல் மற்றும் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும் திறமை இன்று உங்களுக்கு மிகப் பெரிய அளவு உதவி புரியும். உங்களின் திட்டங்களை கொடுத்த நேரத்திற்குள் முடிக்கும் திறமையை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். உங்கள் முழு திறமைகளின் மூலம் உங்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் உருவாக்கும் சில பயனுள்ளவைகள் உங்களுக்கு பாராட்டை பெற்று தரும். நீங்கள் உருவாக்க நினைக்கும் எந்த செயலிலும் நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள்.உங்கள் விருப்பங்களான புதிய விஷயங்கள் மற்றும் கதை எழுதுதல் உங்களை லாபம் தரக்கூடிய புதிய திட்டங்களில் ஈடுபட செய்யும்.இன்று உங்கள் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தாமல் தவிர்ப்பது நல்லது. உங்களுக்கு எது சரி என தெரிந்திருந்தாலும் உங்களின் கருத்துகள் உங்கள் உறவினர்களிடம் விரோதத்தை ஏற்படுத்தும்.சிறிய பிரச்சினைகளால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். இது உங்களை மன ரீதியாகவும் மற்றும் குண ரீதியாகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உங்கள் மனம் மற்றும் உடல் புத்துணர்வு பெற சில நேரங்களை ஒதுங்குகள்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Katakam Rasipalan , Daily Cancer Horosope In Tamil , Clickastro
callback