கடகம் இராசிபலன் (22 ஜூன் – 22 ஜூலை)

EnglishHindiTamil

Cancer Horoscope in Tamil

M
Thursday, 21 February 2019

தந்தைமார்கள் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டுதல், அன்பு மற்றும் அரவணைப்பை வழங்க வேண்டும். மேலும் அவர்கள் குழந்தைகளின் அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றும் திறமைகளைப் பெற்றுள்ளதாக அவர்கள் எண்ணுவார்கள்.உங்களிடம் அன்பாக இருப்பவர்களிடம் தேவைகளை அறிந்து செயல்படும் உங்களின் விசுவாசம் அவர்களை உங்கள் மேல் மிகுந்த அன்புடையவராக்கும். அவர்கள் உங்களிடம் மிகுந்த அன்பு மற்றும் அரவணைப்பை கொண்டு இருப்பார்கள். நீங்கள் மன உறுதி, சுயதிறமை மற்றும் அறிவாற்றல் போன்றவற்றுடன் காணப்படுவீர். மேலும் இது உங்களுக்கு தேவையான உடல் வலுவை தரும் மற்றும் எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான பலமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.தற்பொழுது நீங்கள் சில நேரங்கள் தனிமையாக செலவிட கோடை சுற்றுலாவிற்கு திட்டமிடுவீர்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக சில எதிர்பாராத காரணங்களால் உங்களுடைய திட்டங்கள் தள்ளிப் போகலாம்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Katakam Rasipalan , Daily Cancer Horosope In Tamil , Clickastro
callback