மேஷம் இராசிபலன் (21 மார்ச் – 20 ஏப்ரல்)

EnglishHindiTamil

Aries Horoscope in Tamil

J
Wednesday, 20 February 2019

உங்களுக்கு தீங்கு விளைவித்தவர்களை மன்னிப்பது இன்று உங்களுக்கு மிகவும் கடினமாகும். இதை செய்வதற்கு உயர்ந்த நுண்ணறிவு தேவைப்படும். ஆனால் உங்கள் திறமைகள் அனைவரையும் நோக்கி பரிவாக காணப்படும் இத்தகைய மனிதர்களை மன்னிப்பதற்கு உதவி புரியும்.இன்று உங்கள் கனவுத் திட்டங்களுக்கு அதிகாரமுள்ளவர்களிடமிருந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இதற்காக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நிகழ்வாக நீங்கள் இதில் அதிகமாக உழைப்பீர். இன்று நீங்கள் உங்களை பற்றியும் உங்கள் குடும்பத்தின பற்றியும் சிந்திக்க சில நேரங்களைப் பெறுவீர்கள். தற்பொழுது சில நேரத்திற்கு பிற வேலைகளை பின்புறமாக போட்டு வையுங்கள். குடும்பத்திற்க்காக சில விஷயங்களை செய்வது மற்றும் சிந்திப்பதன் மூலம் நல்ல பலன்களை விரைவில் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் அலட்சியமாக கருதிய கடவுளால் உங்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்ட திறமைகளை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை தற்பொழுது பெறுவீர்கள். உங்களின் அலுவல்கள் உங்கள் விருப்பங்களைப் பின்பற்றுவதற்க்கான நேரத்தை தரும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
மேஷம் ராசிபலன் , Today's Aries Tamil Horoscope , Clickastro
callback