கும்பம் இராசிபலன் (21 ஜனவரி – 18 பிப்ரவரி)

EnglishHindiTamil

Aquarius Horoscope in Tamil

T
Thursday, 21 March 2019

கடுமையானவேலைபிடியின்கீழ்தந்தைமார்ர்கள் அவர்கள்குடும்பம்மற்றும்அவர்களைநோக்கிய பொறுப்புகளிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம்.இன்று உங்கள் துணை உங்கள் கருத்துக்களுக்கு ஒத்துப்போக மாட்டார்கள். நீங்கள் விடாப்பிடியாக முயற்சி செய்யும் ஏதேனும் ஒன்றை விட்டுவிடும்படி உங்கள் துணை விரும்பலாம். எல்லா நேரங்களிலும் நீங்கள் வெற்றி பெற இயலாது என உங்கள் துணைக்கு காரணங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் சிலவற்றை இழப்பது நல்லது. நீங்கள் அலட்சியமாக கருதிய கடவுளால் உங்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்ட திறமைகளை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளை தற்பொழுது பெறுவீர்கள். உங்களின் அலுவல்கள் உங்கள் விருப்பங்களைப் பின்பற்றுவதற்க்கான நேரத்தை தரும்.உங்கள் முடிவுகளால் தற்பொழுது நீங்கள் செய்யும் செயல் ஒரு சிறந்ததாகும். இது அருகில் வரும் எதிர்காலத்தில் சிறந்த லாபங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Kumbam Rasipalan , Daily Aquarius Tamil Horoscope , Clickastro
callback