கும்பம் இராசிபலன் (21 ஜனவரி – 18 பிப்ரவரி)

EnglishHindiTamil

Aquarius Horoscope in Tamil

T
Monday, 22 July 2019

ஏதாவது புதிய முயற்சிகளை செயல்படுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு பிடித்தமான செலவில் அமையும். இத்தகைய செலவினை உங்கள் வரவு செலவு கணக்குகளின் ஒரு பகுதியாக உட்படுத்த வேண்டாம். உங்களின் விருப்பத்திற்காக மற்றும் சூதாட்டத்தில் பணத்தை செலவிடுதலைத் தவிர்க்க வேண்டும். உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த விரும்பினால் உங்கள் துணையுடன் விவாதித்தல் மற்றும் கலந்தாலோசியுங்கள். இல்லையெனில் இது தவறாக புரிந்து கொள்ளுதலை ஏற்படுத்தும் பின்பு இதை தீர்ப்பது மிக கடினமாகும். இன்று நீங்கள் திட்டமிட்ட குறுகிய பயணம் திட்டமிட்டபடி பலன்களை கொடுக்காது. சில இக்கட்டான தருணங்களால் நீங்கள் இதில் எதிர்பார்த்த பலன்களை சாதிக்க முடியாமல் போகலாம்.வாய்ப்புகளை மிகுதியாக ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் திறமையை நீங்கள் பெற்றிருப்பதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த அளவு பயனடைவீர். இது உங்களின் பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவி புரியும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Kumbam Rasipalan , Daily Aquarius Tamil Horoscope , Clickastro
callback