கும்பம் இராசிபலன் (21 ஜனவரி – 18 பிப்ரவரி)

EnglishHindiTamil

Aquarius Horoscope in Tamil

T
Friday, 24 May 2019

உங்கள் சக்தியை நீங்கள் இழந்ததாக எண்ணுவீர்கள்.வெற்றியில்லாத திட்டங்களை நீங்கள் எடுத்து இழப்பைஅடைவீர்கள்.உங்களின் நேரம்மற்றும்சக்தியைஇளத்தளைநீங்கள்நிறுத்துங்கள்.மற்றும் உங்களை புத்துணர்ச்சியைப் பெறச் செய்யும் எதாவது ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.இன்று உங்களின் உணர்வு ரீதியான தன்மை மற்றும் உடல் பல குறைவு உங்கள் செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் மிகுந்த எச்சரிக்கையை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்கள் திறமைகள் மற்றும் விருப்பங்களில் விரும்பும் யாரையாவது முடிவில் நீங்கள் சந்திப்பீர். உங்களின் கடுமையான வேலைப்பிடியின் கீழ் அத்தகைய அழுத்தத்தை எதிர்த்து சமாளிப்பதினால் அவர்களுடன் போதுமான அளவு நேரத்தை உங்களால் அர்ப்பணிக்க இயலாது. இது அனைத்து மன இறுக்கங்களையும் வெளியேறுவதற்கான பாதையை அமைக்கும்.


 
great buyz
 


Free Horoscope
Date of Birth  

Time of Birth  

No. of Pages 13


Your message has been sent.
5  Email
close
From :
To :
Sub :
Kumbam Rasipalan , Daily Aquarius Tamil Horoscope , Clickastro
callback